หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาภายในองค์กร In-House Training

In-House Training บริการรับจัดหลักสูตรอบรม In-House Training ซึ่งได้นำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานจริง และ การสอน นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ Triple C : CRM CEM CSR, Customer Service, Service Mind, Coaching, Service Presentation และ การปั้นผู้จัดการ เป็นต้น

หลักสูตรอบรม In-House Training ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ จะทำการเพิ่มหลักสูตรต่อไปในอนาคตค่ะ

 

 

ค้นหาหลักสูตร

เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน -

in-house training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 

 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

 

จัดสอนโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
 การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
 
เนื้อหาการเรียนรู้
 
 
5C for Supervisory Skill
 
* Communication
* Coordination
* Coaching
* Creativity
* Commitment

                                                                                                                                                                                                                  

Be the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play - Be the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play

in-house training

Be the Best in You and Be the Best in Team LSP LEGO Serious Play

วิทยากร Taweewan Kamonbutr

 

Be the Best in You and Be the Best in Team

LSP LEGO Serious Play for 1 day

 

Design by Taweewan Kamonbutr

On Tuesdayday 9th Oct, 2018

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด

คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ

และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าว

และสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล 

วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน

ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะทำงานร่วมกัน

กับเพื่อนร่วมงานให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน

คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ  

เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล

การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการของพนักงานด้วยศาสตร์การโค้ช

ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาผลงานได้เป็นอย่างดี

 

 

ใช้ LSP LEGO Serious Play   1 วัน

   เนื้อหาการเรียนรู้

 

 1) Be the Best in You and Team 

     ค้นหาสิ่งยอดเยี่ยมในตัวเรา

 

2) Be the Best in Team

     สนับสนุนสิ่งที่ดีจากเรา เพื่อทีม

 

3) Small Step to Big Success in Team

     ก้าวเล็ก ๆ เพื่อความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของทีม ^^

 

o  ตัวตน กับ บทบาท

o  เรียนรู้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของตัวเองต่อองค์กร

o  พลังชีวิตและความสุขในการทำงาน

o  Now Vs Future ปัจจุบัน   Vs   อนาคต

o  ECOLOGY สมดุลการใช้ชีวิตและทำงาน

o  Workshop: แนวคิด อยู่รอด + อยู่ร่วม + อยู่อย่างมีความหมาย

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ครู A

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง

ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                      

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Call Center Skill - เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ด้าน Call Center

in-house training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

การสื่อสารทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุดในธุรกิจปัจจุบัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการสื่อสารระหว่างกัน ความเคยชินและกิจวัตรที่เราทำสม่ำเสมอ บางครั้ง หรือบ่อยครั้ง ทำให้เราทำผิดพลาด โดยไม่รู้ตัว อาจจะเผลอพูดคำบางคำ ที่ทำร้ายความรู้สึกของคนฟัง โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ

โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าที่ติดต่อสื่อสารกับธุรกิจขององค์กร ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่ลูกค้าติดต่อบ่อยครั้งมากที่สุด เป็นจุดสัมผัสที่สร้างความประทับใจด้านบวก หรือด้านลบได้ตลอดเวลา เมื่อเรารู้ว่าโทรศํพท์เป็นเครืองมือสื่อสารที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจการค้า

เราสามารถให้การสื่อสารทางโทรศัพท์ เป็นอาวุธขององค์กรในการสื่อสารด้านบวก ที่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้าได้ง่าย เพียงได้เรียนรู้และเติมทักษะ เทคนิคและเคล็ดลับดี ๆ กับหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และศิลปะการบริการด้วยหัวใจ
จัดสอนโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญ ต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการให้สามารถส่งมอบบริการสู่ลูกค้าด้วยความประทับใจได้ทุกครั้ง
 
WOW!!... กับผลลัพธ์ดี ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  :)
 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และศิลปะการบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์  ทั้งการเตรียมการ การรับสาย การทักทาย การรับข้อมูล การประสานงาน การรับปัญหา เพื่อมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ให้พนักงานสามารถรับสายด้วยเสียงที่อ่อนโยน พร้อมให้บริการลูกค้าทุก ๆ คน ที่ติดต่อเข้ามาได้รับบริการที่น่าประทับใจมากขึ้น... อยากให้พนักงานของเรามีทักษะในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดีมากขึ้น...  มาเรียนรู้กับเรานะคะ...  :)
 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

การจัดการข้อร้องเรียนและการบริการของ Call Center

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนและการบริการของ Call Center
 
 
หลักสูตร Call Center & Complaint Management (หลักสูตร 2 วัน)
 
 
ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
การบริการทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะทาง Call Center เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากกว่าการติดต่อโดยเผชิญหน้ากัน และต้องได้รับการวางแผนการให้บริการเป็นอย่างดี เพราะการให้บริการ Call Center คือการสร้างช่องทางที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงองค์กรได้ง่ายขึ้น และเป็นจุดสัมผัสที่สามารถสร้างความประทับใจ หรือข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลา
 
การทำงานบริการ คือการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานหลาย ๆ ส่วนงาน และโอกาสที่เราอาจจะทำงานผิดพลาด หรือใช้อารมณ์ในการทำงานอาจจะเกิดขึ้น และมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรู้สึกผิดหวังกับบริการที่ได้รับ จึงมักร้องเรียนสิ่งที่เป็นปัญหากับองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยความหวังที่ต้องการจะเห็นการแก้ไขปัญหา ได้รับบริการที่ควรจะได้รับให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
 
 
“เสียงของลูกค้า คือ โอกาส” ที่เราจะได้แก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาด เพื่อให้เราได้ทำให้ดีขึ้น มีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีเกิดขึ้นอีกครั้ง

                                                                                                                                                                                                                  

Coaching & Goal Setting - กลุ่มหลักสูตรเพื่อสอน Coaching และทำGoal Setting

in-house training

Smart Coaching & Goal Setting for Supervisor and Manager

วิทยากร Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

วิทยากร Trainer and Coach Taweewan Kamonbutr

 

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days) 

 

ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน

ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

ด้วยขั้นตอน และวิธีการฝึก ที่ใช้งานได้ทันที

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และตั้งเป้าหมาย

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

 

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills การทำกิจกรรม

การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้

และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็น Coach ที่จริงใจ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ Coaching

3. เพื่อเรียนรู้หลักการเป็น Coach และทักษะในการ Coaching เชื่อมโยงกับ DISC พฤติกรรมของคน

4. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิค Coaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

   นำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เรียนรู้วันที่ 1

 

*     The Mindset of A Coach

*     Build Rapport

*     The 6 Core Needs

*     
Listening Skill for Coaching

*     Questioning Skill

*     Acknowledge Being

*     Make the Commitment to Action

*     The GROW Model

*     DISC Tools for Coaching

 

เรียนรู้วันที่ 2

 

*     Brain-based Coaching

*     Speak with intent

*     The Dance of Insight

*     Emotion to Insight

*     Practice and Workshop

*     Coaching Card Activity

*     Debrief for 2 days 

เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

*    แนวคิดการ Coach ที่ได้ผล และได้รับการยอมรับ

*    ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Goal Setting ด้วยการ Coach

*    เป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น เข้าใจคนมากขึ้น รู้วิธีการปรับและดึงศักยภาพคนได้ดีขึ้น

*    ลงมือทำ Workshop การโค้ชจริง

วิทยากร   :  คุณทวีวรรณ กมลบุตร และคุณสุทธาทิพย์  เหลืองบูรณวัตร   

ระยะเวลาในการอบรม  :   2 วัน (9.00 – 16.00 น.)

