หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

Service Excellence - กลยุทธ์การบริหารบริการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

7 Tools for Service Excellence หลักสูตร 1 วัน อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Service Essential for Supervisor and Manager Trainer and Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence in Action and the Happiness in YOU : 2018 April 12 Pro. Trainer Taweewan Kamonbutr ทวีวรรณ กมลบุตร