หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด

ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น


การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตร EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณ

มีประสิทธิผล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น  เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือ

ทำให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ศักยภาพของพนักงานสร้างได้
 • การสื่อสารเชิงบวก... คุณทำได้ไหม? 
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสาเร็จของพนักงาน
 • สร้างมหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลงที่สร้างได้
 • เคล็ดลับการสื่อสารอย่างมืออาชีพด้วย Think & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • หลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
 • บริหารและพัฒนา EQ สร้างความสุขได้ง่าย ๆ
 • เทคนิคการนาเสนอและจูงใจผู้ร่วมงาน
 • Positive Feedback สร้างมิตรภาพในองค์กร
 • ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนในการสื่อสาร
 • 7 เครื่องมือสร้างศักยภาพให้พนักงานเป็นคนดีคนเก่งในองค์กร
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ 

Workshop:

Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น
 
1.        ชมวีดีโอ ปัญหาของการสื่อสาร 
2.        ทำโจทย์ กระตุ้นความคิด เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
3.        ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารที่น่าประทับใจ
4.        ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
5.        เขียนแผนพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้ทำ Action Plan ในการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ
 
หมายเหตุ :

เพราะการสื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากถึง 85% ดังนั้น จะดีกว่าไหม ถ้าเราจะทำให้การสื่อสารของเรา

มีประสิทธิผล สามารถโน้มน้าว และน่าเชื่อถือ

 
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312  หรือ 02-926-6886
 
 
 
 
ขอขอบคุณจากใจค่ะ...    ทีมงาน Top Service Training
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 9511 ท่าน