วิธีการฝึกอบรม     กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40% 

ทีมงาน Top Service Training 

 

มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่ และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

 

                                                                                                                                                                                                                  

Coaching & Performance Management - Training & Coaching

in-house training

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan
and Performance Management in 3 Times
(During 3 months)
 
หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00) ออกแบบวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555
โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 3 วัน และติดตามต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น... โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
 
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
 
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในในเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan in 3 Times (During 3 months)

โปรแกรมนี้จะรับเพียง 8-10 คน เท่านั้นนะคะ...และ
วางแผนจะจัด 3 วัน โดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง
โดยโปรแกรมกำหนดระยะเวลา 3 เดือน
 
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษ ต้องการให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง
 • จึงขอจัดหลักสูตรระยะยาว ตลอด 3 เดือน
 • โดยกำหนด 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน
* เดือนที่ 1
* เดือนที่ 2
* เดือนที่ 3
 • ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน
 
โดยในระหว่าง 3 เดือน จะมีการ Coaching ให้เป็นกลุ่มและรายบุคคล
ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556
ผ่านช่องทาง e-mail โทรศัพท์ หรือ facebook หรือ Skype

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087–970–1212 / 089-920-1312
kamonbutr@@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

   

 หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day
 
(During 1 months)   รุ่นที่ 2 
 
หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00)     
 
 
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 2 วัน และติดตามต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น... โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
 
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในใน 1 เดือน และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้

โปรแกรมนี้จะรับเพียง 8-10 คน เท่านั้นนะคะ...และ
วางแผนจะจัด 1 วัน
 
 
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นรุ่นที่ 2
 • จึงขอจัดเป็นราคาพิเศษ 3,500 บาท ต่อคน ตลอด 1 เดือน
 • ขอเลือกสถานที่เป็นที่บ้านวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร (บางใหญ่ นนทบุรี)
 • โดยกำหนด
  • วันพุธ  ที 27 มีนาคม  2556
  ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน 
 
                              

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

วิทยากร Ajarn Taweewan Kamonbutr

 

 

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

 

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days 

Design by Taweewan Kamonbutr

On Tuesday 16th, April, 2017

 

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ

และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล 

วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและ

บริหารที่แตกต่างกันการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน

ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน

จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ  

เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการของพนักงานด้วยศาสตร์การโค้ช ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ

 

                                                                                                                                                                                                                  

Coaching Skill - ทักษะด้านการโค้ช

in-house training

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร


 

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

หัวหน้างานหลายคนได้พบว่าหลังจากฝึกอบรมแล้ว สอนงานแล้ว ลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่ จึงเกิดคำถามว่า

“จะทำอย่างไรให้ลูกน้องทำงานได้ดีได้เก่ง”

หัวหน้างานหลายคนอยากได้รับความร่วมมือ อยากให้ลูกน้องคล้อยตามความคิดเห็น

อยากสร้างบรรยากาศการทำงานแบบสบายๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจทำให้งานสำเร็จและราบรื่น

 

หัวหน้างานสามารถเลือกใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจด้วยความเมตตากรุณา

จนลูกน้องสามารถฝ่าฝันอุปสรรค กลายเป็นคนที่มีความสุข คิดดีทำดี ทำงานเก่ง เทคนิคอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานนิยมใช้ คือ Coaching

Coaching ใช้กระบวนการ หรือเทคนิคในการช่วยคนให้สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบ และใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างถูกต้องและเต็มที่

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills การทำกิจกรรม

การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill
 
ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
Updated: Mon 20th, Dec 2010
 
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การสื่อสารของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะนำเสนอ โน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ง่ายในการตัดสินใจ หรือเลือกในสิ่งที่เรานำเสนอ 
 
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใครบ้าง
พนักงานในระดับหัวหน้า
พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ อยู่เสมอ

                                                                                                                                                                                                                  

Communication Skill - หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

in-house training

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น


การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิผล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น  เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือทาให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

Effective Communication Skill for Supervisor
หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน
 
วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร                                                    
Updated: Monday 1st, Aug 2011
 
ระยะเวลาอบรม  1 วัน (9.00-16.00)
               หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น  การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร Effective Communication Skills ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิผล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือทำให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น
 
              โลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากท่านมีความรู้ ความสามารถและชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและองค์กร นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิด ที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยทักษะการนำเสนอ และความชำนาญของท่านผสมผสานเทคนิคการนำเสนลูกค้า จะช่วยสร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword”

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 

หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword
ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ
 
การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศักยภาพ และโดยเฉพาะหัวหน้างาน ทักษะการพูดที่ดีจะช่วยโน้มน้าว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น ภายใน 1 วัน พร้อมด้วย Special Tips ที่เต็มไปด้วยทักษะที่ช่วยทำให้การพูด มีภาษามือ มีภาษาตา มีเทคนิคการเตรียมตัวที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
 
 
พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword เป็นเทคนิคการพูดที่สร้างสรรค์ คำพูดดี ๆ โดนใจ
 
รวมถึงยังช่วยสร้างเสริมความมั่นใจและกำไรชีวิตค่ะ
 
 
ด้วยเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ เราหลายคนเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะค่ะ
เพราะเคยสั่น ทั้งมือและใจ ที่แทบล้มทั้งยืน
เพราะเคยกลัวการพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ
เพราะวันนี้... สามารถยืนอยู่บนเวทีการพูดได้อย่างมั่นใจ
เพราะวันนี้... มีอาวุธดี ๆ ในการพูดที่ทำให้ฉัน...มั่นใจ
เพราะวันนี้... ได้ผ่านเวทีการพูด ต่อหน้าคน 500 กว่าคนมาแล้ว
ทำให้ยิ่งมั่นใจ ฉันต้องทำได้ดีกว่านี้อีกแน่นอน
และแน่นอนว่า เราทุกคนก็สามารถทำได้... เหมือนกัน
 
 
เคล็ดลับดี ๆ อยู่ในหลักสูตรนี้.. ที่สำคัญ การฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน ช่วยได้มาก ๆ เลยค่ะ :)
มาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยกันนะคะ...

