หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training / หลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-House Training


Public Training หลักสูตรประจำเดือน เมษายนpublic training1. หลักสูตร Service Mind to Service Excellence
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562
สมาชิก: 4300 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training2. หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562
สมาชิก: 4800 บาท | ลูกค้า: 5500 บาท
public training3. 7 Tools for Service Excellence: (หลักสูตร 1 วัน)
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562
สมาชิก: 4500 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training4. หลักสูตรพิเศษ... พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562
สมาชิก: 7500 บาท | ลูกค้า: 7900 บาท
public training5. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The SMART Trainer and Tools เปิดรับเพียง 7 ท่าน
วิทยากร: ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน ถึงวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2559
สมาชิก: 27000 บาท | ลูกค้า: 29000 บาท
public training6. หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
วิทยากร: อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562
สมาชิก: 4400 บาท | ลูกค้า: 4800 บาท
public training7. หลักสูตรพิเศษ Listen Keyword and​ Art of Capturing (2 วัน)
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน และวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562
สมาชิก: 12000 บาท | ลูกค้า: 15000 บาท
public training8. หลักสูตรพิเศษ Listen Keyword and​ Art of Capturing (2 วัน) วันที่ 2
วิทยากร: Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน และวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562
สมาชิก: 12000 บาท | ลูกค้า: 15000 บาท

*** กรณีไม่มีข้อมูล Public Training <<โปรดคลิ๊กดูที่ Calendar >>

Public Training หลักสูตรประจำเดือน พฤษภาคมpublic training1. หลักสูตร PASSION and Powerful Train The Trainer (พิเศษ ได้ Signature Course)
วิทยากร: ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอบรม: วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม และวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
สมาชิก: 27000 บาท | ลูกค้า: 29000 บาท

 

IN-HOUSE TRAINING - หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญ ในด้านบริการ, การขาย, การโค้ช, ธุรกิจ, อุตสาหกรรมการผลิต, ทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆtrainer อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
trainer อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ
trainer อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
trainer อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ
trainer คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ
trainer อาจารย์ธนุเดช  ธานี
trainer อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
trainer ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
trainer อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช
trainer อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
trainer อ.สง่า อร่ามวิทย์
trainer อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
trainer อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
trainer อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
trainer อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
trainer ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ
trainer คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)
trainer อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
trainer อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
trainer อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ
trainer อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
trainer ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanonจำนวนผู้เข้าชม: 37747 ท่าน