หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้า/บริการให้ตรงใจลูกค้า

 
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้า/บริการให้ตรงใจลูกค้า 
 
ทักษะการนำเสนอนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การนำเสนออยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การนำเสนอของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะนำเสนอ โน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ง่ายในการตัดสินใจ หรือเลือกในสิ่งที่เรานำเสนอ
 
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใครบ้าง
 • ส่วนงานบริการลูกค้า
 • ส่วนงานขายสินค้าหรือบริการ
 • ส่วนงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
 • ส่วนงานที่รับปัญหาของลูกค้า
 • ส่วนงานสาขา หรือเคาน์เตอร์บริการ
 • พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ อยู่เสมอ
วันที่ 1 
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอสินค้า/
 • ส่งมอบบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • เคล็ดลับ นำเสนอ ขาย และบริการ
 • การเตรียมและศึกษาข้อมูลเพื่อการนำเสนอ
 • การตั้งคำถามแนวใหม่ (Innovative Questions)
 • ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
 • การสื่อสารเพื่อขาย (Communication to Sales)
 • เครื่องมือสำคัญ 3 อย่างในการนำเสนอและโน้มน้าว
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย PAJES  
วันที่ 2 
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย BEPS
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย Think & Speak
 • การให้บริการแบบเกินความคาดหมาย
 • ลักษณะของลูกค้าเจ้าปัญหา (Difficult Customers)
 • หลักการ/ขั้นตอนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอเพื่อการขาย
 • เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการตอบคำถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง
 • การจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า
 • Workshop ฝึกปฏิบัติการนำเสนอสินค้า/บริการ 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้นำเทคนิคการนำเสนอทั้ง 3 แบบไปลองใช้และสรุปผลการปฏิบัติ
 
รับของรางวัลเป็น "หนังสือ" ที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง 1 เล่ม
สำหรับผลงานของผู้ส่งการบ้านที่ดีเยี่ยม 2 ท่าน
 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 • แนวคิดการนำเสนอ เริ่มต้นอย่างง่าย และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว 3 เทคนิค ที่ใช้งานได้ผล
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการนำเสนอ ครบทุกท่าน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะจริง
 • กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training
จำนวนผู้เข้าชม: 9658 ท่าน