     

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Listen Keyword and Art of Capturing (Communication Skill)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

Listen Keyword and Art of Capturing

ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร กับ ภัทร กิตติมานนท์

ออกแบบวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562

 

หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ

อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต

 

ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ  สำหรับพนักงานในองค์กร  ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ  การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศักยภาพ และโดยเฉพาะหัวหน้างาน ทักษะการพูดที่ดีจะช่วยโน้มน้าว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น  ภายใน 1 วัน  พร้อมด้วย Special Tips ที่เต็มไปด้วยทักษะที่ช่วยทำให้การพูด มีภาษามือ มีภาษาตา มีเทคนิคการเตรียมตัวที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

 

พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword เป็นเทคนิคการพูดที่สร้างสรรค์  คำพูดดี ๆ โดนใจ

รวมถึงยังช่วยสร้างเสริมความมั่นใจและกำไรชีวิตค่ะ

 

ทักษะการจับประเด็นที่มีเสน่ห์ คงไม่ใช่แค่การจดจำเนื้อหา และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วนเท่านั้น แต่มันคือการมองเห็นแก่นสำคัญที่แฝงอยู่ในเรื่องราว ความสามารถในการถ่ายทอดแก่นสาระนั้นออกมาได้อย่างน่าดึงดูด การให้ความกระจ่างกับเรื่องราวที่เคยสับสน รวมทั้งอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งดีงามที่เคยถูกมองข้าม อันจะส่งผลให้กลุ่มคนที่ปรารถนาจะคิดร่วมกัน ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้น

 

การจับประเด็นในคลาสนี้ นอกจากจะเป็นทักษะที่สามารถเอาไปใช้ในงานได้แล้ว สิ่งที่เราจะให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการ “จับประเด็นชีวิต” นั่นคือการมองตนเองด้วยสายตาของการใคร่ครวญ และการมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เล็งเห็นสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่

บทเรียนในคลาส เนื้อหาการเรียนรู้ ที่ฝึกอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ และได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยม

วันที่ 1

1.      การพูดด้วย Keyword

2.      การออกแบบ Keyword

3.      การฟัง Keyword Pattern and Intention ในเรื่องราว

4.      เทคนิคการพูดด้วย Keyword ที่ทรงพลัง ฝึกงานใช้คล่อง

5.       เครื่องมือ Keyword / Time / Place

ประโยชน์ Keyword ช่วยทำให้จดจด เข้าใจง่าย จำได้ ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

Keyword

พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword เป็นเทคนิคการพูดที่สร้างสรรค์  คำพูดดี ๆ โดนใจ

รวมถึงยังช่วยสร้างเสริมความมั่นใจและกำไรชีวิตค่ะ

 

Time

ช่วยทำให้การพูด Storytelling ได้ง่ายมาก มีอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยง

คนพูดรู้สึกดีมีพลัง คนฟัง เชื่อมโยงและรับรู้เรื่องราวได้ ด้วยความรู้สึกที่ส่งต่อถึงกันได้ดีมาก

 

Place

ได้วิธีการพูดที่พาไปภาพใหญ่ ภาพกลาง และภาพเล็ก ทำให้คนฟังแห็นภาพ

ได้รู้วิธีและฝึกการพูดจากภาพเล็ก ไปภาพใหญ่

 

วันที่ 2  Art and Capturing

1. การฟังให้ได้ยินแก่นสาระของเรื่องราว

2. ศิลปะกับการเขียน flipchart

3. การใช้ภาพ และถ้อยคำที่ทรงพลัง

4. ทักษะการจับประเด็น อุปสรรคและหนทางการพัฒนา

5. เทคนิคการจับประเด็นเพื่อสนับสนุนผู้พูดสไตล์ต่าง

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน ฝึกฝนจริง เล่น และเรียน ให้เราได้ซึมซับพลังชีวิตดี ๆ มีความสุขกลับบ้าน

พร้อมนำความรู้ ทักษะดี ๆ ไปใช้ในชีวิตทั้งงานที่ได้ผล และชีวิตที่มีความสุขนะคะ

ติดต่อจองหลักสูตร ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร  โทร. 064 646 6269,  0 962 946 926

Line ID:  Taweewan2019

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                                                                                                                                                                                  

Coordinate for Effective work -

in-house training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล
 
How to communication and coordination to effective work
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
 ออกแบบหลักสูตร วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำใหงานราบรื่น ส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีเครื่องมือดี ๆ วิธีการดี ๆ ความร่วมมือดี ๆ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ช่วยในการสื่อสาร และทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจน และมีมุมมองที่เห็นเป้าหมายเดียวกัน ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันของทุก ๆ คน
 
ดังนั้น หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานให้ได้ผล นี้ ได้ออกมาเพื่อให้แนวทางในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกัน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อทำให้การทำงานราบรื่น มีทิศทางเดียวกัน เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กร มีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ด้วยรอยยิ้ม มีศักยภาพในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จร่วมกันทั้งงอค์กร

                                                                                                                                                                                                                  

Customer Service Skill - ทักษะด้านบริการ

in-house training

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบริการ ด้วย Service Mind

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

เรื่อง  พัฒนาศักยภาพบริการ ด้วย Service Mind  
 
 
องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานบริการให้มีความเป็นเลิศในด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลังโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะคนที่ทำหน้าที่บริการ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรธุรกิจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านบริการอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Key Success of Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Key Success of Service Excellence
 
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
 
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
 
(Professional Service Communication & Complaint Management )
 
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
1) ความรู้ใหม่และทักษะในด้านการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
2) ไฟล์ PPT 30 หน้า สำหรับนำไปเรียนรู้ ทบทวน และนำไปสอนเพื่อนพนักงานในองค์กรได้อีก
3)  ข้อมูลเทคนิคการพัฒนางานบริการให้น่าประทับใจมากขึ้น ในสายตาของลูกค้า

