หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ

 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และศิลปะการบริการด้วยหัวใจ
จัดสอนโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญ ต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการให้สามารถส่งมอบบริการสู่ลูกค้าด้วยความประทับใจได้ทุกครั้ง
 
WOW!!... กับผลลัพธ์ดี ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  :)
 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และศิลปะการบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์  ทั้งการเตรียมการ การรับสาย การทักทาย การรับข้อมูล การประสานงาน การรับปัญหา เพื่อมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ให้พนักงานสามารถรับสายด้วยเสียงที่อ่อนโยน พร้อมให้บริการลูกค้าทุก ๆ คน ที่ติดต่อเข้ามาได้รับบริการที่น่าประทับใจมากขึ้น... อยากให้พนักงานของเรามีทักษะในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดีมากขึ้น...  มาเรียนรู้กับเรานะคะ...  :)
 
 
เนื้อหาการเรียนรู้
 
เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการลูกค้า
 • งานบริการสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในปัจจุบันอย่างไร
 • งานบริการคืออะไร
 • ลูกค้าคือใคร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
 • สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้บริการ
 • อาชีพบริการเป็นอาชีพที่มีเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าของตำแหน่งงานในอนาคต
 
เทคนิคการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การเตรียมพร้อมในการโทรศัพท์
 • คำพูดที่ควรใช้ และไม่ควรใช้
 • การใส่รอยยิ้มในน้ำเสียงและการแสดงอัธยาศัยมิตรไมตรี
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักการใช้ Code เพื่อสะกดคำ
 • วิธีการสื่อสารงานบริการ ด้วยการใช้คำถามปลายปิดถามปลายเปิด
 
เรียนรู้ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ เพื่อสร้างคุณค่าความประทับใจสู่ลูกค้า
 • เรียนรู้ธุรกิจขององค์กร
 • เรียนรู้ลูกค้าขององค์กร
 • เรียนรู้สินค้าและบริการขององค์กร
 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร
 • เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์
  • รับสาย
  • ให้ข้อมูล
  • สอบถามบริการอื่น ๆ
  • ติดตามปัญหา
  • ห่วงใย ใส่ใจ เก็บรายละเอียด
  • เอ่ยส่งท้าย น่าประทับใจทุกครั้ง
 
การผูกใจลูกค้าด้วยบริการเหนือความคาดหวัง
 • มนุษย์สัมพันธ์สำคัญอย่างไรต่องานบริการ
 • หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบง่าย ๆ
 • คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ
 • การควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการ
 • วิธีรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับ... สำคัญการส่งมอบบริการที่น่าประทับใจ
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจ ส่งเสริมให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
 • วิธีการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
 • รับปัญหา ส่งต่อ ติดตาม และแจ้งกลับ เพื่อส่งมอบบริการที่ประทับใจ
 • การพัฒนา EQ เพื่อการบริหารอารมณ์ให้มีความสุข และรอยยิ้มในการทำงานบริการทุกวัน
 กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์..
ช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้กลับไปใช้งานคิดไปลองลงทำจริง เพื่อพัฒนาผลงานบริการให้ดีขึ้น 
 
Workshop
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงทำให้เรา     มีมุมมองใหม่ ๆ ไปพัฒนาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิผลได้ดีขึ้น  
 • ผู้เรียนได้เรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น มองเห็นภาพรวมงานบริการขององค์กรได้อย่างชัดเจน
เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา 
หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
  
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312  หรือ 02-926-6886
 
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 8444 ท่าน