หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

Service Excellence - กลยุทธ์การบริหารบริการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

7 Tools for Service Excellence หลักสูตร 1 วัน อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017) Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Service Essential for Supervisor and Manager Trainer and Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE Trainer PHAKORN ATTANON