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

เรื่อง  7 อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ 

ขอเสนอหลักสูตร สัมมนาดี ๆ เด่น ๆ ที่ส่งมอบข้อคิดดี ๆ
เรื่อง  7 อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ      เพราะเชื่อมั่นว่า การที่องค์กร อยากจะเห็นพนักงานรู้สึกดีกับองค์กร กับลูกค้าได้นั้น ความรู้สึกดี ต้องมาจากความสบายใจ มีความสุขในงานที่ทำ มีความสุขกับบรรยากาศรอบ ๆ ตัว ทั้งกับหัวหน้า กับเพื่อนร่วมงาน และยังมีองค์ประกอบการทำงานอีกหลาย ๆ เรื่อง   

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร 30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการที่สร้างความประทับใจ

วิทยากร

หลักสูตร 30 วิธี
สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ
 
โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
โรงแรมจัสมิน (BTS สถานีอโศก)
 
ผู้คนมากมาย ที่มีชีวิตประจำวันอยู่กับงานบริการ ทั้งเป็นผู้ส่งมอบบริการและ เป็นผู้รับบริการในแต่ละวันของการทำงาน หลักสูตร 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ เราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้... ด้วยวิธีคิดด้านบวก และมุมมองใหม่ ๆ ที่ทำให้เรียนรู้ปัญหา และเติมเต็มประสบการณ์ดี ๆ กับปัญหาของลูกค้า... และที่สำคัญงานบริการคือ เบื้องหลังความสำเร็จของชีวิตที่เราทุกคนควรเรียนรู้ค่ะ..
 
วัตถุประสงค์
 
1. เรียนรู้เทคนิคดี ๆ ในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ
2. เรียนรู้วิธีการนำเทคนิค ๆ ดี ๆ มาใช้ในงานบริการ
3. เขียนแผนและวิธีการนำเทคนิคดี ๆ มาประยุกต์ใช้ในปี 2011
 
หลักสูตร 30 วิธี สร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ
 
ช่วงเช้า 9.00 – 10.30
 
Tip No. 1            อาชีพบริการ บันไดทองสู่ความสำเร็จ
Tip No. 2            ทัศนคติเชิงบวก อาวุธลับนักบริการ
Tip No. 3            จิตอาสา เสริมสร้างบริการสีขาว
Tip No. 4            คิดเสมอ ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
Tip No. 5            Service Mind สร้างสรรค์ได้ทุกวัน
Tip No. 6            บริการที่ยิ่งใหญ่ จะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ เสมอ
Tip No. 7            เชื่อมั่น... หัวใจบริการสร้างได้
 
ช่วงสาย 10.45 – 12.00
 
Tip No. 8            เสริมบุคลิกภาพ สร้างเสน่ห์บริการ
Tip No. 9            รอยยิ้ม สร้างมิตรภาพ
Tip No. 10         โชคดีของผู้ให้บริการ มาจากลูกค้าเสมอ
Tip No. 11         ทำให้ลูกค้าได้รับของขวัญพิเศษจากเราเสมอ
Tip No. 12         เรียนรู้ หยิบใช้ จัดใส่คู่มือ
Tip No. 13         สร้างสรรค์บริการดี ๆ ด้วย GATE
Tip No. 14         เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแบบ ABCDE
Tip No. 15         เก่งเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ทำให้บริการง่ายขึ้น
 
ช่วงสาย 13.00 – 14.30 
 
Tip No. 16         ใช้กระจกวิเศษ... ให้เป็นประโยชน์
Tip No. 17         สร้างปฏิทินแผนการทำงาน และทำให้สำเร็จ
Tip No. 18         อย่ายอมแพ้กับอุปสรรค
Tip No. 19         ความสุขของพนักงาน คือจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงของบริการที่ดี
Tip No. 20         บรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างคุณภาพบริการได้
Tip No. 21         ความสำเร็จสร้างได้ ด้วยพลังของทีม
Tip No. 22         ชื่นชมด้านดี สร้างเพื่อนสนิท มิตรสหายในองค์กร
Tip No. 23         เติมน้ำใจ ให้กันทุก ๆ วัน
 
 
ช่วงสาย 14.45 – 16.00
 
Tip No. 24         ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสร้างโอกาส ให้กับอนาคต
Tip No. 25         การเปลี่ยนแปลงดี ๆ เราสร้างได้
Tip No. 26         เพิ่มคุณค่าให้ตนเองและผลงานเสมอ
Tip No. 27         ทำงานให้เกินเงินเดือนไว้ก่อน
Tip No. 28         เรียนรู้ จาก Role Model
Tip No. 29         อยากเก่งให้กว่านี้ ต้องมีพี่เลี้ยง
Tip No. 30         EQ ดี ชีวิสดใส
 
เรียนรู้และนำเทคนิคดี ๆ มาใช้ในการออกแบบบริการ
และพัฒนาทีมบริการให้มีเกร็ดความรู้งานบริการที่ยอดเยี่ยม

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร BE SMART Workshop : Service Mind to Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร BE SMART 

Workshop :

Service Mind to Service Excellence

 

WOW Service  หลักสูตรใหม่ พิเศษ เพื่อ Service ในปี 2562

 

ออกแบบวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ออกแบบโดยอาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน

หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ

ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า

ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

 

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น

เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับ

และสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้า

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า 

พื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน

 

 

 

 หัวข้อการเรียนรู้  

 • กิจกรรม Card Activities: One Card One Meaning
 • กิจกรรม Find Insight Service Mind to Service Excellence

·        การเตรียมพร้อมของผู้ให้บริการที่ดี

·        การเตรียมพร้อมด้านสถานที่ในการบริการที่ดี ให้เหมาะสมแก่การให้บริการ

·        คุณภาพของ Customer Touch ต้องเป็นอย่างไร

·        ความเข้าใจเรื่อง Greeting Point และ Service Point

·        เรียนรู้และทบทวนให้เข้าใจ ทำได้จริง ขั้นตอนการบริการ 5 ขั้นตอน

 

1.        ยิ้ม สบตา กล่าวทักทาย พร้อมให้บริการ

2.        สอบถามความต้องการ ดูแลด้วยความยินดี

3.        ฟังความต้องการ และส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเต็มที่

4.        สังเกตความต้องการเพิ่มเติมและพร้อมให้บริการที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น

5.        กล่าวขอบคุณและมองหาโอกาสช่วยเหลือและบริการให้ดีมากขึ้นอยู่เสมอ

 • The Right Mindset:  E+R =O
 • Emotion and Intelligence
 •  
 • Service Mind สร้างได้ทุกวัน
 •  
 • การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
 •  
 • เรียนรู้คุณค่าดี ๆ ในตัวคุณ    Value In YOU
 • ส่งเสริมพนักงาน ให้ร่วมกันสร้าง Commitment ทั้งองค์กร

Workshop: แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

วิทยากร  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

 

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com

                                                                                                                                                                                                                  

