หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ฟรี

สวัสดีค่ะ... เพื่อน ๆ นักอ่านทุกท่าน ปัจจุบันในสังคมไทย เราจำเป็นต้องสร้างฐานความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนไทยให้มากที่สุด และสิ่งที่เรามุ่งมั่นและหาโอกาสทำอยู่เสมอ คือ การจัดสอนฟรีให้กับคนไทย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง หรือต้องการนำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนคนไทย เรายินดีจัดสอนฟรี เรียนฟรี ค่ะ

โดยมีเงื่อนไขเดียวค่ะ... คือแลกเวลากัน

Top Service Training จะมีวิทยากรใจดี หลายท่านยินดีเป็นวิทยากรผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือนำไปสอนต่อกับหน่วยงานของตัวเอง อาจจะเนื่องจากไม่มีงบประมาณ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เราขอเพียง ผู้สอนจัดเวลาสอนให้ 3 ชั่วโมง ผู้เรียนก็ต้องสละเวลาของตัวเอง ทำความดีอีก 3 ชั่วโมงแลกกันค่ะ... นั่นหมายความว่า จะทำความดีอะไรก็ได้ เช่น ขับรถพาพ่อ – แม่ไปเที่ยว หรือ สอนการบ้านน้อง ๆ หรือ ช่วยคุณยายถือของ หรือช่วยอาบน้ำให้สุนัขกับเพื่อนบ้าน หรือช่วยปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน หรือกวาดขยะ หรืออะไรก็ได้ค่ะ... ที่เราถนัด ที่เราอยากทำ ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ค่ะ... เราอยากเห็นสังคมไทย ช่วยกันและกันมากขึ้น เท่านั้นเอง

 


Top Service Training รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ฟรี ปี พ.ศ. 2555

 

  เปิดหลักสูตร Life Success Plan ฟรี สำหรับปี 2555 ฟรี อีก 4 รุ่น  

สวัสดีค่ะ... เพื่อน ๆ นักอ่านทุกท่าน ปัจจุบันในสังคมไทย เราจำเป็นต้องสร้างฐานความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนไทยให้มากที่สุด และสิ่งที่เรามุ่งมั่นและหาโอกาสทำอยู่เสมอ คือ การจัดสอนฟรีให้กับคนไทย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง หรือต้องการนำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนคนไทย เรายินดีจัดสอนฟรี เรียนฟรี ค่ะTop Service Training รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 14 หลักสูตร Life Success Plan สัมมนาฟรี ปี พ.ศ. 2556

 

เปิดหลักสูตร Life Success Plan ฟรี สำหรับปี 2556 ฟรี อีก 2 รุ่น

สวัสดีค่ะ... เพื่อน ๆ นักอ่านทุกท่าน ปัจจุบันในสังคมไทย เราจำเป็นต้องสร้างฐานความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนไทยให้มากที่สุด และสิ่งที่เรามุ่งมั่นและหาโอกาสทำอยู่เสมอ คือ การจัดสอนฟรีให้กับคนไทย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง หรือต้องการนำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนคนไทย เรายินดีจัดสอนฟรี เรียนฟรี ค่ะ

โดยมีเงื่อนไขเดียวค่ะ... คือแลกเวลากัน

Top Service Training จะมีวิทยากรใจดี หลายท่านยินดีเป็นวิทยากรผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือนำไปสอนต่อกับหน่วยงานของตัวเอง อาจจะเนื่องจากไม่มีงบประมาณ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เราขอเพียง ผู้สอนจัดเวลาสอนให้ 3 ชั่วโมง ผู้เรียนก็ต้องสละเวลาของตัวเอง ทำความดีอีก 3 ชั่วโมงแลกกันค่ะ... นั่นหมายความว่า จะทำความดีอะไรก็ได้ เช่น ขับรถพาพ่อ – แม่ไปเที่ยว หรือ สอนการบ้านน้อง ๆ หรือ ช่วยคุณยายถือของ หรือช่วยอาบน้ำให้สุนัขกับเพื่อนบ้าน หรือช่วยปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน หรือกวาดขยะ หรืออะไรก็ได้ค่ะ... ที่เราถนัด ที่เราอยากทำ ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ค่ะ... เราอยากเห็นสังคมไทย ช่วยกันและกันมากขึ้น เท่านั้นเอง

 
  ในปีพ.ศ.  2556 เตรียมพร้อมจัดหลักสูตรสอนฟรี ปีละ 2 ครั้ง
 
  โดยจะสอน 13.00 - 16.00 น. (ช่วงบ่าย วันอาทิตย์)
 
 
ทำความดี... มีรางวัลพิเศษ เรียนฟรีกับ "Coach A" 
 
         
 
 
 
หลักสูตร Coaching Goal Setting & Life Success Plan
 
  หัวข้อการเรียนรู้
  • การตั้งเป้าหมาย และวิธีการวางแผนให้สำเร็จ
  • ด้วย GROW Model
  • สร้าง Action ที่ทำต่อเนื่อง 2 เดือน

  กำหนดการเรียนรุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

  • รุ่นที่ 11 จะจัดใน วันอาทิตย์ ที่  23  มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00
  • รุ่นที่ 12 จะจัดใน วันอาทิตย์ ที่  12 มกราคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00
 
A ยินดี ช่วยให้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และสามารถสร้างสมดุลชีวิตได้อย่างลงตัว สามารถเมลมาสอบถาม หรือปรึกษาได้นะคะ

ผู้ที่สนใจเรียนฟรี สามารถสมัครเรียนและแจ้งความประสงค์ได้ที่

email : cs@topservicetraining.com 

เงื่อนไขเดียว ที่ A ขอจากผู้เรียนทุกท่าน ที่สมัครเรียนฟรี... คือ

ขอแลกเวลาทำความดี 3 ชั่วโมง

เป็นความดีอะไรก็ได้ เพื่อช่วยสังคมไทยให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น...

ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

ทวีวรรณ กมลบุตร

email : cs@topservicetraining.com

Phone : 087-970-1212
 
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตร Life Success Plan ปี 2554
 
 
 

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ ที่ http://www.flickr.com/photos/40992540@N00/2285042381/จัดหลักสูตร วิเคราะห์งบการเงินให้ฟรี วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557

ข่าวดี เรียนฟรี มาแบ่งปัน 
ขอขอบพระคุณ พี่มล พี่สาวใจดี จัดหลักสูตร วิเคราะห์งบการเงินให้ฟรี
สำหรับเพื่อน ๆ รับสมัคร 15 คน เท่านั้นนะคะ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน  2557

ติดต่อเมล พี่มล ที่ mon3698@gmail.com
วิทยากร คุณนฤมล วูอินทรานนท์


The Power of Life and Little Voice วันอาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม 2557

วันนี้ ชีวิตของหลาย ๆ คนจะถูกเติมเต็มด้วยพลังด้านบวก

พร้อมสร้างโลกใหม่ให้ชีวิตด้วยคำว่า
Success Healthy Happiness Wealth and The Power of Positive Inner in your life.

เตรียมบ้าน Home Training
สอนเรื่อง The Power of Life and Little Voice

เตรียมงานสอน Little Voice เห็นรูปการสอน แล้วชอบมาก ๆ 

ดีใจจัง ที่ลูกสาวและลูกชาย เมื่อเติบโตแล้ว มาดูแล คุณแม่ ตอนทำงานด้วย..
รักลูก... ผูกพัน... โลกภายใน และโลกภายนอกของครู A มีพลัง และมีความสุขดีจริง ๆ 
ขอให้ทุก ๆ คน สร้างโลกภายใน ด้วย Little Voice ด้านบวก และมีความสุขกับชีวิตทุกวันนะคะ

 

 หลักสูตร Memory Genius ระบบความจำอัจฉริยะ เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557

