หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 
In-house Training
 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุดในธุรกิจปัจจุบัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการสื่อสารระหว่างกัน ความเคยชินและกิจวัตรที่เราทำสม่ำเสมอ บางครั้ง หรือบ่อยครั้ง ทำให้เราทำผิดพลาด โดยไม่รู้ตัว อาจจะเผลอพูดคำบางคำ ที่ทำร้ายความรู้สึกของคนฟัง โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ

โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าที่ติดต่อสื่อสารกับธุรกิจขององค์กร ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่ลูกค้าติดต่อบ่อยครั้งมากที่สุด เป็นจุดสัมผัสที่สร้างความประทับใจด้านบวก หรือด้านลบได้ตลอดเวลา เมื่อเรารู้ว่าโทรศํพท์เป็นเครืองมือสื่อสารที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจการค้า

เราสามารถให้การสื่อสารทางโทรศัพท์ เป็นอาวุธขององค์กรในการสื่อสารด้านบวก ที่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้าได้ง่าย เพียงได้เรียนรู้และเติมทักษะ เทคนิคและเคล็ดลับดี ๆ กับหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • พื้นฐานของการสื่อสารที่ดี
 • หลักการสื่อสารในงานสื่อสารทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • ธรรมชาติของการออกเสียง
 • กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน
 • การรักษาสุขภาพเสียง
 • การฝึกหัดใช้เสียงให้ถูกต้อง
 • มารยาทและการใช้ภาษาไทยในการรับโทรศัพท์
 • มาตรฐานการบริการ
  • การรับสาย
  • การทักทาย
  • การทวนคำถาม
  • การนำเสนอ
  • การสอบถามชื่อผู้ติดต่อ
  • การแจ้งพักสาย หรือโอนสาย
  • การวางสาย การปิดการสนทนา
 • ตัวอย่างการให้บริการและการใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง
 
เรียนรู้เทคนิคการทำงานสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้ธุรกิจขององค์กร
 • เรียนรู้ลูกค้าขององค์กร
 • เรียนรู้สินค้าและบริการขององค์กร
 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร
 • เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • การจับประเด็น
 • เทคนิคการขจัดปัญหาข้อโต้แย้งของลูกค้า
 • มารยาทและการใช้ภาษาไทยในการรับโทรศัพท์
  • รับสาย การวางสาย การพักสาย และ การโอนสาย - ตัวอย่างการรับสาย
  • ให้ข้อมูล
  •  สอบถามบริการอื่น ๆ
  •  ติดตามปัญหา
  •  ห่วงใย ใส่ใจ เก็บรายละเอียด
  •  เอ่ยส่งท้าย น่าประทับใจทุกครั้ง
 •  Workshop : ฝึกการ Greeting and Ending
 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ มากกว่าการสัมมนา
 • รับไฟล์ PPT เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสามารถ่ายทอดให้เพื่อนพนักงาน
 • คู่มือการสื่อสารทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
 • การดูแลและให้คำปรึกษาต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

     

 

จำนวนผู้เข้าชม: 18119 ท่าน