หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า (2 วัน)

 
 
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า 
 
(หลักสูตร 2 วัน)
 
ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ  กมลบุตร
 
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
 
กลยุทธ์สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ คือเน้นการขายสินค้าและส่งมอบบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้ซื้อมากขึ้น ใช้บริการมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อลูกค้ารายใหม่มากขึ้น เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถขยายตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการได้เข้มแข็งคือ สร้างอาวุธให้พนักงานมีเทคนิคในการนำเสนอสินค้าและบริการ  สามารถอ่านพฤติกรรมลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงใจมากที่สุด
อาวุธที่แตกต่างในการนำเสนอขายสินค้าและบริการ คือความเป็นมืออาชีพและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้พนักงานมีแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความสามารถให้พร้อมสร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร
 
วัตถุประสงค์   
-             สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการนำเสนอสินค้า/บริการ
-             สามารถอธิบายรูปแบบ/ลักษณะเฉพาะ ตลอดจนประโยชน์ของสินค้าและบริการในการนำเสนอลูกค้าได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย/ประเภท  
-             สามารถนำเทคนิคทักษะและวิธีการนำเสนอไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
 
 
วันที่ 1
 
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 •  การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอสินค้า
 • บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • การเตรียมและศึกษาข้อมูลเพื่อการนำเสนอ
 • การตั้งคำถามแนวใหม่ (Innovative Questions)
 • ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
 • การสื่อสารเพื่อขาย (Communication to Sales)
 
วันที่ 2
 
 • การให้บริการแบบเกินความคาดหมาย (Beyond Expectation Services)
 • ลักษณะของลูกค้าเจ้าปัญหา (Difficult Customers)
 • หลักการ/ขั้นตอนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอเพื่อการขาย
 • เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการตอบคำถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง
 • การจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
ติดต่อ 087 - 970 - 1212, 089 - 920 - 1312, 080 - 183 - 9090 หรือ  02 - 926 - 6886
 
 

For Better Life... You Better Change.. 

จำนวนผู้เข้าชม: 4349 ท่าน