หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน กุมภาพันธ์public training1. หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร ที่ 18 มกราคม 2562
สมาชิก: 4800 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training2. 7 Tools for Service Excellence: (หลักสูตร 1 วัน)
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training3. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The SMART Trainer
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 21 และวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
สมาชิก: 22000 บาท | ลูกค้า: 25000 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar >>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน มีนาคมpublic training1. หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill 1 Days
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร ที่ 1 มีนาคม 2562
สมาชิก: 4800 บาท | ลูกค้า: 5800 บาท
public training2. หลักสูตรพิเศษ... พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562
สมาชิก: 7500 บาท | ลูกค้า: 7900 บาท
public training3. หลักสูตร 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ :)
วิทยากร: คุณทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
trainer ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanonจำนวนผู้เข้าชม: 37491 ท่าน