หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

 

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

ผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำพนักงานให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ผลประกอบการดี มีกำไร...ทำให้พนักงานสุขใจ มีรายได้มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป

หลักสูตรสัมมนา “ การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน นี้ ได้รวบรวมคำแนะนำ วิธีการที่ผู้นำจะนำไปปรับใช้ทำงานร่วมกับพนักงานทุกกลุ่มงานให้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานบรรลุผลเป้าหมายที่ต้องการ

หลักสูตรสัมมนาเรื่อง
“ การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ”
สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในช่วงกำลังปรับตัวว่า
·       จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
·       จะทำอย่างไร คนในองค์กรจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำพนักงานให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ผลประกอบการดี มีกำไร...ทำให้พนักงานสุขใจ มีรายได้มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป
 
หลักสูตรสัมมนา การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน นี้ ได้รวบรวมคำแนะนำ วิธีการที่ผู้นำจะนำไปปรับใช้ทำงานร่วมกับพนักงานทุกกลุ่มงานให้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานบรรลุผลเป้าหมายที่ต้องการต่อไป
 
หัวข้อหลักการบรรยาย
 
 
1. แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นอย่างไร ?
2. ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานได้อย่างไร ?
3. Workshop คำพูดและการกระทำที่ดีของสุดยอดผู้นำ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
4. Workshop ตัวอย่างปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง จะป้องกันได้อย่างไร ?
5. แนวทางที่จะทำให้พนักงานทุกคน ร่วมมือกันสร้างองค์กรให้มีผลประกอบการดี
     มีกำไร พนักงานสุขใจรายได้ดี มีอะไรบ้าง ?
6. มงคลชีวิตสำหรับสุดยอดผู้นำ
 
ผู้ที่ควรเข้ารับฟังหลักสูตรนี้
 
   1. ผู้บริหาร หัวหน้างานขององค์กรทุกระดับ
    2. ผู้นำสหภาพแรงงาน หรือ องค์กรลูกจ้าง..เพื่อให้รู้และเข้าใจไปพร้อมกัน
 
วิทยากร: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
บริษัทเซเรบอส ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทในเครือคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทเทคโน แฟบ (ประเทศไทย ) จำกัด - มีสหภาพ
บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
 
ผลงานเขียนหนังสือ
  • 100 คำถาม คำตอบ คำแนะนำ ในการทำงานกับ “ ฅน ”
  •  108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 – 2  
  • 150 ประเด็นสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ภาคปฏิบัติ  พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา
  • รหัสลับ..การบริหารแรงงานสัมพันธ์ยุคใหม่ ให้ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว
 
หัวข้อบรรยาย
 
     1. พนักงานยอดเยี่ยมที่องค์กรคาดหวัง
     2. สุดยอดหัวหน้างาน
     3. พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม
     4.  150 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ภาคปฏิบัติ ( สำหรับผู้บริหาร )
     5. รหัสลับ..การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ( เฉพาะผู้บริหาร )
 
****************************************************

 

จำนวนผู้เข้าชม: 7717 ท่าน