หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา  
Top Service Training


หนังสือใหม่ !!!

ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้


taweewan's diary


bullet ทัศนคติเชิงบวก กับความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ เราช่วยกันทำได้

ปัจจุบันนี้ เราพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ดังเช่น อากาศที่ร้อนอบอ้าวมากขึ้น ลมหรือพายุฝนที่กระหน่ำอย่างหนักในบางวัน หรือแม้แต่รายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้เราต้องตั้งสติ เพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  หลาย ๆ คนจะรู้สึกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ ที่เริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย หรือบางครั้งทำให้ขาดสติ

โดยแท้ที่จริงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถนำมาทำให้เกิดการสร้างสรรค์ร่วมกันของคนในชุมชนเดียวกัน หรือที่ทำงานในองค์กรเดียวกัน หรือภายในครอบครัวของเรา เพียงแต่เราฝึกให้มีทัศนคติเชิงบวก มsองทุกอย่างในด้านดี เราก็จะสามารถมองเห็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้ในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ปัญหา เพียงแต่ หยุด... คิด ตั้งสติ ต่อจากนั้นปัญญาที่หลักแหลมและความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นทันที

ความเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง ที่เราสร้างสรรค์ได้

1) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของธรรมชาติ 
2) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
3) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและมุ่งสร้างผลผลิตให้มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของธรรมชาติ

อากาศที่ร้อน อบอ้าว สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เราสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวก มองด้านบวก  ได้ว่านี่เป็นสัญญาณที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาติต้องการต้นไม้สีเขียวกลับคืนมาบนโลกใบนี้ ดังนั้นเราทุกคนก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมในสังคมเพื่อนบ้าน หรือในองค์กรการทำงาน เชิญชวนกันปลูกต้นไม้ในบ้าน  ในหมู่บ้าน ในที่สาธารณะ ให้มีสีเขียวเป็นร่มเงา ให้ร่มเย็น ให้ต้นไม้ใหญ่ ช่วยปกป้องเราจากอากาศร้อน และสีเขียวของต้นไม้ทำให้เราสบายตา สดชื่น และอารมณ์ดีขึ้นด้วย และเราจะเพิ่มปริมาณต้นไม้ ลดขยะ เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมให้สวยงามขึ้นได้ ด้วยพวกเราทุกคน  รวมถึงคุณผู้อ่านด้วยนะคะ..

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

รายได้ที่เท่าเดิม และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น สร้างความลำบากสำหรับครอบครัวที่ยึดเงินเดือนเป็นรายได้หลักอย่างมาก...  แต่เราก็สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวก มองด้านบวก นี่เป็นโอกาสเราจะเริ่มหาอาชีพที่สอง เป็นรายได้พิเศษ สร้างโอกาสให้ตัวเองแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่มาสร้างรายได้ให้ครอบครัว มีงานอะไรบ้างนะที่เราสามารถใช้ความสามารถพิเศษมาทำงานหารายได้ ได้เพิ่มขึ้น บางคนอาจจะทำขนมขายในวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์  หรือบางคนจัดสวนถาด (สวนต้นไม้เล็ก ๆ ) หรือบางคนอาจจะเขียนบทความในวันหยุดหรือนอกเวลาทำงาน  หรือบางคนสมัครเป็นอาจารย์พิเศษสอนเด็ก ๆ ติววิชาภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์

สำหรับผู้เขียนเอง ได้ใช้โอกาสนี้สอนลูก ๆ ให้เห็นว่าตอนนี้ของใช้ ของกินต่าง ๆ ราคาเพิ่มสูงมาก ซึ่งเด็ก ๆ จะสัมผัสได้เพราะซื้อของเองก็พบว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นค่าขนม เริ่มเหลือเก็บน้อยลง  สิ่งที่เราขอความร่วมมือจากลูก ๆ คือหากต้องใช้จ่ายเงิน ควรซื้อของที่มีคุณค่า ซื้ออาหารต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายและกินให้หมด ไม่เหลือจนน่าเสียดาย หรือจะซื้อเครื่องเขียน ต้องตรวจสอบก่อนว่าเราใช้หมดไปหรือยัง ซึ่งบางทียังมีอยู่แต่ไม่ได้ค้นหา  ก็ทำให้เด็ก ๆ รู้คุณค่าของเงินมากขึ้น ลูกสาวคนเล็กเคยเอ่ยถามว่า “คุณแม่คะ แล้วหนูจะช่วยคุณแม่เพิ่มรายได้อย่างไรได้บ้างคะ?” เพียงคำพูดประโยคนี้  แม่ก็รู้สึกเต็มตื้นในหัวใจ ที่ลูกสาวเห็นใจและรับรู้ที่เราต้องใช้จ่ายให้มีคุณค่า สิ่งที่ตอบกลับลูกสาวตัวน้อยก็คือ “ลูกช่วยคุณแม่ได้ทุก ๆ วัน ด้วยการตั้งใจเรียน  เป็นเด็กดี และที่สำคัญขออ้อมกอดของลูก กอดแม่อย่างนี้ทุกวัน ลูกก็จะช่วยให้แม่มีรายได้ ได้เยอะเลยหล่ะ เพราะนี่คือพลังใจที่ทำให้แม่ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลย...”

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  หลายองค์กรธุรกิจเริ่มหาวิธีการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมถึงมุ่งเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เราในบทบาทของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกส่วนงาน สามารถช่วยกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในองค์กร  เราทุกคนสามารถใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อช่วยองค์กรได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  10 ข้อ

  1. รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้เต็มกำลังความสามารถ
  2. เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ ให้มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นในองค์กรของเรา
  3. พัฒนาบริการที่เราสามารถส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าภายใน (เพื่อนร่วมงาน) และลูกค้าภายนอก ที่ซื้อสินค้าและบริการ
  4. ประสานงานให้ทุกขั้นตอนการทำงานรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม
  5. กล้าแสดงความคิดเห็นต่อทีมงาน เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง
  6. ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกส่วนงานด้วยความเต็มใจ
  7. เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน
  8. พัฒนางานของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  9. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  10. เตรียมพร้อมและยินดีรับความเปลี่ยนแปลง เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีโอกาสดี ๆ ให้เรามองหาเสมอ...

หากเราสังเกตให้ดีจะพบว่าชีวิตของคนเรา จะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นของคู่กัน ดังนั้นถ้าเรารู้จักตั้งสติให้ดี ปัญญา  ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ เราจะมองเห็นวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถหยิบมาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าได้เหมาะสมกับภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยที่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะเตรียมตัว  สร้างโอกาส และสามารถเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเรา เพียงเราเริ่มปรับทัศนคติคิดเชิงบวก มองด้านดีจากทุกสิ่งรอบตัว มองด้านดี ๆ ของทุก ๆ คนที่อยู่รอบตัวเอง แล้วจะพบว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดี ๆ ท้าทายให้เรามองหาให้พบอยู่เสมอ...

ด้วยความปรารถนาดี...
ทวีวรรณ กมลบุตร
e-mail: kamonbutr@hotmail.com


Top Service Training
All contents copyright © 2008 TopServiceTraining.com

บริการของเว็บไซต์ : หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา, หลักสูตรฝึกอบรม, สัมมนา,หลักสูตรฝึกอบรม, ฝึกอบรม, อบรมหลักสูตร, ที่ปรึกษา ด้านบริการ, วิทยากร, CRM, CEM, Service Mind, Customer Service, In-House Training, Public Training, Coaching