หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


The Selling Success!!!

 

โดย : อาจารย์ ปวีณวัจ   พงศ์ภาณุสรณ์

         Innovative Outbound Call center Trainer
 
ใคร..ควรเข้าอบรม
·    พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง
·    พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง (Refresh)
·    ทีมลีดเดอร์, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้จัดการ,
·    คอล์เซ็นเตอร์ Trainer
            
จำนวนผู้เข้าอบรม                        20  ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม                    2   วัน
รูปแบบการฝึกอบรม         Interactive Workshop 
การเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม ข้อโต้แย้งจากลูกค้า 
 
What you will learn :
q  สูตรสำเร็จ การประสบการขายแบบ A-B-C sale process ง่าย และทำได้จริงทันที
q  ความมั่นใจ และเทคนิค การตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า 
q  ความเชื่อมั่น ในการตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย 
q การเป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งแบบมืออาชีพ (Consultative Selling)
q   เกิดความเชื่อมั่นในบทสนทนา และใช้ถ้อยบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
q   มั่นใจ และสามารถสร้างบทสนทนา และบทสนทนาในการปิดการขาย และการตอบข้อโต้แย้งอย่างเป็นธรรมชาติ
q ความมั่นใจในการตั้งเป้าหมาย
q สามารถวิเคราะห์บทสนทนา ของตนเอง และผู้อื่นได้ 
q  สามารถวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองได้     
q สามารถสร้างยอดขายให้ตนเองได้มากขึ้น 
 
Call Center Selling For Every Type of Center! 
 
 
The Selling success mastery (S2) คือ หลักสูตร ที่ช่วยตอบคำถามของคุณ หลักสูตร S2 นี้ ได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายสำหรับการหยิบเทคนิคการชายมาให้ ได้กับทุกประเภทของสินค้า ทั้ง inbound or outbound center. พนักงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง จะได้เรียนรู้วิธีการขายแบบที่ปรึกษา การตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรมชาติ และนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า พร้อมทั้งตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
 
หลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าฝึกอบรม จะเข้าใจ และตระหนักได้ว่า ลูกค้าเท่านั้นจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสื่อสาร และการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ  และการขายแบบเป็นที่ปรึกษาด้วยวิธีการ และขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง และรวดเร็ว
 
ผู้เข้าฝึกอบรม จะมีความมั่นใจที่จะเริ่มและสนุกกับการปิดการขาย และวิเคราะห์สายในแต่ละสายของตนเอง และของเพื่อนร่วมทีม
 
หมดปัญหา และปวดหัวกับการ Complain พนักงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง พยายามยัดเยืยดสินค้าให้ลูกค้า
หมดปัญหา และลดต้นทุนการฝึกอบรม เพราะเทเลมาร์เก็ตติ้งสามารถวิเคราะห์สายด้วยตนเอง
คอลเซ้นเตอร์ของคุณ จะกลายเป็น Sale Center  อย่างแท้จริง เมื่อคุณนำการบิรการ และการขายมามอบให้ลูกค้าในเวลาเดียวกัน 
 
[ Day 1]                                                                                                                       
 Session1   Understand the what the buyer think (เข้าใจ และเรียนรู้ว่า ลูกค้าคิด และต้องการอะไร)บทเรียนนี้จะทำให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจว่า ทำไมผู้คนต่างๆ ถึงตัดสินใจซื้อสินค้า เขาซื้อเพราะอะไร ด้วยอะไร และเขาคิดอะไรก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
 
Session 2    Why tele marketing (ทำไมต้องเทเลมาร์เก็ตติ้ง)  - ลำดับถัดไปจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ และตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเอง เพื่อสร้างเสริมคุณค่า และการเคารพในตนเอง และหน้าที่ของตน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจะก้าวไปสู่มืออาชีพ และประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
 
Session 3    STOP being a Sale person  (หยุดเป็นพนักงานขาย)  บทเรียนนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าว่าสัญญาของการที่ลูกค้าไม่ชอบ ไม่อยากซื้อสินค้า กับคุณหรือกับท่านอื่นเป็นอย่างไร และพฤติกรรมของกว่า 90% ของพนักงานขาย ที่ปล่อยลูกค้าหลุดมือไปเป็นอย่างไร
 
Session 4   (การสร้างความไว้วางใจ)   –เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อมั่น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ก่อนทำการขาย The important of building the TRUST
 
Session 5   What is your product and benefit (อะไรคือสินค้า และประโยชน์จากสินค้า)  - เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในตัวสินค้า ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับวิธีการคิด มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าของคุ และนำเสนอต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด และความมั่นใจ ในการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ลูกค้าของคุณ
การบ้าน :  Why me?
 
 [ Day 2 ] 
                                                                                                                      
Session 1    A-B-C selling process -  เรียนรู้ขั้นตอนการขายด้วยสูตรไม่ลับ A-B-C selling ขนาดเทเลมาร์เก็ตติ้งมือใหม่ก็ทำได้ พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงทันที และมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกการค้นหาความต้องการของลูกค้า และสร้างบทสนทนาในการสร้างความสนใจ และไว้วางใจจากลูกค้าได้เอง นำเสนอการขาย และเป็นการขาย ได้โดยอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งผู้ฝึกอบรมยังสามารถสร้างสรรค์บทสนทนาในแบบของแต่ละบุคคลภายใต้มาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
                                                                                             
Session 2    Objection handling
3 ขั้นตอนในการตอบข้อโต้แย้ง เรียนรู้การตอบข้อโต้แย้งอย่างรวดเร็ว และมั่นใจ ที่ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกข้องใจ ไม่พอใจ ด้วยบทสนทนาการตอบข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Session 3    Why the people have object and The benefit of Objection (ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้อย่างไร และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร)  
– ทำความเข้าใจว่าเหตุใดลูกค้าถึงมีข้อโต้แย้ง ใครเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้น และเปลี่ยนข้อโต้แย้งให้เป็นโอกาสในการขายได้อย่างไร
 
Session 4    How to become a successful tele marketing - เรียนรู้เทคนิคในการตั้งเป้าหมาย และตั้งโปรแกรมในตัวคุณให้ประสบความสำเร็จดั่งที่คุณปรารถนาได้อย่างไร (ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในงานขาย)   
 
Session  5    3 principles behind the mindset (กฎ 3 ข้อ เบื้องหลังความสำเร็จ)  - แนวทางการปฏิบัติ แบบง่ายที่จะช่วยคุณอยู่ในคลื่นแห่งความสำเร็จ และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรกระทำที่เป็นตัวรั้งความสำเร็จที่คุณปรารถนา
จำนวนผู้เข้าชม: 4024 ท่าน