หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรBe the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play - Be the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
Be the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play Taweewan KamonbutrCall Center Skill - เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ด้าน Call Center

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

การจัดการข้อร้องเรียนและการบริการของ Call Center อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรCoaching & Goal Setting - กลุ่มหลักสูตรเพื่อสอน Coaching และทำGoal Setting

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
Smart Coaching & Goal Setting for Supervisor and Manager Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days) Trainer and Coach Taweewan KamonbutrCoaching & Performance Management - Training & Coaching

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months) Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Design your way by Success Plan Coaching in One Day Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days Ajarn Taweewan KamonbutrCoaching Skill - ทักษะด้านการโค้ช

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Coaching Your Subordinates อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรCommunication Skill - หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017) Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword” Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Listen Keyword and Art of Capturing (Communication Skill) อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรCoordinate for Effective work -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work คุณทวีวรรณ กมลบุตร
Effective Manager -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน) คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน) คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน) คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน) อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรEmployee Engagement - การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
งานที่ปรึกษา ด้านการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Employee EngagementEnglish Telephone -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
ศิลปะสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ (Impressive English Telephone Communication) วิทยากร อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศFacilitator กระบวนกร สร้างทีม สร้างสุข -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม โดย Pattara KittimanonHRD บริหารงานฝึกอบรม -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
ยกเครื่องเรื่องการบริหารฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ คุณธนุเดช ธานี

หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ” อาจารย์ธนุเดช ธานี

Training Road Map and Competency สำหรับ HR สมัยใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุลHRM & HRD -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสำหรับ HR ยุค AEC (Modern HR in AEC) อาจารย์ธนุเดช ธานีIT Tools forTrainer -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร Trainer เบญจ์ ไทยอาภรณ์Leadership - ภาวะผู้นำสร้างได้

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Great Leadership & Communication Tips Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตรManager Tools -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตรMillionaire Business Program - Millionaire Business Program (MBP) นักธุรกิจเงินล้าน

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร : Millionaire Business Program (MBP) นักธุรกิจเงินล้าน คุณงามภา ฐิติพรรณกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซินเซียลี่ยัวส์ จำกัดPositive Thinking & EQ - ทัศนคติด้านบวกและการบริหารอารมณ์

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Positive Thinking & EQ for SMART People อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Positive Thinking & EQ for Service Excellence อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ วิทยากร คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์Presentation Skill - ทักษะการนำเสนอ

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้า/บริการให้ตรงใจลูกค้า อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน Professional Presentation Skill 1 Day Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

SMART Professional Presentation Skill ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (2 วัน) อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตรSelf Development & Success Plan -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต (หลักสูตร 1 วัน) อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต 9.00 - 12.00 มอบของขวัญให้กับพนักงานของคุณ คุณทวีวรรณ กมลบุตรSelling Skill - หลักสูตร การขาย

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
The Selling Success!!! อาจารย์ ปวีณวัจ พงศ์ภาณุสรณ์

หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการ จากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า (2 วัน) Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

NLP for Sale and Service Excellence / เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ วิทยากร คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์Service Excellence - กลยุทธ์การบริหารบริการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

7 Tools for Service Excellence หลักสูตร 1 วัน อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Service Essential for Supervisor and Manager Trainer and Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence in Action and the Happiness in YOU : 2018 April 12 Pro. Trainer Taweewan Kamonbutr ทวีวรรณ กมลบุตร
Strengths Coach "Stretch Your Strengths" - หลักสูตร สร้างและพัฒนาจุดแข็งให้ทีม

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"
Telesales เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ - เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) อาจารย์สุณิชชา ชอบชัยThinking Skill - ทักษะการคิด ที่เสริมและสร้างสรรค์ผลงาน

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร The Five Way of Thinking Skill to Success Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตรTime Management for effective result -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work คุณทวีวรรณ กมลบุตรTrain The Trainer (Basic) - Train The Trainer (สำหรับวิทยากรภายในองค์กร)

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน) Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตรTrain The Trainer Advance for AEC -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC Coach Taweewan Kamonbutrการบริหารแรงงานสัมพันธ์ - ครบเครื่อง การบริหารแรงงานสัมพันธ์ บริหารใจ บริหารคน

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

การสัมมนาหลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนาและคณะ

หลักสูตร พนักงานที่ยอดเยี่ยม อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนาบริการให้คำปรึกษากลยุทธ์ CRM สร้างประสบการณ์ลูกค้า CEM -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์บริการด้าน CRM และสร้างประสบการณ์ลูกค้ากลยุทธ์ CEM อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร