หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ”

 
 

หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ”

Top Service Training ขอแนะนำหลักสูตรพิเศษ แกะกล่อง เพื่อทีม HR   

 นำการเรียนรู้โดย คุณธนุเดช ธานี

  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาด 5,000 คน
  • กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
  • รองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู

ท่านเคยมีคำถามในใจบ้างไหมว่า...

  • ถ้าเริ่มต้นเป็นนักฝึกอบรมแล้ว Career Path จะเติบโตไปถึงไหน?
  • เราทำงานเป็นนักฝึกอบรมก็ดีอยู่แล้ว... แต่อยากจะ Upgrade ตนเองไปสู่ความเป็น HR มืออาชีพ จะต้องทำอะไรบ้าง ?
  • ทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรมาก็หลายปี... แต่อยากจะยกระดับขีดความสามารถตนเองด้าน SHRM (Strategic Human Resources Management) และ SHRD (Strategic Human Resources Development) ?
  • เป็นนักฝึกอบรมมาก็นาน...อยากจะลองทำงานด้านอื่นในสายงานทรัพยากรบุคคลดูบ้าง...แต่ยังไม่กล้า จะทำอย่างไรดี? 

ในหลักสูตรการฝึกอบรมท่านจะได้พบกับการพัฒนาขีดความสามารถตนเองจากนักฝึกอบรมไปสู่การเป็น HR มืออาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของตนเอง 

      

  ประโยชน์ท่านจะได้รับ :

1) มีความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของนักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
2) รับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนโลกทางการบริหารของ HR
3) สามารถเขียน HR Professional Road Map ของตนเองได้
4) สามารถกำหนดเส้นทางการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น HR มืออาชีพ
 
  หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :
  
1. นักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
 
o มืออาชีพคืออะไร
o ลักษณะของความเป็นมืออาชีพ
o ความเหมือนและความแตกต่างของนักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
o คุณสมบัติที่ดีของนักฝึกอบรมมืออาชีพ
 
2. การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของโลก HR
o ก้าวข้ามยุค SHRM & SHRD ไปสู่ยุค HRC (Human Resource Capital)
o นวัตกรรมด้าน HR (HR Innovation)
 
3. HR Professional Road Map
 
4. เส้นทางการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น HR มืออาชีพ
o Competency ของ HR มืออาชีพ
o การวิเคราะห์หา Gap Competency ของตนเอง
o Workshop : Self Analysis
o การกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (SDP : Self Development Plan)
o Workshop : การเขียน SDP
 
5. การออกแบบและเทคนิคการสร้างโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
o แนวทางการเขียนโครงการฝึกอบรม
o เทคนิคสำคัญในการจัดเตรียมฝึกอบรม 
o ปัญหาและอุปสรรคในงานฝึกอบรม
 
 
 
  ระยะเวลาการเรียนรู้ :
1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
 
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่สายงานฝึกอบรม และสายงานทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป
 
  วิธี/รูปแบบการเรียนรู้:
          โดยการบรรยาย การทำ Workshop ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท่านสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้งานได้จริงทันทีในหลังเสร็จสิ้นการอบรม
 
นำการเรียนรู้โดย  คุณธนุเดช ธานี
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาด 5,000 คน
  • กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
  • รองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู

           

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training

ติดต่อ 089-920-1312 หรือ 087-970-1212 หรือ 02 - 926 - 6886

  
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
  
Workshop : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

www.topservicetraining.com

For Better Life... You Better Change..

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 16733 ท่าน