หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

HRD บริหารงานฝึกอบรม -

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
ยกเครื่องเรื่องการบริหารฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ คุณธนุเดช ธานี

หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ” อาจารย์ธนุเดช ธานี

Training Road Map and Competency สำหรับ HR สมัยใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล