หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Top Service Training รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ฟรี ปี พ.ศ. 2555

 

เปิดหลักสูตร Life Success Plan ฟรี สำหรับปี 2555 ฟรี อีก 4 รุ่น

สวัสดีค่ะ... เพื่อน ๆ นักอ่านทุกท่าน ปัจจุบันในสังคมไทย เราจำเป็นต้องสร้างฐานความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนไทยให้มากที่สุด และสิ่งที่เรามุ่งมั่นและหาโอกาสทำอยู่เสมอ คือ การจัดสอนฟรีให้กับคนไทย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง หรือต้องการนำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนคนไทย เรายินดีจัดสอนฟรี เรียนฟรี ค่ะ

โดยมีเงื่อนไขเดียวค่ะ... คือแลกเวลากัน

Top Service Training จะมีวิทยากรใจดี หลายท่านยินดีเป็นวิทยากรผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือนำไปสอนต่อกับหน่วยงานของตัวเอง อาจจะเนื่องจากไม่มีงบประมาณ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เราขอเพียง ผู้สอนจัดเวลาสอนให้ 3 ชั่วโมง ผู้เรียนก็ต้องสละเวลาของตัวเอง ทำความดีอีก 3 ชั่วโมงแลกกันค่ะ... นั่นหมายความว่า จะทำความดีอะไรก็ได้ เช่น ขับรถพาพ่อ – แม่ไปเที่ยว หรือ สอนการบ้านน้อง ๆ หรือ ช่วยคุณยายถือของ หรือช่วยอาบน้ำให้สุนัขกับเพื่อนบ้าน หรือช่วยปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน หรือกวาดขยะ หรืออะไรก็ได้ค่ะ... ที่เราถนัด ที่เราอยากทำ ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ค่ะ... เราอยากเห็นสังคมไทย ช่วยกันและกันมากขึ้น เท่านั้นเอง

 

ปี 2555 
 
 
Top Service Training  
 
 
จัดหลักสูตรเรียนฟรีปีละ 4 ครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มความรู้ค่ะ..
 
 
ในปี 2555  A จะจัดหลักสูตรสอนฟรี  ปีละ 4 ครั้ง โดยจะสอน 13.00 - 16.00 น. (ช่วงบ่าย)
 
หลักสูตร Life Success Plan & Commitments
 
หัวข้อการเรียนรู้ 
 • การวางแผนและตั้งเป้าหมาย
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
 • Commitments การสร้างความเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้ชีวิต 
 • รุ่นที่ 7 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555      เวลา 13.00 - 16.00    
 • รุ่นที่ 8 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555      เวลา 13.00 - 16.00  
 • รุ่นที่ 9 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555    เวลา 13.00 - 16.00  
 • รุ่นที่ 10 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2555   เวลา 13.00 - 16.00  

ปี 2555 Top Service Training จัดหลักสูตรเรียนฟรีปีละ 3 ครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มความรู้ค่ะ

 

ปี 2555
 
 
Top Service Training
 
 
จัดหลักสูตรเรียนฟรีปีละ 4 ครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มความรู้ค่ะ..
 
 
ในปี 2555 A จะจัดหลักสูตรสอนฟรี ปีละ 4 ครั้ง โดยจะสอน 13.00 - 16.00 น. (ช่วงบ่าย)
 
หลักสูตร Life Success Plan & Commitments
 
หัวข้อการเรียนรู้
 • การวางแผนและตั้งเป้าหมาย
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
 • Commitments การสร้างความเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้ชีวิต
 • รุ่นที่ 7 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00
 • รุ่นที่ 8 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00
 • รุ่นที่ 9 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00
 • รุ่นที่ 10 จะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00
 
 
 
 A ยินดี ช่วยให้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และสามารถสร้างสมดุลชีวิตได้อย่างลงตัว สามารถเมลมาสอบถาม หรือปรึกษาได้นะคะ  

ผู้ที่สนใจเรียนฟรี สามารถสมัครเรียนและแจ้งความประสงค์ได้ที่

email :  cs@topservicetraining.com  หรือ topsvtraining@hotmail.com

เงื่อนไขเดียว ที่ A ขอจากผู้เรียนทุกท่าน ที่สมัครเรียนฟรี...  คือ

ขอแลกเวลาทำความดี 3 ชั่วโมง

เป็นความดีอะไรก็ได้ เพื่อช่วยสังคมไทยให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น...  
 
ด้วยความปรารถนาดีค่ะ
 
ทวีวรรณ  กมลบุตร

email : cs@topservicetraining.com

Phone : 087-970-1212
 
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตร Life Success Plan ปี 2554
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ ที่ http://www.flickr.com/photos/40992540@N00/2285042381/ 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 10186 ท่าน