หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อย่าทำงานเพื่อเงินเดือนวันนี้ แต่จงทำงานวันนี้เพื่อเงินเดือนในวันหน้า

 

อย่าทำงานเพื่อเงินเดือนวันนี้ แต่จงทำงานวันนี้เพื่อเงินเดือนในวันหน้า

บทความเขียนโดย อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

คนทำงานส่วนใหญ่มักจะคิดว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ ก็ทำงานให้เท่ากับเงินเดือน เพราะถ้าทำมากกว่าเราจะขาดทุน การคิดเช่นนี้ขอบอกเลยครับว่าเป็นการคิดผิดอย่างมาก เพราะเงินเดือนวันนี้คือผลการทำงานในอดีต แต่การทำงานในวันนี้เป็นตัวกำหนดอัตราเงินเดือนในอนาคต

เราจะเห็นว่าตอนที่เราจบมาใหม่ๆเรายังไม่เคยทำงานมาก่อน ทำไมองค์กรต่างๆจึงจ้างเราด้วยอัตราจ้างอัตราหนึ่ง แสดงว่าเขาไม่ได้จ้างเราเพราะผลงานในวันที่จ้าง แต่เขาจ้างเราเพราะผลการเรียนของเรา ถ้าเราเรียนไม่จบก็คงไม่มีใครจ้างเรา และเงินเดือนใหม่ของแต่ละปีนั้นเข้าไม่จ่ายให้เราก่อนแล้วค่อยทำงาน แต่เขาดูผลงานในปีที่ผ่านมาก่อน แล้วค่อยขึ้นเงินเดือน

อยากจะให้คนทำงานทุกคนเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่าถ้าเราต้องการเงินเดือนสูงๆ เราต้องทุ่มเททำงานให้หนักให้มากในวันนี้ ถึงแม้องค์กรที่เราทำงานอยู่เขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเท่ากับที่เราทุ่มเททำงานไป แต่อย่าลืมว่ายังมีอีกหลายองค์กรที่รอให้เงินเดือนที่สูงขึ้นกับเรา ถ้า...เรามีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ ดังนั้น อย่าไปยึดติดกับเงินเดือนที่เขาให้เราปัจจุบัน แต่จงสร้างผลงานให้เป็นฐานเงินเดือนในอนาคต โดยไม่ต้องไปสนใจว่าเงินเดือนในอนาคตนั้นจะเป็นที่ทำงานเดิมหรือที่ทำงานใหม่

อย่าลืมว่าเงินเดือนในวันนี้ไม่ว่าสูงหรือต่ำ มันจะไม่มีความหมายอะไรกับเราอีกต่อไปตั้งแต่วันที่เราลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน แต่ประสบการณ์ในการทำงานต่างหากที่ติดตัวเราไปกำหนดเงินเดือนในองค์กรใหม่ เราจะเห็นว่าบางองค์กรเขาไม่สนใจว่าคุณจะมีเงินเดือนจากที่ทำงานเก่าเท่าไหร่ แต่เขาสนใจและกำหนดเงินเดือนให้เราจากความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะจ้างเราเข้าไปทำ

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ "อัตราเงินเดือนปัจจุบัน" แต่เป็น "ผลการทำงานในปัจจุบัน" มากกว่า ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดจาก "ทำงานให้เท่ากับเงินเดือน" มาสู่ "ทำงานให้มากกว่าเงินเดือน" ได้ รับรองได้ว่าอนาคตเราจะได้เงินเดือนมากกว่าปัจจุบัน และมีโอกาสได้เงินเดือนมากกว่าคนรุ่นเดืยวกันที่ยังมีแนวคิดแบบเดิมอย่างแน่นอน

 
จำนวนผู้เข้าชม: 4782 ท่าน