หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร BE SMART Workshop : Service Mind to Service Excellence

 

 

หลักสูตร BE SMART 

Workshop :

Service Mind to Service Excellence

 

WOW Service  หลักสูตรใหม่ พิเศษ เพื่อ Service ในปี 2562

 

ออกแบบวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ออกแบบโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน

หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ

ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า

ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

 

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น

เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับ

และสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้า

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า 

พื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน

 

 

 

 หัวข้อการเรียนรู้  

 • กิจกรรม Card Activities: One Card One Meaning
 • กิจกรรม Find Insight Service Mind to Service Excellence

·        การเตรียมพร้อมของผู้ให้บริการที่ดี

·        การเตรียมพร้อมด้านสถานที่ในการบริการที่ดี ให้เหมาะสมแก่การให้บริการ

·        คุณภาพของ Customer Touch ต้องเป็นอย่างไร

·        ความเข้าใจเรื่อง Greeting Point และ Service Point

·        เรียนรู้และทบทวนให้เข้าใจ ทำได้จริง ขั้นตอนการบริการ 5 ขั้นตอน

 

1.        ยิ้ม สบตา กล่าวทักทาย พร้อมให้บริการ

2.        สอบถามความต้องการ ดูแลด้วยความยินดี

3.        ฟังความต้องการ และส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเต็มที่

4.        สังเกตความต้องการเพิ่มเติมและพร้อมให้บริการที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น

5.        กล่าวขอบคุณและมองหาโอกาสช่วยเหลือและบริการให้ดีมากขึ้นอยู่เสมอ

 • The Right Mindset:  E+R =O
 • Emotion and Intelligence
 •  
 • Service Mind สร้างได้ทุกวัน
 •  
 • การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
 •  
 • เรียนรู้คุณค่าดี ๆ ในตัวคุณ    Value In YOU
 • ส่งเสริมพนักงาน ให้ร่วมกันสร้าง Commitment ทั้งองค์กร

Workshop: แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

วิทยากร  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

 

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

 

จำนวนผู้เข้าชม: 848 ท่าน