หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Top Service Training รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 14 หลักสูตร Life Success Plan สัมมนาฟรี ปี พ.ศ. 2556

 

เปิดหลักสูตร Life Success Plan ฟรี สำหรับปี 2556 ฟรี อีก 4 รุ่น

สวัสดีค่ะ... เพื่อน ๆ นักอ่านทุกท่าน ปัจจุบันในสังคมไทย เราจำเป็นต้องสร้างฐานความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนไทยให้มากที่สุด และสิ่งที่เรามุ่งมั่นและหาโอกาสทำอยู่เสมอ คือ การจัดสอนฟรีให้กับคนไทย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง หรือต้องการนำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนคนไทย เรายินดีจัดสอนฟรี เรียนฟรี ค่ะ

โดยมีเงื่อนไขเดียวค่ะ... คือแลกเวลากัน

Top Service Training จะมีวิทยากรใจดี หลายท่านยินดีเป็นวิทยากรผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือนำไปสอนต่อกับหน่วยงานของตัวเอง อาจจะเนื่องจากไม่มีงบประมาณ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เราขอเพียง ผู้สอนจัดเวลาสอนให้ 3 ชั่วโมง ผู้เรียนก็ต้องสละเวลาของตัวเอง ทำความดีอีก 3 ชั่วโมงแลกกันค่ะ... นั่นหมายความว่า จะทำความดีอะไรก็ได้ เช่น ขับรถพาพ่อ – แม่ไปเที่ยว หรือ สอนการบ้านน้อง ๆ หรือ ช่วยคุณยายถือของ หรือช่วยอาบน้ำให้สุนัขกับเพื่อนบ้าน หรือช่วยปลูกต้นไม้ให้โรงเรียน หรือกวาดขยะ หรืออะไรก็ได้ค่ะ... ที่เราถนัด ที่เราอยากทำ ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ค่ะ... เราอยากเห็นสังคมไทย ช่วยกันและกันมากขึ้น เท่านั้นเอง

 
 
  ในปีพ.ศ.  2556 เตรียมพร้อมจัดหลักสูตรสอนฟรี ปีละ 4 ครั้ง
 
  โดยจะสอน 13.00 - 16.00 น. (ช่วงบ่าย วันอาทิตย์)
 
ทำความดี... มีรางวัลพิเศษ เรียนฟรีกับ "Coach A" 
 
         
 
 
หลักสูตร Coaching Goal Setting & Life Success Plan
 
  หัวข้อการเรียนรู้
  • การตั้งเป้าหมาย และวิธีการวางแผนให้สำเร็จ
  • ด้วย GROW Model
  • สร้าง Action ที่ทำต่อเนื่อง 2 เดือน

  กำหนดการเรียนรุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

  • รุ่นที่ 11 จะจัดใน วันอาทิตย์ ที่  23  มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00
  • รุ่นที่ 12 จะจัดใน วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00
 
A ยินดี ช่วยให้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และสามารถสร้างสมดุลชีวิตได้อย่างลงตัว สามารถเมลมาสอบถาม หรือปรึกษาได้นะคะ

ผู้ที่สนใจเรียนฟรี สามารถสมัครเรียนและแจ้งความประสงค์ได้ที่

email : cs@topservicetraining.com

เงื่อนไขเดียว ที่ A ขอจากผู้เรียนทุกท่าน ที่สมัครเรียนฟรี... คือ

ขอแลกเวลาทำความดี 3 ชั่วโมง

เป็นความดีอะไรก็ได้ เพื่อช่วยสังคมไทยให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น...

ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

ทวีวรรณ กมลบุตร

email : cs@topservicetraining.com

Phone : 087-970-1212
 
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ หลักสูตร Life Success Plan ปี 2554
 
 
 

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ ที่ http://www.flickr.com/photos/40992540@N00/2285042381/

จำนวนผู้เข้าชม: 9407 ท่าน