หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Strategic Performance Management PMS Day I

 

 

Strategic Performance Management

ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ๆ เรื่องราวใหม่ ๆ กับแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558

เขียน โดย ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

ด้วยการทำงานเป็น Trainer หรือวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดดี ๆ พัฒนาทักษะ และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ

ให้ผู้เรียนในระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ทำให้หลงรักการเป็นวิทยากร มาก ๆ และไม่คิดว่า

จะมาเรียนรู้หรือจับงานด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ให้กับองค์กรธุรกิจ  แต่ด้วยผู้บริหาร ที่เข้าสัมมนา มาพูดคุย

และขอให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้แนวคิด และสร้างระบบการบริหารผลงาน ทั้งด้านผลงานเชิงกลยุทธ์

ด้านบริการลูกค้า  ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมของอาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง

ในโปรแกรมพิเศษที่น่าสนใจมาก ๆ คือ

Strategic Performance Management Master

 

วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวัน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เห็นความเอาใจใส่ของทีมงานที่ดูแล

ทำให้รู้สึกประทับใจ เรียกได้ว่า เป็นวันดี ๆ ของตัวเองได้เลย ที่ได้พาตัวเองออกมาเรียนรู้ในพื้นที่ใหม่ ๆ

และได้เห็นโอกาสอีกหลากหลาย ที่เราสามารถช่วยพัฒนาองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

รวมถึงได้ช่วยพัฒนาคนไทยได้อีกด้วย  ทำให้ภายในใจ รู้สึกตื่นเต้น สนุก น่าค้นหา

กลับมาอ่านเพิ่มเติม มาอ่านทบทวน หาวิธีการที่น่าสนใจ มาปรับใช้ในการทำงานของธุรกิจตัวเอง

ปรับใช้ในการสอน มาเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษา ที่มองเห็นภาพใหญ่ พร้อม Focus

เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจได้มากขึ้น  ทำให้รู้สึกว่าเราช่างโชคดี มีโอกาสดี ๆ ที่เรายังสามารถนำความรู้

ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึง แนวคิดดี ๆ มาช่วยคนไทย องค์กรธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงได้มากขึ้น

 

วันนี้ ได้เรียนรู้เรื่องดี ๆ ของ PMS โดยย่อ ดังนี้ค่ะ

*     Focus  กับเรื่องที่ Impact ก่อน

*     เข้าใจและรู้จักการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างของ BSC   KPI  และ Competency

*     เข้าใจหลักการของระบบ  การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

o   Balance

o   Causes and Effects

o   Significant Impact

o   Focus

o   Alignment

o   Reasonable

 

*     ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอนและเป็นที่ปรึกษา Version English

*     เข้าใจและรู้จักวิธีการสร้างและบริหารเป้าหมายที่ได้รับจาก Top Management

o   บริหาร KPI ของตัวเอง

o   ช่วยกันบริหาร KPI ของทีม

o   ช่วยกันหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ได้เป้าหมาย

o   นำเสนอแนวคิด และวิธีการต่าง ๆ สู่ Top Management

*     สรุปหลักการของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่

o   เป้าหมายขององค์กร  หน่วยงาน และบุคคล ต้องสัมพันธ์กัน

o   เป้าหมาย วัดเป็นตัวเลขได้

o   เป้าหมายท้าทาย (ไม่ยากจนทำไม่ได้ และไม่ง่าย จนไม่ทำอะไรเลย)

*     กลยุทธ์ ที่ได้ผล ไม่ได้เป๊ะ

ตามทฤษฎี ก็ได้ ขอให้เป็นยา ที่กินแล้วหาย (ปัญหาลดลง ผลงานดีขึ้น)

*     เตรียมพร้อม แผนหลัก แผนสำรอง 

*     กระดาษขาว ทำให้ไอเดียเราชัดเจน พร้อมรับ Requirement จากลูกค้า และ Focus เรื่องสำคัญ

*     อื่น ๆ อีกมากมาย

A มีความเชื่ออย่างแข็งแรง ที่เราทุกคน มีศักยภาพ เรามีความสามารถ มีพลังดี ๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ

ให้มีคุณค่าดี ๆ เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอ และคุณค่าที่มีพลังมาก ๆ คือ

 

“การทำเพื่อคนอื่น”  เพราะพลังของการสร้างคุณค่า เพื่อคนอื่น หรือ เพื่อส่วนรวมนี้

จะทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในการลงมือทำบางเรื่องดี ๆ ให้เกิดขึ้น

รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ให้เกิดคุณค่าดี ๆ นี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ต่อความท้าทายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

แรงบันดาลใจแข็งแรงที่ได้รับนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง

เป็นอย่างมาก ที่ได้มอบโอกาสดีและมีคุณค่าอย่างสูง ให้ A และกลุ่มเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้แนวคิดดี ๆ

 

A เชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นในทุก ๆ วัน

เพราะเรามีต้นแบบที่ดี ที่งดงาม ที่เมตตาและเต็มไปด้วยใจของผู้ให้

ที่ทำให้เราเชื่อในพลังของการแบ่งปันค่ะ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ทวีวรรณ  กมลบุตร

e-mail:  kamonbutr@hotmail.com

www.topservictraining.com

 
จำนวนผู้เข้าชม: 1433 ท่าน