หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


โครงการ Customer Focus เดือนสิงหาคม เดือนกันยาย และเดือนตุลาคม 2561

 

โครงการ Customer Focus 

เดือนสิงหาคม เดือนกันยาย และเดือนตุลาคม 2561

 

ได้รับงานที่ให้พลังชีวิต 

 

เป็นงานที่เป็นโครงการ Customer Focus ที่คิดเยอะมาก 

 

เข้าไปคุย เข้าไปคลุกกับเรื่องนี้เยอะมาก

 

เป็นความท้าทายของปีนี้ ที่มอบให้ตัวเอง 

 

เพราะธุรกิจนี้ เป็นสินค้าและบริการที่ตัวเองหลงรัก

 

และเป็น FC มานานตั้งแต่เรียนหนังสือ

 

 

ทำอะไรบ้างกับโครงการนี้

 

1) เข้าไปเป็นลูกค้าทุกสัปดาห์ 

 

2) เข้าไปคุยกับ Top Management 

 

เรื่อง Passion ของทีมบริหาร

 

และพนักงานที่สัมผัสลูกค้าโดยตรง

 

3) เข้าไปออกแบบงานโค้ช งานสอน งาน Service

 

4) ใน สัปดาห์ที่ผ่านมา โค้ชทีมบริหาร 15 คน 

 

ด้วย Strengths Coach 

 

5) ได้ทำ Workshop CEM Customer Experience Management

 

6) ได้ออกแบบ Training Road map ให้กับทุกคน จนถึงระดับพนักงาน

 

7) ได้ฟังและเก็บรายละเอียดความท้าทาย และออกแบบการสอนที่ช่วยสร้างและกระตุ้น Passion ให้ทีมทุกคน

 

8) ได้ออกแบบคำถามและค้น Passion ของทุกคนในโปรแกรม

 

9) ได้เตรียมสรุปจุดแข็งภาพรวม และออกแบบกลยุทธ์เพื่อยกระดับบริการร่วมกัน

 

 

รู้สึกสนุก รู้สึกอยากทำให้โครงการนี้สำเร็จเต็มหัวใจ

 

รู้สึกพลังชีวิตของตัวเองมาเต็มหัวใจ คิด และมองเห็นอะไร

 

เป็นเครื่องมือ และโอกาสในการพัฒนาคนอยู่ตลอดเวลา

 

 

นี่สินะ PASSION พลังชีวิตที่ช่วยทำให้เราปีติสุขในหัวใจ

 

กับสิ่งที่กำลังทำ เพื่อช่วยให้ทุกคนมีพลังชีวิตในการทำงาน

 

และมีชีวิตกับปัจจุบันของสนุก เต็มที่ เต็มหัวใจไปด้วยกัน...

 

 

ครู ทวีวรรณ กมลบุตร