Effective Manager -

in-house training

หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน)

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร  Effective Supervisor & Coaching Skill

หลักสูตร 1 วัน เร่งรัด 

พัฒนาและสร้างผลงานคุณภาพให้หัวหน้างาน

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
www.topservicetraining.com
 
หลักการและเหตุผล
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐาน
ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน
 
การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเอง
และพนักงาน จะสามารถสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็ง
และหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working 
                                                                                      
(ออกแบบพิเศษ จัดหลักสูตร 2 วัน...สร้างสรรค์และสร้าง Professional Manager)
 
 วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร                                                                 
 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
 
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ  หลักสูตร SMART Manager & Positive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working หลักสูตร 2 วัน
 
 
 
 
สร้างเป้าหมาย สร้างแผน สร้างความสำเร็จ
                                                                 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
 
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ  หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน 

 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน)
 
 
Updated: on Thursday 30th, August 2012
 
 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
 
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร SMART Manager & Positive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน
 
วัตถุประสงค์:
 1. สร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 2. สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น
 3. สามารถบริหารอารมณ์ของตัวเอง หรือผู้อื่นได้ดีขึ้น ด้วย EQ
 4. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
 5. สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ช่วยเติมเต็มเสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น

 

                                                                                                                                                                                                                  

Employee Engagement - การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

in-house training

งานที่ปรึกษา ด้านการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Employee Engagement

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
"เข้าใจกัน บรรยากาศดี งานมีคุณภาพ"
 
ประเด็นร้อนด้านการบริหารคนวันนี้ นอกจากเรื่องการได้คนเก่งมาทำงานกับองค์กรแล้ว เรื่องการรักษาคนเก่งให้อยู่ด้วยกันนานๆก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นการที่บริษัทได้รู้ความคิด ความต้องการ และความคาดหวังของพนักงาน จะช่วยให้เกิด "ความเข้าใจกัน" และสามารถปรับปรุงนโยบาย การบริหารจัดการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตรงใจกันมากกว่าที่ผ่านมา
 

                                                                                                                                                                                                                  

English Telephone -

in-house training

ศิลปะสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ (Impressive English Telephone Communication)

วิทยากร วิทยากร อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

ศิลปะสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ
(Impressive English Telephone Communication)
 
วิทยากร อาจารย์ธัญมัย  ทรงอธิกมาศ
 
หลักการและเหตุผล

โทรศัพท์มีบทบาทมากมายในการติดต่อสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก บุคลากรจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และฝึกฝนพัฒนาตนเองในการใช้โทรศัพท์และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการพูดและการฟัง ทักษะการจัดการการสนทนาทางโทรศัพท์ ตลอดจนการใช้ศาสตร์และศิลปะในการสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อคู่สนทนา อีกทั้งยังเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อตัวบุคลากรเองและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 

                                                                                                                                                                                                                  

Facilitator กระบวนกร สร้างทีม สร้างสุข -

in-house training

หลักสูตร เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม

วิทยากร โดย Pattara Kittimanon

 

หลักสูตร เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม

ออกแบบโดย Pattara Kittimanon

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560

 

ปัจจุบันหลายองค์กรธุรกิจเติบโต และแข่งขันกันในโลกของธุรกิจอย่างเข้มข้น 

ทำให้การทำงานของแต่ละทีมแบกรับความเครียด ความรับผิดชอบ 

และสร้างแรงกดดันเพื่อผลักดันให้ผลงานสำเร็จ และส่งผลกับพนักงานส่วนใหญ่ 

ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แม้จะช่วยทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 

แต่พนักงานกลับมีความสุขในการทำงานลดลง มีจิตใจ จิตวิญญาณของการทำงาน

ที่ลดหายไปมากขึ้นในทุก  วัน การทำงานที่ดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ มากกว่ามีชีวิตจิตใจ 

เพราะเราทำงานตามหน้าที่ มากกว่าการมองเห็นกันและกัน  

ไม่ได้คิดถึงการหยอดกระปุกความรู้สึกดี  ต่อกัน 

รวมถึงความสัมพันธ์ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ก็หายไปในการทำงานร่วมกัน 

ทำให้เกิดรอยแยก ขาดการทำงานที่เป็นทีม ความสุขหายไป ความสำเร็จในเป้าหมาย 

อาจจะเกิดขึ้น แต่ความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกัน 

ความตื่นเต้นที่ได้ร่วมฉลองกับความสำเร็จ 

อาจจะไม่ได้มีความหมายมากนักกับการทำงานในปัจจุบัน

 

ดังนั้น การเรียนรู้เสริมความสุข สร้างความสำเร็จในทีม 

จะช่วยทำให้พนักงานมองเห็นคุณค่าของตัวเอง ของเพื่อนร่วมงาน 

มองเห็นกันและกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน รับฟัง ก่อให้เกิดพลังของการทำงานร่วมกัน

 

เรื่องของความสัมพันธ์ หรือการสร้างทีมอาจถือเป็นศิลปะศาสตร์แขนงหนึ่ง

ที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทีมที่ดีคงไม่ได้หมายถึงทีมที่ทำงานประสบความสำเร็จ 

บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมาเพียงอย่างเดียว แต่มันหมายถึงทีมที่เอื้อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ 

เอื้อให้กับมิตรภาพทางใจ และมีความสุข

 

ศิลปะศาสตร์ที่ว่าคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันใน Workshop เป็นศิลปะศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราว

ของความสัมพันธ์ซึ่งได้หลอมรวมเอาทุกมิติของชีวิตเข้ามาอย่างไม่แบ่งแยก 

ทั้งความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว เช่น ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน 

รวมถึงการเติบโตภายในระยะยาวของผู้เข้าร่วมแต่ละคนด้วย

 

วัตถุประสงค์การอบรม

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตตนเองอย่างเป็นองค์รวม 

มีโอกาสได้กลับมาถามตัวเองถึงสิ่งที่ได้ให้คุณค่าอย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศ

ที่ผ่อนคลายและกัลยาณมิตร

 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

หลุดออกไปจากข้อจำกัดเดิมๆของบุคลิกภาพ เข้าสู่ศักยภาพใหม่ๆที่ตนอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน

 

3. เกิดการหลอมรวมระหว่างคนทำงาน เกิดทักษะใหม่ๆในความสัมพันธ์ 

เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนแต่ละคน และพร้อมที่จะปรับตัวเอง

เข้าสู่การทำงานเป็นทีม ที่มองเห็นกันและกันและได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

วันที่ 1

 

1. เริ่มต้นด้วย “จุดเล็กๆในการสื่อสาร” 

 

