หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Positive Feedback ด้วย 3ช ชื่นชม + ชวนแก้ไข + เชื่อมั่นทำได้

 
Positive Feedback ด้วย 3ช. ชื่นชม + ชวนแก้ไข + เชื่อมั่น... ทำได้

สำหรับหัวหน้าที่มีลูกน้อง... และต้องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน การพูดคุย โดยเฉพาะการให้ Positive Feedback เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้เราได้ใจลูกน้อง ช่วยเสริมพลัง ทำให้ทีมงาน ยินดีทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

ด้วยประสบการณ์การทำงาน หลายสิบปี ผ่านมาทั้งการเป็นลูกน้อง และหัวหน้า พบว่าการทำงานให้ได้ใจทีมงาน ไม่ใช่เรื่องยาก... แต่เราจำเป็นต้องใช้ศิลปะและวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะภาษาสนทนา การพูดคุยระหว่างกัน สังเกตพฤติกรรม อ่านอุปนิสัยของเพื่อนร่วมงาน สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยทำให้เราเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น และสร้างพลังของทีมงานให้แข็งแรงได้มากกว่าที่คิด

เชื่อว่าหัวหน้างานหลาย ๆ คน ได้บทบาทหนึ่งคือ การมอบหมายงานให้ทีมงาน ให้ลุกน้องไปทำ และเราก็พบว่า มีลูกน้องที่หลากหลาย ทำงานดีบ้าง ไม่ดีบ้าง หลุดบ้าง สร้างปัญหาบ้าง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอ และอาจจะเกิดขึ้นทุก ๆ วัน หากเราไม่ใช้จิตวิทยา หรือวิธีการดี ๆ ในการสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน

โดยเฉพาะเมื่อหัวหน้างาน ได้เห็นว่าผลงานของลูกน้อง มีบางอย้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

วิธีการให้ Positive Feedback

ด้วยเทคนิค 3ช. ชื่นชม + ชวนแก้ไข + เชื่อมั่นทำได้

จะช่วยสร้างบรรยากาศดี ๆ ในการทำงาน พร้อมใส่แรงเสริมที่มีพลังให้ทีมงานเข้าไปด้วย

ลองมาเรียนรู้กันทีละหัวข้อนะคะ

heart ชื่นชม

ชื่นชม หมายถึง เมื่อลูกน้องทำได้มาส่ง และได้มีโอกาสพูดคุยกัน ให้มองหาสิ่งที่เป็นด้านบวก ด้านดี และกล่าวชมเชย สิ่งสำคัญ ขอให้เป็นด้านดีจริง ๆ ที่ทำให้ผู้ฟัง รู้สึกดี รู้ว่าหัวหน้างานมองเห็นในด้านดีของลูกน้อง แม้ว่าด้านนี้จะผ่านมาหลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน แต่สิ่งเหล่านี้ ก็จะช่วยสร้างความรู้สึกดี ๆ ให้กับทีมงานได้มากเลยค่ะ

heart ชวนแก้ไข

ชวนแก้ไข หมายถึง เมื่อได้ชื่นชมด้านบวกไปแล้ว เราก็ควรมาสังเกตว่า มีเรื่องอะไรบ้าง ที่ควรปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น (โดยต้องเลือกใช้คำพูดด้านบวก หลีกเลี่ยงการพูดตำหนิ ทำให้เสียกำลังใจ)

วิธีการพูดมุ่งประโยชน์ที่ตัวงาน ตัวพนักงาน เพื่อให้มีผลงานที่ดีขึ้น เพื่อให้ลูกน้องเห็นว่า หากมีการแก้ไข พัฒนาแล้ว ผลงานนั้นจะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของตัวเอง และที่สำคัญจะได้รับการยอมรับจากคนที่ร่วมงานด้วย ทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน

heart เชื่อมั่น... ทำได้

เชื่อมั่น หมายถึง เมื่อได้ชวนให้แก้ไข ให้พัฒนาปรับปรุงงานแล้ว หัวหน้างาน ควรให้กำลังใจลูกน้อง ด้วยคำง่าย ๆ ว่า

"ผมเชื่อมั่น... ว่า... คุณทำได้"

"คุณทำได้ดีมาโดยตลอด.. และเรื่องนี้ ผมแน่ใจว่าคุณจะทำได้ดีเยี่ยม"

"เต็มที่เลย... ผมเชื่อมั่น คุณทำได้... หากมีอะไรให้ช่วยเหลือ หรือต้องการคำปรึกษา ยินดีเสมอ.."

สิ่งเหล่านี้คือพลัง และกำลังใจ เป็นคำพูดที่ให้ข้อเท็จจริง ให้มุมมองการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาผลงาน และให้แรงเสริม ที่จะทำให้ลูกน้อง ฮึกเหิม และมีพลังดี ๆ ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 

heart โดยสรุปคิดดี ๆ ของ 3ช

ชื่นชม + ชวนแก้ไข + เชื่อมั่น... ทำได้

โดยสรุป ชื่นชม... มองด้านบวก ให้คำพูดดี ๆ ระหว่างกัน

ชวนแก้ไข คือ ต้องการช่วยให้แนวทาง เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น

และ เชื่อมั่น... ทำได้ คือ ใส่แรงเสริม.. เพื่อกำลังใจ ให้ลงมือปฏิบัติได้ทันที


ฝากวิธีการดี ๆ ให้กับผู้อ่านทุก ๆ คน ลองนำไปใช้นะคะ...

จริง ๆ แล้ว ก็ใช่ได้กับทุก ๆ คน ไม่จำเป็นต้องเฉพาะกับหัวหน้ากับลูกน้อง กับเพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ได้ทุกคนค่ะ...

ด้วยความปรารถนาดี.. และมีความสุขในการแบ่งปัน

A ค่ะ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม: 5392 ท่าน