หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการ จากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

 
 หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการจากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ
 
Build up inspiration and how to learn Sales and Service to be Professional     
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
ออกแบบหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
การทำงานในปัจจุบัน งานขายและงานบริการเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคนทำงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด และคนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ งานขายทำให้เรารู้วิธีการนำเสนอสินค้าและตัวพนักงานให้ลูกค้าเชื่อมั่น และงานบริการทำให้เราได้รู้วิธีการทำให้ลูกค้าประทับใจ และอยากซื้อกับเราอย่างต่อเนื่อง ถ้างานขายคือประตูขุมทรัพย์ งานบริการคือกุญแจเปิดประตูให้เราสามารถหยิบขุมทรัพย์ได้ตลอดเวลา 
 
ดังนั้นอาวุธของคนทำงานในปัจจุบัน การขายไอเดียและนำเสนอไอเดียการทำงานจะช่วยทำให้เราสร้างโอกาสในการทำงานได้ง่ายขึ้น และการบริการลูกค้า รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร ก็จะช่วยทำให้พนักงานทำงานเป็นทีม รับงานและส่งงาน ทำให้ภาพรวมการทำงานทั้งองค์กรได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
 
หลักสูตร จุดประกายงานขายและงานบริการ... จากมือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ   ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เริ่มต้นงานขายและงานบริการ ให้รู้ความสำคัญของงานขายและงานบริการ รู้เทคนิค รู้วิธีการทำงานที่มีเครื่องมือดี ๆ ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และที่สำคัญช่วยสร้างความมั่นใจให้พนักงาน ช่วยทำให้พนักงานสร้าง Service Mind ให้เกิดขึ้นในใจ พร้อมบริการลูกค้าทั้งภายนอก ภายในได้อย่างเต็มศักยภาพงานขายและงานบริการ 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการขายและการบริการลูกค้า
2. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ได้ทันที
3. เพือเรียนรู้และมีวิธีการนำเสนอการขาย รวมถึงรู้วิธีในการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมั่นใจ
            
สิ่งที่องค์กรและกลุ่มพนักงานจะได้รับ
 
1) ได้เข้าใจ ลูกค้าสำคัญต่อองค์กร ที่จะต้องช่วยกันนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงช่วยบริการให้ประทับใจเสมอ
2) ได้รู้วิธีการ เทคนิคในการขายและการบริการ จากมือใหม่... ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
3) ได้วิธีพัฒนาศักยภาพพนักงาน และสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่ดีขึ้นระหว่างทีมงาน        
 
หลักสูตร จุดประกายงานขายและงานบริการ… จากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ
 
Build Up and Inspiration Sales and Service to be Professional One
 
 
1)    เรียนรู้ความสำคัญของงานขาย ที่เป็นมากกว่าการขายสินค้าและบริการ
· ความสำคัญของงานขาย ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเรา
· งานขาย คือการสร้างโอกาส เพื่อแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้า
· อุปสรรคงานขาย ที่เราสร้างขึ้นเอง และวิธีจัดการอุปสรรค
 
2)    ขายอย่างไรให้ได้ผลงาน
· รู้จักลูกค้าของเรา
· รู้จักสินค้าของเรา
· รู้วิธีการนำเสนอสินค้าเพื่อขาย และนำเสนอตัวเราให้ลูกค้าประทับใจ
 
3) เทคนิค 4 มุ่งของนักขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย
·         มุ่งเน้นลูกค้า (สร้างใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า)
·         มุ่งเน้นความรู้ (แนวทางการขายใหม่ ๆ )
·         มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย
·         มุ่งเน้นสื่อสารการตลาด
 
4)    5 ขั้นตอน เปิดและปิดการขายให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น
1)         เตรียมพร้อม // รู้ตัวลูกค้า รู้พฤติกรรมลูกค้า รู้อุปนิสัยลูกค้า
2)         เตรียมติดต่อ // โทรศัพท์ และเตรียมบทสนทนา เตรียมเวลา และเตรียมนำเสนอการขาย
3)         เตรียทักทาย //โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า กล่าวทักทาย + เรียกชื่อลูกค้าให้ถูกต้อง + ขอรบกวนเวลาสัก 3-5 นาที
4)         เตรียมประโยชน์ // บอกสิทธิประโยชน์ คุณภาพ โอกาสที่ลูกค้าจะได้รับเป็นพิเศษจากสินค้าหรือบริการนี้ พร้อมราคาพิเศษที่น่าสนใจ
5)         เตรียมปิดการขาย // สินค้านี้ โปรโมชั่นนี้ มีไม่บ่อย พิเศษเฉพาะคนพิเศษ + ขอโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้าและบริการดี ๆ และได้ดูแลลูกค้าให้ได้ใช้สินค้าพิเศษชุดนี้จากเรา
 
5)    เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นการขายครั้งแรก
·  มั่นใจ เรากำลังมอบสิ่งที่ดี สินค้าที่ดีให้กับลูกค้า
·  จริงใจ มอบสินค้าคุณภาพ ให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและบริการที่ดี
·  ดูใจ เชื่อมั่นตัวเรา ดูใจเรา สูดลมหายใจลึก ๆ เราทำได้ และเรากำลังมอบสินค้าที่ดีให้ลูกค้า
 
6)    เรียนรู้เทคนิคการบริการ Service Mind ที่เราสร้างได้
·  คิดเสมอ เป้าหมายบริการ คือการช่วยเหลือลูกค้า
·  คิดเสมอ การพัฒนาบริการ คือ การพัฒนาตัวเราให้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น
·  คิดเสมอ รอยยิ้ม ความจริงใจ พร้อมช่วยเหลือลูกค้า ทำให้ลูกค้าประทับใจง่ายขึ้น
 
7)   5 เทคนิคในการเริ่มต้นบริการจากมือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ
1)    ยิ้มจากใจ
2)    ไหว้ทุกครั้ง
3)    ฟังทุกคน
4)    ฝึกฝนทุกวัน
5)    สบตาและจริงใจ พร้อมให้บริการ
 
     8)    3 เทคนิค ช่วยทำบริการให้น่าประทับใจง่ายขึ้น
· Be Welcome
· Be Helpful
· Be Thank you
 
9) Two in One สร้างยอดขาย แนบท้ายบริการ
·         ฝึกการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
·         ฝึกสนทนา และตอบข้อซักถาม
·         ฝึกปิดการขายและพร้อมบริการหลังการขาย
 
10) Workshop เขียนโปรแกรม Training Passport สร้างคู่มือแผนพัฒนาศักยภาพงานขายและบริการ
 
ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop: แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า
 
 
วิธีการฝึกอบรม:
 
 กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%
  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
  • อภิปราย ระดมสมอง
ทีมงาน Top Service Training 
 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ทีมงาน Top Service Training 
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ  089-920-1312
 
 
ทีมงาน Top Service Training
จำนวนผู้เข้าชม: 4090 ท่าน