ทำความเข้าใจช่องทางการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงในชีวิตประจำวัน 

เห็นความสำคัญของท่าที และสุ้มเสียง ซึ่งเป็นช่องทางที่ส่งผลต่อผู้รับสาส์นเป็นอย่างมาก 

เรียนรู้เรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งผ่านแบบฝึกหัด “Deep Listening” 

และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ

 

• กิจกรรมปรับคลื่นสมองเข้าสู่ความผ่อนคลาย 

• เริ่มต้นบทเรียนด้วยกระบวนการ Check-in

• เรียนรู้เรื่อง “ช่องทางการสื่อสาร

• ทำความเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวของ “โหมดชีวิต”  

• การสื่อสารในโหมดปกติ และการสื่อสารในโหมดปกป้อง

• การดูแลอารมณ์ ในสถานการณ์ที่ท้าทาย อึดอัด

• เรื่องรู้เรื่องการฟัง ผ่านแบบฝึกหัด Deep Listening

เรียนรู้พื้นที่จิต 3 ส่วน ค้นหาสภาวะ flow ในชีวิต 

และกิจกรรมที่จะช่วยบ่มเพาะความเข้มแข็งของจิตด้านบวก

 

 

2. เรียนรู้ความแตกต่างของบุคลิกภาพในศาสตร์ “ผู้นำ 4 ทิศ” 

 

• เรียนรู้ลักษณะพิเศษของคนแต่ละทิศ ทั้งจุดแข็ง และโอกาสแห่งการพัฒนา

• เรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้คนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน 

• เรียนรู้แนวทางการปรับตัวเองเพื่อเข้าถึงผู้คนที่หลากหลายได้

• สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

วันที่ 2

 

1. พื้นฐาน Dialogue ศิลปะในการสร้างวงสนทนา

ที่เอื้อให้เกิดการหลอมรวมทางความคิด

 

• เรียนรู้อุปสรรคการฟังที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

• การฟังให้ได้ยิน

• การฟังและให้คุณค่าในรูปแบบ dialogue

• เรียนรู้ที่จะข้ามผ่านอุปสรรคนั้น 

การฟังกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

• กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดต่าง 

• สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

 

2. การพัฒนาตัวเองผ่านความรู้ในงานวิจัยทางสมองล่าสุด

• เรียนรู้การปรับประยุกต์บทเรียนทั้งหมดกลับไปใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวัน

• องค์ความรู้สมอง 3 ชั้น 

• ปัญญา   3 ฐาน  ฐานคิด  ฐานกาย  ฐานใจ 

• 4 องค์ประกอบสู่ชีวิตที่ผาสุก

• เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง

                                                                                                                                                                                                                  

HRD บริหารงานฝึกอบรม -

in-house training

ยกเครื่องเรื่องการบริหารฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

วิทยากร คุณธนุเดช ธานี

Training Management Improvement System
ยกเครื่องเรื่องการบริหารฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
 
 
โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งต้องอาศัย “คน” เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่การพัฒนาคนให้เป็น “คนคุณภาพ” บางองค์กรไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือทิศทางของธุรกิจ เสมือนแม่ทัพที่ขี่ม้าบุกไปข้างหน้า แต่หันหลังกลับมากองทัพกลับอยู่แนวหลังเช่นนี้แล้ว ย่อมสร้างปัญหาการบริหารงานภายในองค์กรหลายประการ อาทิเช่น งานผิดพลาดบ่อย ของเสียมีปริมาณมากหรือมูลค่าสูง คนทำงานไม่เป็น ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา หลายองค์กรจึงหันมามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ (Competency) เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ”

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

  หลักสูตร “ปั้นนักฝึกอบรมมือใหม่ ให้พร้อมเป็น HR มืออาชีพ”

Top Service Training ขอแนะนำหลักสูตรพิเศษ แกะกล่อง เพื่อทีม HR    

 

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาด 5,000 คน
 • กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • รองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู

 

 ท่านเคยมีคำถามในใจบ้างไหมว่า...

 • ถ้าเริ่มต้นเป็นนักฝึกอบรมแล้ว Career Path จะเติบโตไปถึงไหน?
 • เราทำงานเป็นนักฝึกอบรมก็ดีอยู่แล้ว... แต่อยากจะ Upgrade ตนเองไปสู่ความเป็น HR มืออาชีพ จะต้องทำอะไรบ้าง ?
 • ทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรมาก็หลายปี... แต่อยากจะยกระดับขีดความสามารถตนเองด้าน SHRM (Strategic Human Resources Management) และ SHRD (Strategic Human Resources Development) ?
 • เป็นนักฝึกอบรมมาก็นาน...อยากจะลองทำงานด้านอื่นในสายงานทรัพยากรบุคคลดูบ้าง...แต่ยังไม่กล้า จะทำอย่างไรดี?

นำการเรียนรู้โดย คุณธนุเดช ธานี

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

Training Road Map and Competency สำหรับ HR สมัยใหม่

วิทยากร อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักสูตร “Training Road Map and Competency สำหรับ HR สมัยใหม่”

(Training Road Map and Competency for Modern HR)

 
“ไม่มีคน ไม่มีธุรกิจ” เพราะคนเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) แต่หลายองค์กรยังพัฒนาบุคลากรแบบยุคเก่า ที่สูญสียทั้ง เวลา งบประมาณ และกำลังการผลิต/บริการ โดยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อาทิเช่น
 • สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Wants) ที่ HR เลือกหัวข้ออบรมจากบริษัทจัดฝึกอบรมมากำหนดในแบบฟอร์ม แล้วส่งให้ผู้จัดการแผนกต่างๆระบุความต้องการฝึกอบรมประจำปี แต่ไม่หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ที่แท้จริงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) หรือขีดความสามารถ (Competency) ที่จำเป็นขององค์กร
 • จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบบเดิมๆ ตามแผนฝึกอบรมประจำปีที่ HR เคยทำมาทุกๆปี
 • จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีการฝึกอบรมให้ครบแผนฝึกอบรม หรือตามที่ Auditor บอกตามข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ เช่น ISO9001 แต่ไม่รู้จะหา Competency อย่างไร
 • อบรมเรื่อง Competency และ Training Road Map มาแล้ว แต่ไม่รู้จะบูรณาการ 2 เครื่องมือนี้เข้าด้วยกันในการทำงานจริงได้อย่างไร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

1.     หลักการและเหตุผล

เป็นที่ตระหนักดีว่า  “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ 

ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง

 

                                                                                                                                                                                                                  

HRM & HRD -

in-house training

การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสำหรับ HR ยุค AEC (Modern HR in AEC)

