หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 
หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
 
(Professional Service Communication & Complaint Management )
 
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
1) ความรู้ใหม่และทักษะในด้านการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
2) ไฟล์ PPT สำหรับนำไปเรียนรู้ ทบทวน และนำไปสอนเพื่อนพนักงานในองค์กรได้อีก
3)  ข้อมูลเทคนิคการพัฒนางานบริการให้น่าประทับใจมากขึ้น ในสายตาของลูกค้า
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 
   
 
 
หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Service Communication & Complaint Management )
  
หลักการและเหตุผล,
การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจความรู้สึกที่ดีที่ลูกค้ามีต่อเรามากขึ้น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องมีเทคนิคมีวิธีการและขั้นตอนการฝึกฝนที่เราต้องเรียนรู้และนำมาฝึกฝนแลปฏิบัติจริงให่ได้ผลดี
ที่สำคัญพนักงานส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการมักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงานจนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญและบทบาทของงานบริการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้าฃ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารงานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมืออาชีพ
หัวข้อการอบรม-สัมมนา
 
Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่าย
 1. Positive Thinking & EQ ช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น
 2. เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยThink & Speak
 3. ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์จุดประกายบริการที่โดดเด่น
 4. เสริมจุดแข็งบริการด้วยCRM และCEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 5. การสร้างService Quality และService Operation
 6. การสร้างCommitment เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
 7. เทคนิคการทำคู่มือ“เกร็ดความรู้งานบริการแบบมืออาชีพ”
Complaint Management
 1. เรียนรู้ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 2. ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนและสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
 3. เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาส
 4. ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาEQ สำหรับผู้รับข้อร้องเรียน
 5. เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
 6. การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
 7. สรุปคำถามและคำตอบ
มีกิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์
มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 • ทฤษฎี35 %  +  กิจกรรม65 % 
  • กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

   

จำนวนผู้เข้าชม: 8878 ท่าน