หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


งานที่ปรึกษา ด้านการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

 

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน  
"เข้าใจกัน บรรยากาศดี งานมีคุณภาพ"

 
ประเด็นร้อนด้านการบริหารคนวันนี้ นอกจากเรื่องการได้คนเก่งมาทำงานกับองค์กรแล้ว เรื่องการรักษาคนเก่งให้อยู่ด้วยกันนานๆก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นการที่บริษัทได้รู้ความคิด ความต้องการ และความคาดหวังของพนักงาน จะช่วยให้เกิด "ความเข้าใจกัน" และสามารถปรับปรุงนโยบาย การบริหารจัดการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตรงใจกันมากกว่าที่ผ่านมา
 
สำหรับ "ความเข้าใจ" ถ้าจะให้ดีก็ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งการทำความเข้าใจคนในองค์กรให้ลึกซึ้งขึ้นก็คือการรู้จักคนในองค์กรว่ามีลักษณะที่เป็นส่วนผสมสำคัญด้านใดบ้าง เช่น อายุ การศึกษา ลักษณะงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และอื่นๆ แล้วรับรู้ความคิด ความต้องการ และความคาดหวังในทุกมุมมองที่เห็นว่าเป็นส่วนผสมที่สำคัญขององค์กร
 
การได้รับรู้ใจของคนที่อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ แล้วตั้งใจที่จะปรับปรุงองค์กรอย่างจริงจัง จะช่วยให้ "บรรยากาศ" ในการทำงานดีขึ้น เพราะทีมงานจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพวกเขา ส่งผลให้องค์กรน่าอยู่ สมาชิกพร้อมทำงานให้ตามทิศทางและเป้าหมายที่มีร่วมกัน
 
สิ่งดีที่จะได้รับจากโครงการ
๑. องค์กรได้เรียนรู้ส่วนผสมที่สำคัญด้านบุคลากร ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร
๒. องค์กรได้เข้าใจถึงความคิด ความต้องการ และความคาดหวังของพนักงานแต่ละกลุ่ม
๓. องค์กรสามารถกำหนดแผนการพัฒนาองค์กรที่ตรงใจพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร
 
แนวทางการทำงาน
๑. นำเสนอแนวคิดการทำความเข้าใจพนักงานต่อทีมบริหาร ด้วย "การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน"
๒. ร่วมกันกำหนดส่วนผสมที่สำคัญด้านบุคลากร ปรับแบบสอบถาม และวางแผนการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
๓. สำรวจความคิดเห็นของพนักงานกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผล
๔. นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อทีมบริหาร
๕. ร่วมกันพัฒนาแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กร
 
สิ่งสำคัญที่ต้องมีก่อนเริ่มโคงการ
๑. ความตั้งใจจริงของทีมบริหารที่จะพัฒนาองค์กร
๒. ข้อมูลขององค์กร ได้แก่ ผังโครงสร้างองค์กร ข้อมูลด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายขององค์กร
๓. ทีมงานของบริษัท ที่พร้อมทำงานและเรียนรู้เรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 
ข้อตกลงเบื้องต้น
- เข้าพื้นที่ 3 วันทำงาน
- โครงการนี้ไม่มีการพูดคุยโดยตรงกับกลุ่มพนักงาน (focus group)
- ข้อมูลของบริษัท และรายงานผลการสำรวจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะไม่มีการนำไปเปิดเผย ยกเว้นได้รับการอนุญาต


 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training
จำนวนผู้เข้าชม: 4188 ท่าน