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสำหรับ HR ยุค AEC (Modern HR in AEC)

นำการสัมมนาโดย
 
 คุณธนุเดช ธานี (ประสบการณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 22 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาด 4,500 คน
กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 
 องค์กรของท่านมีคำถามเหล่านี้ไหม ? 
 • ยุค AEC เป็นโอกาสที่งดงามหรือภัยคุกคามที่น่ากลัวในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ?
 • Modern HR จะเตรียมรับมืออย่างไรกับ AEC ?
 • องค์กรของเราจะบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร เมื่อเข้าสู่ยุค AEC ?
 • มีเรื่องอะไรบ้างที่ HR ต้องเตรียมตัวรองรับหรือปรับตัว ยุค AEC ?
 • ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ?
 • เราจะเตรียมแผนกลยุทธ์อะไรบ้างด้าน HR เพื่อรองรับ AEC
 “ผู้นำอาจเป็นผู้ตาม ผู้ตามอาจเป็นผู้นำได้”
 
ถ้า HR เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับ AEC มาหากันตอบได้ที่... กับหลักสูตรพิเศษนี้ที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ โดยใช้แนวทางของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงรุก ในยุค AEC ที่ทุกองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SME ต้องเรียนรู้
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
2) ยกระดับงานด้าน HR ในองค์กรให้มีส่วนสนับสนุนและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
3) พัฒนาขีดความสามารถ HR ในการรองรับ AEC

 

                                                                                                                                                                                                                  

IT Tools forTrainer -

in-house training

หลักสูตร เครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร

วิทยากร Trainer เบญจ์ ไทยอาภรณ์

หลักสูตร เครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร

IT Tools for Trainer
 
วิทยากรพิเศษ : คุณเบญจ์ ไทยอาภรณ์
หลักการและเหตุผล:
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละองค์การจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีสำหรับองค์กรจึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการแข่งขันในเชิงทำธุรกิจองค์กรหลายแห่งจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมภายนอกการศึกษาดูงานการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งจัดให้มีวิทยากรจากภายนอกมาทำการฝึกอบรมให้ภายในองค์กร เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่กระนั้นข้อจำกัดของการใช้บุคคลภายนอก มาทำการให้ความรู้อาจจะพบว่าในแง่มุมของความเข้าใจในตัวองค์กรเองหรือกระบวนทางธุรกิจ บุคคลภายนอกอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่เป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงกอปรกับกระแสการผลิตวิทยากรภายในเพื่อให้ความรู้หรือทักษะในองค์กรได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเนื่องจากวิทยากรภายในจะลดข้อจำกัดต่างๆจากการจ้างบุคคลภายนอกมาให้การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีและ
นอกจากนี้เป็นการประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรมอีกด้วยการเพิ่มพูนเทคนิคการสอนการนำเสนอการใช้เครื่องมือต่างๆที่องค์กรมีอยู่จะช่วยให้วิทยากรภายในมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสอนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้วิทยากรภายในได้ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อผู้เรียนต่อไป
แต่กระนั้นก็ตามเครื่องมือส่วนใหญ่ในรูปของซอฟแวร์มีลิขสิทธิ์ราคาแพงดังเช่นเครื่องมือตกแต่งรูปภาพต่างๆ หรือรูปภาพบางภาพที่อาจมีลิขสิทธิ์ในการใช้งาน
หลักสูตรเครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากรจึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้วิทยากรสามารถใช้เครื่องมือทางด้านไอทีต่างๆที่มีอยู่ในรูปแบบการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถนำเครื่องมือ
ต่างๆนี้มาประยุกต์ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องคอย
กังวลกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังง่ายต่อความเข้าใจในการใช้งาน อีกด้วย ที่สำคัญที่สุดคือเครื่องมือต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

                                                                                                                                                                                                                  

Leadership - ภาวะผู้นำสร้างได้

in-house training

หลักสูตร Great Leadership & Communication Tips

วิทยากร Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

 

                                                                                                                                                                                                                  

Manager Tools -

in-house training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้

วิทยากร อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
 
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญ
  

ของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ

แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
 
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Millionaire Business Program - Millionaire Business Program (MBP) นักธุรกิจเงินล้าน

in-house training

หลักสูตร : Millionaire Business Program (MBP) นักธุรกิจเงินล้าน

วิทยากร คุณงามภา ฐิติพรรณกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซินเซียลี่ยัวส์ จำกัด

 

หลักสูตร : Millionaire Business Program (MBP) นักธุรกิจเงินล้าน

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหม? 

ทำธุรกิจมาตั้งนานไม่รวยสักที !!!
ทำธุรกิจนี่ยากและเหนื่อยนะ กว่าจะมีกำไร !!!
ทำยังไงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เอง เจ้าของอย่างฉันไม่ต้องลงไปทำเองทุกอย่าง? 
อยากทำงานแบบเบาๆ แต่มีรายได้ทุกเดือน ? 
อยากเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุน ? 

หลักสูตรนักธุรกิจเงินล้าน เป็นโปรแกรมที่ให้กลยุทธ์มากมาย คุณสามารถนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ และที่สำคัญคือ สามารถสร้างรายได้แบบpassive ตลอดชีวิตให้กับคุณ

นี้เป็นเพียงบางหัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ 
1) 10 เทคนิคสร้างธุรกิจให้มีเงินล้าน
2) สร้างไอเดียมูลค่าเป็นล้านได้ทุกๆ 60 วินาทีอย่างไร 
3) ประหยัดเงินได้โดยใช้ 14 เทคนิคการต่อรองขั้นเทพ 
4) เป็นนักการตลาดอัจฉริยะได้ใน 4 ชั่วโมง 
5) กลยุทธ์การขายแบบ ชนะ-ชนะ ที่ใช้ได้ในโลกความเป็นจริง
6) เริ่มทำธุรกิจให้มีรายได้แบบ passive 

คุณจะได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้ผ่านกระบวนการที่ให้ผลลัพธ์สูง หลักสูตรเข้มข้นเพียง2วัน 

สอนโดย

เอเยนซี่โฆษณาขนาดเล็กแต่ผลงานใหญ่ อาทิ แลคตาซอย ไวไว สก๊อต ไบเออร์ และอื่นๆมากมาย คุณงามภา เป็นนักธุรกิจเงินล้านที่ประสบความสำเร็จ โดยเธอได้นำเทคนิคนี้มาบริหารธุรกิจของเธอ และสามารถสร้างยอดขายเกิน 100% และเธอยังมีเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ ที่เธอรักได้อีกด้วย 

                                                                                                                                                                                                                  

