หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


เทคนิคการจัดทำ KPIs ในชีวิตการทำงาน

 

เทคนิคการจัดทำ KPIs ในชีวิตการทำงาน

บทความเขียนโดย อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

"อะไรก็ตามที่เราวัดไม่ได้ เราไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมันได้"

 

ชีวิตการทำงานของคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่สามารถวัดอะไรได้เลย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าชีวิตเราก้าวหน้า หรือไม่ ถึงแม้บางคนจะมีการวัดในบางด้าน แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าชีวิตโดยรวมของเราก้าวหน้าหรือไม่ เช่น วัดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากเงินเดือนที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แล้วพอที่จะตอบคำถามได้หรือไม่ว่าเงินเดือน ที่ได้รับเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลรักษาอาการป่วยของเราอันเนื่องมาจากการทำงานหนักได้หรือไม่ เพียงพอที่จะ เยียวยาความเหินห่างจากครอบครัวได้หรือไม่ หรือเพียงพอที่จะซื้อความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคืนมาหรือไม่ ฯลฯ

การบริหารชีวิตคนทำงานทุกคนคงไม่แตกต่างอะไรไปจากการบริหารองค์กรที่จะต้องสร้างความสมดุลในด้านต่างๆของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง การดูแลครอบครัว การดูแลร่างกาย การดูแลจิตใจ รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ถ้าเราให้ความสำคัญกับบางด้าน มากกว่ามิติอื่นๆแล้ว การเดินทางของชีวิตเรา คงจะไม่แตกต่างอะไรไปจากคนเมา ที่ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว (เงินเดือนสูง ตำแหน่งสูง) แต่ต้อง ถอยหลังกลับมาตั้งหลักอีกสามก้าว (ชีวิตครอบครัวพัง สุขภาพย่ำแย่)

เราจะสังเกตเห็นว่าคนขับรถยนต์บางคนให้ความสำคัญแค่น้ำมันรถ โดยที่ขณะขับรถจะดูเพียงเข็มวัดน้ำมันเพียง อย่างเดียว โอกาสที่รถอาจจะน๊อคเพราะเครื่องร้อนจัดก็ได้ บางครั้งเราอาจจะไม่ต่อไม่ได้เพราะยางแบน หรือฝนตก แต่ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน ฯลฯ ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อให้เรามีน้ำมันเต็มถึงก็คงไม่สามารถช่วยให้เราขับรถต่อไปได้

คนเรามักจะมีเวลาทบทวนสิ่งเหล่านี้ก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเท่านั้น บางคนทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลัง กาย หาแต่เงิน เงิน และก็เงิน แต่เมื่อวันหนึ่งเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา เวลาที่เคยบอกว่าไม่มีในการออกกำลังกายจะกลับคืนมา อีกเยอะทั้งๆที่เวลาในชีวิตยังมีเพียง 24 ชั่วโมงต่อวัน สาเหตุก็เพราะหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายและทำกายภาพ บำบัด คุณอาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิต

ถ้าเราต้องการบริหารชีวิต โดยเฉพาะชีวิตการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นหรือมีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดแล้ว สิ่งหนึ่งที่มี ความจำเป็นคือ "การวัด" เพราะการวัดนี้จะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเราเข้าสู่การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในชีวิต ที่เราต้อง คิดติดตาม นอกจากนี้ยังจะนำเราไปสู่การตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว

การกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าในชีวิตต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 

  • ต้องครอบคลุมทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าด้านการเงิน ความก้าวหน้าในอาชีพ ความสุขในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง ความอบอุ่นในครอบครัว ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
     
  • ต้องสามารถวัดได้จริง ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นมาต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริง และสามารถวัดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้
     
  • ต้องเป็นสากลเทียบเคียงกับผู้อื่นได้ ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั่วๆไปที่มีอยู่แล้ว เช่น อายุงานเฉลี่ยในการเป็นผู้จัดการของคนในบริษัท อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้จัดการ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใช้ ในการเทียบเคียงกับผู้อื่น เพื่อใช้ในการสร้างแรงจูงใจเชิงจิตวิทยาการแข่งขันให้กับตัวเอง
     

เมื่อกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าในชีวิตเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดว่าเป็นเท่าใด เพราะถ้ามีแต่ ตัวชี้วัด แต่ขาดเป้าหมายแล้ว เราจะไม่ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นเราต้องไปอยู่ตรงจุดไหนของเป้าหมาย การกำหนด เป้าหมายจะต้องกำหนดให้เป็นไปได้แต่ต้องมีความท้าทายอยู่ในตัว จะขอยกตัวอย่างตัวชี้วัดและเป้าหมายของชีวิตใน บางด้านดังนี้


จากตัวอย่างดังกล่าวนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนนี้ จะช่วยลดความเพ้อฝันในชีวิตลงได้มากนะครับ คนหลายคนมักจะติด กับดักแห่งความเพ้อฝันของตัวเอง เพราะไม่ได้กลั่นกรองความฝันออกมาเป็นความจริงโดยผ่านการกำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายของชีวิต

ความสำคัญในการบริหารชีวิตให้ก้าวหน้าไม่ได้อยู่ที่ควาามสำเร็จของเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่เราจะสามารถ รักษา พัฒนา และติดตามตัวชี้วัดในชีวิตของเราได้นานเพียงใด เพราะการติดตามความเป็นไปของตัวชีวิตอยู่ตลอด เวลานั้น เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อบกพร่องของการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกัน ดังนั้น ถ้าเราได้มีโอกาสตรวจสอบ ความเป็นไปในชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้ว โอกาสที่เราจะพลาดและนำไปสู่ "ความเสียดาย" ในชีวิตก็จะมีน้อยลง

สรุป การจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายของความก้าวหน้าในชีวิตถือเป็นการวางแผนชีวิตเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะถ้าเรา วัดความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของชีวิตได้แล้ว โอกาสหรือช่องทางในการพัฒนาตัวเองย่อมมีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียว กันโอกาสเข้าใกล้ความสำเร็จในด้านต่างๆก็มีมากยิ่งขึ้น ผมขอยืนยันว่าคนที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายในชีวิตย่อมมี แรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่สูงกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน .....สวัสดีครับ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม: 4479 ท่าน