วันเสาร์ ที่ 19 กค 2557
เวลา 9.00 - 16.00 น.
รับได้ 15 คน ค่ะ

เชิญชวนเรียนหลักสูตรดี ๆ ที่ Home Training
หลักสูตร Memory Genius ระบบความจำอัจฉริยะ 
มาเรียนรู้ และฝึกฝน พัฒนาความคิดและความจำแบบอัจฉริยะ
- เคล็ดลับ 5 ประการ 
- การ present โดยไม่ใช้โน้ต
- จำบทเรียนสำคัญจากสัมมนา 
- เตรียมตัวเพื่อสอบ
- หลักการจำชื่อและใบหน้า 
- จำคำคม บทกลอน

สมทบทุน 900 บาท + ค่าอาหารกลางวันให้ด้วยอ่ะค่ะ

รายได้หักคชจ. ไปร่วมทำบุญ ช่วยไถ่ชีวิตโคและบริจาคให้อาหารเด็ก ๆ 
ครูแพท... QL สอนเองด้วยใจเกินร้อย
ครูA สนับสนุนรายการLife Success Plan and Little Voice รุ่นที่ 28

 

ชีวิตคือ การเติบโต การรู้จักตัวเอง และการปรับตัว
เรียนรู้ตัวเอง เพื่อให้เราสามารถออกแบบชีวิตของเรา
ให้แข็งแรง เติบโต อย่างที่เราอยากเป็น 
มีความสุข สนุก กับการใช้ชีวิตที่ลงตัว ชีวิตที่ใช่ของเรา
คุณพ่อ คุณแม่ สามารถให้น้อง ๆ วัยรุ่น เข้าโปรแกรมนี้ เพื่อรู้จักตัวเอง และใช้ศักยภาพ ในการเลือกเรียนรู้และเติบโต รู้วิธีเข้าใจ 

และปรับตัวเข้ากับคนรอบข้าง...
เราจำเป็นต้องให้อาวุธทางชีวิตให้ลูกหลานเราเติบโตอย่างสนุกและมีความสุขในชีวิต ที่แข็งแรงนะคะ...
สนใจ ติดต่อ จองที่นั่งได้เลยค่ะ รับจำนวนจำกัด 12 - 15 คน เท่านั้นนะคะ..

 

ชวนเรียนหนังสือกันค่ะ Life Success Plan รุ่นที่ 28 แล้วน๊า 

ทุกรายได้ 555 บาท ต่อคน 100% ทำบุญ ช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือ ค่ะ 

 

                         


ขอขึ้น Status บ่อยหน่อยนะคะ smile emoticon

มาเรียนกัน มาเรียนกัน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น.
เปิดรับสมัครผู้เรียน ผ่านกิจกรรมดี ๆ Life Success Plan and Little Voice
อยากรู้จักตัวเอง อยากค้นหาสิ่งดี ๆ ของขวัญดี ๆ ในชีวิตเรา 
มาใช้เวลาดี ๆ ด้วยกัน เพื่อให้ของขวัญกับตัวเรานะคะ... เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยค่ะ
วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น.
สนใจ ลงชื่อสมัคร ได้เลยนะคะ.. ขออนุญาต ร่วมทำบุญ ช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือ ในปี 2558 ค่ะ

รายชื่อ

เดี๋ยวต้องรีบเก็บชื่อก่อน...
1) น้องข้าวปั้น (ลูกสาวคุณแม่ป้อม)
2) น้องแอม
3) คุณเอ้ ส่งคนที 1
4) คุณเอ้ ส่งคนที 2
5) CPN พี่เทพ ส่งลูกมา 1 คน
6) คุณBanjob Piyamat
7) คุณบิ๊ก Bikky Love King
8) น้องพริม (ครอบครัว คุณสุดา)
9) น้องแพรว (ครอบครัว คุณสุดา)
10) น้องเพลง (ครอบครัว คุณสุดา)
11) คุณกมลเมตต์ รายะรุจิ (หลิว) และ 
12) คุณสถาพร จินตวัฒน์ (เอก) (เพื่อนคุณหลิว)
13)......
14)......
15)......

 

 จำนวนผู้เข้าชม: 244084 ท่าน