หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


การสัมมนาหลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน

 
การสัมมนาหลักสูตร
“ 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน
ภาคปฏิบัติจริงที่ผู้บริหารควรทราบ

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้

เนื่องจาก การบริหารงานบุคคลทุกระดับอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์ จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ประสบความสำเร็จได้..
 
แต่หากบริหารจัดการแบบผิด ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้หลักสูตรนี้จึงรวบรวมประเด็นสำคัญ ที่ทำผิดกันมาก ๆ มาบอกกล่าว
 
เพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลมีหลักยึดที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้องและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจต่อไป
 
จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 
·       นำประเด็นหลัก ๆ ที่มักจะทำผิดมาชี้ให้เห็นแก่นแท้ของประเด็นนั้น
·       ทุกประเด็น ยืนยันด้วยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
 
เนื้อหาการอบรมพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา เช่น
 
กลุ่มที่ 1. ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับนายจ้าง ตัวจริง ตัวปลอม...12 ฎีกา
กลุ่มที่ 2  ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับใครเป็นลูกจ้าง ใครไม่ใช่...7 ฎีกา
กลุ่มที่ 3 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานที่ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้..19 ฎีกา
กลุ่มที่ 4 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับการค้ำประกันการทำงาน...19 ฎีกา
กลุ่มที่ 5 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับค่าจ้าง ( ทำผิดกันมาก )...30 ฎีกา
กลุ่มที่ 6 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับเวลาพัก เวลาทำงาน...9 ฎีกา
กลุ่มที่ 7 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับวันหยุด ประเพณี / พักผ่อนประจำปี / ประจำสัปดาห์.12 ฎีกา
กลุ่มที่ 8  ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันลา..11 ฎีกา
กลุ่มที่ 9 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง...40 ฎีกา
กลุ่มที่ 10 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับการลาออก..7 ฎีกา
กลุ่มที่ 11. ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย...6 ฎีกา
กลุ่มที่ 12 ความเข้าใจผิด ทำผิดเกี่ยวกับการจัดจัดให้เกษียณอายุงาน..7 ฎีกา
 
ผู้ที่ควรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
 
·       นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้อำนาจตัดสินใจในการบริหารองค์กร
·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานที่ทำงานโดยตรงกับลูกจ้าง
·       ผู้นำสหภาพแรงงาน ( จะได้รู้และเข้าใจพร้อมกับนายจ้าง)
      
วิทยากร: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทเทคโน แฟบ ( ประเทศไทย ป จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทเซเรบอส ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทในเครือคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทเทคโน แฟบ (ประเทศไทย ) จำกัด - มีสหภาพ
บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
·          
ผู้เขียนหนังสือ
  • 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 – 2
  • เจาะลึก..การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ให้สนุกสนาน
  • 150 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติจริง
  • ฎีกาเด่น – ประเด็นเด็ดในการบริหารงานบุคคล
 
     ***********************************************************

 

จำนวนผู้เข้าชม: 9316 ท่าน