หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


บทความพิเศษ 9 อุปนิสัย สร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ

 

  บทความพิเศษ เรื่อง 9 อุปนิสัย สร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ  

บทความพิเศษ ฉบับที่ 8 วันศุกร์ ที่ 4 ธ.ค. 2552

เขียน โดย อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

สวัสดีค่ะ เพื่อนนักอ่านทุกท่าน
 
วันนี้ A มีข้อคิดเกี่ยวกับอุปนิสัยดี 9 ข้อ ที่ช่วยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ ซึ่งเราสามารถสร้างเสริมนิสัยเหล่านี้ได้ ไม่ได้ใครเก่ง ตั้งแต่เกิดนะคะ... เราเป็นมนุษย์ ที่มีความมหัศจรรย์ เราทุกคนสามารถพัฒนา ริเริ่ม ทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จได้ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น เกิดจากพลังใจ ความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้น A ขอเริ่มต้นให้เราลองตรวจสอบตัวเองก่อนว่า เรามี 9 อุปนิสัย ที่ว่านี้กันมากน้อยแค่ไหน
 1. คิดบวก
  มีมุมมองด้านบวก ทั้งสินค้าบริการ ตัวลูกค้า ปัญหาของลูกค้า องค์กร หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน สิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ต่าง ๆ เราสามารถคิดบวกได้ตลอดเวลา
 2. เรียนรู้ 
  ทำตัวเป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้ว ที่พร้อมเติมเต็มความรู้ใหม่ อยู่เสมอ ดื่มด่ำและตื่นเต้นกับการได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 3. ริเริ่ม 
  ค้นหา ตื่นเต้น กล้าคิด กล้าทำ สิ่งใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่งในการทำเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเอง คนรอบข้าง ลูกค้า องค์กรและสังคมของเราให้ดีขึ้น
 4. สร้างสรรค์
  คิดเรื่องใหม่ ๆ คิดเชื่อมโยง คิดต่อยอด คิดแตกต่าง คิดแบบแกะดำ แล้วนำความคิดมาสร้างสรรค์งาน ของเรา มาสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้ดีขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น หน้าที่การงานของเรามีอะไรใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ ทำให้คนที่มารับบริการรู้สึกดีกับการส่งมอบบริการของเราในรูปแบบที่แปลกใหม่ แต่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าเสมอ
 5. พัฒนา
  มุ่งมั่น ทำให้ดีขึ้น พัฒนาตัวเรา งานของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา ให้มีความรู้มากขึ้น มีทักษะความสามารถสูงขึ้น ทำให้องค์กรของเรา พัฒนาได้ในทุกระดับ ทั้งบุคคล แผนกและองค์กร
 6. สื่อสาร 
  การสื่อสาร เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเสมอ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน วิธีการที่ได้ผลก็คือ ใช้การสื่อสารของเราในด้านบวกเสมอ ฟังดี พูดดี อ่านดี เขียนดี เพราะทุกครั้งที่เราใส่คำว่า “ดี” เข้าไป เราจะระมัดระวัง ทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดกับเพื่อนร่วมงาน และการพูดกับลูกค้า
 7. ช่วยเหลือ 
  ให้ความช่วยเหลือ ทุกคนที่เข้ามาติดต่อ ด้วยความเต็มใจ เพราะความช่วยเหลือ เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากหน้าที่ ดังนั้น เมื่อเราส่งมอบความช่วยเหลือดี ๆ ให้ทุกคน ความประทับใจจะเกิดขึ้น บริการก็จะยอดเยี่ยมไปด้วยค่ะ
 8. ติดตาม
  ผู้ส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม จะเกาะติดสถานการณ์ ปัญหาของลูกค้า จะพยายามติดตาม ให้งาน หรือปัญหาของลูกค้าได้รับการดูแล ตลอดจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมให้ข้อมูลลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น ไว้วางใจ เราจะไม่ทอดทิ้งปัญหาและทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่น่าประทับใจเสมอ
 9. ประสานงาน
  ทุกหน้าที่ ทุกตำแหน่งงาน จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานคุณภาพ ที่ต้องรับงาน ส่งงานระหว่างกัน ดังนั้นการทำงานที่ดีเยี่ยม จำเป็นต้องมีการประสานงานกัน ให้มีรอยต่อน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเรื่องเงิน คน เวลา และอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการดำเนินการ

ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานบริการให้ดีเลิศ จำเป็นต้องมีอุปนิสัยที่ดี 9 ข้อ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี รวมถึงต้องมีวิธีคิดเชิงบวก การเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา ให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เราสามารถช่วยได้ การอ่านบทความนี้อย่างเดียว ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย หากเราไม่นำมาคิด และนำมาทำจริง ๆ ฝึกตั้งแต่วันนี้ เพราะเราทุกคนสามารถพัฒนาพรแสวงให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเอง ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะ... สู้ ๆ นะคะ

ด้วยความปรารถนาดี  A ค่ะ 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม: 11260 ท่าน