หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

Selling Skill - หลักสูตร การขาย

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
The Selling Success!!! อาจารย์ ปวีณวัจ พงศ์ภาณุสรณ์

หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการ จากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า (2 วัน) Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

NLP for Sale and Service Excellence / เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ วิทยากร คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์