หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

 
หลักสูตร  Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
ทีมงานและผู้บริหารทีมบริการและการขาย ทีมงานอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ
 
ความสำคัญ... 
การบริการ...ที่หลายองค์กรรับรู้และปฏิบัติกันมา อาจจะเป็นเฉพาะมุมมองการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น

ซึ่งบางครั้ง "รูปแบบการบริการแต่เพียงผิวนอก" อาจไม่ใช่คำตอบในการสร้างความภักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน การเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพของทีมบริการ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ความตระหนักรู้ในบทบาทที่สำคัญของตนเอง บวกกับการเข้าใจและสามารถนำกลยุทธ์ของการบริการ มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบ...จึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุด...

สำหรับการบริการลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทีมงานสามารถสรรค์สร้างบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยศักภาพที่เต็มเปี่ยม เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสร้างศักยภาพในตัวเองเพื่อการนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้
- เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้กลยุทธ์หรือเครื่องมือการให้บริการเชิงรุกต่างๆ ที่จะช่วยให้การบริการและระบบการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
เนื้อหาการเรียนรู้
 • เทคนิคสร้างศักยภาพบริการพนักงาน... เราสร้างได้
            ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสำเร็จของพนักงาน
            สร้างโอกาสและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
    
 • บริการที่มีพลังเหลือล้น คือบริการที่ “ทำเกินสัญญา”
            สร้าง Commitments มหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลง
            ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ดึงพลังไอเดีย
            สร้างวิถีการสื่อสารที่ได้ผลด้วย Think & Speak •
            บริหารและพัฒนา E.Q. ให้มีความสุข เป็นเรื่องสำคัญจริงไหม?
            การเปลี่ยนแปลงที่ดี คุณสร้างได้? 
   
 • เพิ่มพลังกลยุทธ์ให้โดดเด่น ด้วยยุทธศาสตร์ Triple C
            พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ
            ระบบตลาดบริการและธรรมชาติของการบริโภคบริการ
            การสร้างช่วงเวลาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
            พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ
            เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
            เริ่มกลยุทธ์ Triple C CRM-CEM-CSR อย่างชาญฉลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 
          *** กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ : มอบหมายการบ้านให้ส่ง Commitments เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานและองค์กร
 
สนใจติดต่อจองหลักสูตร ทีมงาน Top Service Training
087-970-1212, 089-920-1312, 080-183-9090 หรือ 02-926-6886
จำนวนผู้เข้าชม: 4159 ท่าน