หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)

 
การขายทางโทรศัพท์สร้างความประทับใจ ใส่ใจบริการ ผสานผลสำเร็จ
 
 • โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์และวิธีการสื่อสารที่สามารถ นิยามได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนัดหมาย การเตรียมความพร้อม อุ่นเครื่อง ก่อนพบเจอกันในสนามจริง
 • หากเรามองไปรอบตัว จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ใส่ใจกับความสะดวกแต่ด้านประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม เช่น นักขาย จะเน้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน
 • การนำเสนอ นัดหมาย ทางโทรศัพท์จึงมีความจำเป็นต้องมีเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา
 • ที่สำคัญ พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์นั้น เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าต้องใช้ความสามารถทางวาจา เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเชื่อมั่น ด้วยน้ำเสียงเป็นหลัก และสุ่มเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธได้ตลอดเวลา ดังนั้นหัวใจสำคัญของพนักงานกลุ่มนี้ต้องเน้นเรื่องความมีวินัยกับเป้าหมาย
 • เชื่อมั่นได้เลยว่ากลุ่มคนที่สามารถผ่านด่านการเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ได้แล้วนั้น สอบผ่านการเป็นพนักงานขายมืออาชีพได้อย่างแน่นอน กับอนาคต “นักขายมือทอง” ขององค์กร
 1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก เข้าใจ นิยามการเป็นนักขายทางโทรศัพท์ (tele sales) อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก เชื่อมั่นกับอาชีพที่ตนเลือกทำ อย่างภาคภูมิใจ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิค และวิธีการชนะใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ในสไตล์ตัวเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก ศรัทธา และกระตือรือร้นพัฒนาตนเองให้มุ่งเป็นพนักงานขายที่ดี

 

 • กิจกรรมแนะนำตัวเอง….ด้วยการทักทาย แนะนำ เลือกชี้ มีความกระปรี้กระเปร่า
 
 • สำรวจความเห็นของตนเองกับ คำถามเหล่านี้
· นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
· วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
· กับดักทางความคิดที่สกัดกั้น ไม่ได้โชว์ความสามารถด้านงานขายทางโทรศัพท์
· เทคนิคการเอาชนะกับดักเพื่อก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์(Work Shop)
 • เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล สนใจพิชิตทางโทรศัพท์
· เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์
· สร้าง “คีย์เวิร์ด” โดนใจ ไว้ในกระเป๋า
· นำมาจัดเป็นหมวด พร้อมใช้งาน
· นำเสนอคุณค่าของตัวเองและองค์กร ในมุมมองที่ลูกค้าคาดหวังด้วยคำสำคัญ
“Key Word”
 • เทคนิคการสื่อสาร…ได้ทั้งใจและงาน
· นำเสนอคุณค่า ของตัวเอง สินค้า และองค์กร ในมุมมองที่…ตรงใจ ใส่ใจความต้องการ
· สื่อสารด้วยทัศนคติ “Yes” และมีความสุขในการสื่อสารอย่างจริงใจ
· สรุปสัญญาณร่วมกัน…รวบรวมสรุปสาระสำคัญ ด้วยการ…สะท้อนข้อความกับลูกค้า
 
ช่วงบ่าย
 • วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ
· เทคนิค 5 W 1H (What,Where,When,Why,Who,How)
· เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
· เทคนิคการตั้งเป้าหมายกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
· เทคนิคการเขียนสคริปเตรียมคู่มือไว้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Work Shop)
 • สร้างคัมภีร์…ด้วยการฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)
· วางกรอบการสนทนา 2 นาที กับหัวข้อเหล่านี้
  (ลูกค้า,สินค้า,วิธีการพูด และวัตถุประสงค์ครั้งนี้ที่ยกหู)
· เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
· เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วย Checklist ความต้องการ
· เทคนิคกการเช็คสัญญาณความสนใจลูกค้า (กับสิ่งที่เรากำหนด)
· การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยสคริป (Role Playing)
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์ aผู้จัดการทีมงานขาย
 • พนักงานขาย a ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด
แนวทางการอบรมของหลักสูตร
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
 • การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  • การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ด้วยการ ฟัง คิด ถาม เขียน
  • Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนด้วยความกระตือรือร้น
  • การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีมด้วยทีมเวิร์ค
  • การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นด้วยความสนุก
  •  
 •  กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ
 
ได้รับคัมภีร์การบริหารงานขาย (ฉบับการฝึกฝนสไตล์ตัวเองกลับไปฝึกฝน)
 
| การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
 
| การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
* Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
* Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
* Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
* Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
* Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
* Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
* Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
 
| กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ
จนกลายเป็นธรรมชาติ
 
รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
v ภาพรวมของหลักสูตร
o ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
o ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
o สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
o เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
v ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
o กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
o กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
o กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
o กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

Workshop :

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 

สอบถามเพิ่มเติม
ทีมงาน Top Service Training
 
 
 
ติดต่อ 087-970-1212, 089-920-1312 (ทุกวัน)
 
สอบถามเพิ่มเติม e-mal cs@topservicetraining.com / topsvtraining@hotmail.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 
ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 26270 ท่าน