หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

 

 

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence
 
 
Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555
ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร
 
 
ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าการให้บริการที่น่าประทับใจ เป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งหมายรวมถึงเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา ให้รู้สึกดีและประทับใจในบริการของเรามากขึ้น
 
 
วัตถุประสงค์
 
1) เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเชื่อมโยงสร้างสรรค์ผลงาน
2) เรียนรู้และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพของการบริการ
3) นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านบริการต่าง ๆ ของพนักงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
 
หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence
 
 
เนื้อหาการเรียนรู้ 1 วัน
 
 
Creative Thinking
 • ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
 • เรียนรู้ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
 • คิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดแตกต่าง
 • 3 เทคนิคช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์
o คิด
o เขียน
o เชื่อมโยง
 
 
 
Service Excellence
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
 • การทำงานแบบ Pro-active และ Re-active
 • The 7 Key Commitments สร้างคนดี คนเก่งให้องค์กร
 • ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
 • เก่งเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ทำให้บริการง่ายขึ้น
 • เทคนิคการสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจด้วย GATE
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า แบบ A B C D E
 
รูปแบบการสัมมนาตลอดหลักสูตร
 • ให้ความรู้ในรูปแบบการบรรยาย
 • การทำ Workshop
 • ชม VDO
 • อ่าน Case Study
 • ระดมสมองและใช้ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
 
มอบหมายการบ้านทำ 7 Key Commitments ทั้ง 7 ด้าน
 
 
 
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • ผู้เรียนรู้ มีมุมมองด้านบวกในการช่วยพัฒนาบริการให้มีคุณค่ามากขึ้น มองในมุมของลูกค้ามากขึ้น

ทีมงาน Top Service Training
 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
 
e-mail : cs@topservicetraining.com
 
 
www.topservicetraining.com

จำนวนผู้เข้าชม: 3141 ท่าน