Positive Thinking & EQ - ทัศนคติด้านบวกและการบริหารอารมณ์

in-house training

หลักสูตร Positive Thinking & EQ for SMART People

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร Positive Thinking & EQ for SMART People
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้คนเราต้องดิ้นรนตอสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่สามารถไววางใจกันและกันได้อย่างแท้จริง องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคงในใจ ต้องทำงานอย่างหนัก ขาดความสุขในการทำงานร่วมกัน และขาดความสุขในการดำเนินชีวิต
 
แต่ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแงดี  ชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่า สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณสังคม และจิตวิญญาณ พนักงานเหล่านี้ย่อมทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจ ใหความรักแกกันและกัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมที่ดีหลายๆทีมมารวมกัน ย่อมนำองค์กรไปสู่สังคมสุขภาวะเป็นองค์กรน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ทำงานได้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสูง

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Positive Thinking & EQ for Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Positive Thinking & EQ for Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

หลักสูตร Positive Thinking & EQ for Service Excellence  เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ มอบดอกไม้ให้คนทำงานบริการค่ะ... เพราะเราเชื่อว่าคนทำงานบริการ ทำงานหนักโดยเฉพาะด้านจิตใจ ต้องรับคำร้องเรียน รับปัญหา รับหน้า รับเสียงดุของลูกค้า ของหัวหน้า ของหน่วยงานอื่น ๆ

เพราะเป็นอย่างนี้ บางส่วนงานในองค์กร หรือคนรอบข้าง อาจจะไม่เข้าใจ ไม่ทันรู้สึก ว่าการทำงานของเราอาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานของเรา รู้สึกแย่ รู้สึกหมดกำลังใจ

หลักสูตร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อมอบดอกไม้ กำลังใจให้คนทำงานบริการ ให้คิดบวก มีความสุข และสามารถเผชิญกับปัญหาในการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเราเชื่อว่า SMART Service และ Positive Thinking สร้างได้ และเพิ่มพูนได้กับเราทุกคนค่ะ...

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
 • กิจกรรม ชื่นชมและขอบคุณ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

วิทยากร วิทยากร คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

 

หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
 
วิทยากร :
 
อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP
 
 
หลักการและเหตุผล :
 
 
พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฎิบัติงานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม
 
 
วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                                                                                  

Presentation Skill - ทักษะการนำเสนอ

in-house training

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้า/บริการให้ตรงใจลูกค้า

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้า/บริการให้ตรงใจลูกค้า 
 
ทักษะการนำเสนอนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การนำเสนออยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การนำเสนอของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะนำเสนอ โน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ง่ายในการตัดสินใจ หรือเลือกในสิ่งที่เรานำเสนอ
 
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใครบ้าง
 • ส่วนงานบริการลูกค้า
 • ส่วนงานขายสินค้าหรือบริการ
 • ส่วนงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
 • ส่วนงานที่รับปัญหาของลูกค้า
 • ส่วนงานสาขา หรือเคาน์เตอร์บริการ
 • พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ อยู่เสมอ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน Professional Presentation Skill 1 Day

วิทยากร Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน

Professional Presentation Skill 1 Day
 
หลักสูตรที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานทุก  ๆ คน ที่ควรเรียนรู้คือ

ทักษะการนำเสนอค่ะ เพราะจะช่วยทำให้เราได้นำเสนอไอเดีย มุมมอง และผลงานของเราให้เข้าตาลูกค้า หรือหัวหน้า

และที่สำคัญการนำเสนอ เป็นเวทีและโอกาส ที่จะทำให้เราได้แสดงผลงานต่อผู้คน ส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้นค่ะ

 

"การนำเสนอ เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะหากเราทำได้ดีมันคือ สินทรัพย์ และจะอยู่กับเรากว่า50 ปี"  

ขอบคุณแนวคิดดี ๆ จากคุณวอเร็น บัฟเฟ็ตต์

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SMART Professional Presentation Skill ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (2 วัน)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

SMART Professional Presentation Skill

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ  (2 วัน)

 

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและ

ต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง 

ไม่ว่าของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากท่านมีความรู้

ความสามารถและชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและองค์กร

 

นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิด

ที่มีความน่าเชื่อถือและ ด้วยทักษะการนำเสนอหรือ Presentation Skill

แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่ จ

ะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น

หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้

ความสามารถ และความชำนาญของท่านผสมผสาน

เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

สร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจ

 

วันที่ 1

 • ความสำคัญของคุณค่าของการนำเสนอ
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ
 • ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ
 • ทำการบ้าน โดยทำความรู้จักกับผู้ฟัง
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น สำหรับการนำเสนอ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอ
 • เทคนิคการใช้ภาษากาย และน้ำเสียงแบบมืออาชีพ
 • เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak

 

วันที่ 2

 • ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback
 • เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร
 • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)
 • ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback
 • เทคนิคการนำเสนอผู้บริหารด้วย (BEPS)
 • การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง
 • หัวใจสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ

 

Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น 

Workshop:

 

1.        ชมวีดีโอ ภาพการนำเสนอของบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเสนอ

2.        ทำโจทย์ ระดมความคิดทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม

3.        ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กับการนำเสนอที่แตกต่าง

4.        รู้จักตัวเอง และรู้จักคนฟัง ด้วย workshop พิเศษ

5.        เขียนแผนพัฒนาการนำเสนอในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

วิทยากรผู้สอน  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาฝึกอบรม  วัน (9.00-16.00 น.)

 

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ 

 

มอบหมายการบ้านให้ทำ Action Plan ในการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ

 

หมายเหตุ : หากคุณสามารถพัฒนานำเสนอได้ดีเยี่ยม 

จะช่วยทำให้คุณสร้างสินทรัพย์ได้อย่างมากมาย เพราะ

ทักษะการนำเสนอ จะช่วยทำให้คำพูดของคุณ "เหมือนทองคำ" สำหรับผู้ฟังเสมอ

 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองหลักสูตรได้ที่

สายด่วน 02 9266886 มือถือ 087 970 1212 หรือ 089 9201312

E-mail:  cs@topservicetraining.com ,topsvtraining@hotmail.com

 

 

อบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...

ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Self Development & Success Plan -

in-house training

หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต (หลักสูตร 1 วัน)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต

พิเศษจัดหลักสูตร 1 วัน  

สร้างเป้าหมาย สร้างแผนชีวิต สร้างความสำเร็จให้ชีวิตของคุณ 

วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

บ่อยครั้งที่มีผู้คนมากมาย บอกว่าอยากค้นพบตัวเอง อยากทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่เราจะค้นหาตัวเอง หลาย ๆ คน พบว่า คนที่เราเข้าใจยากที่สุด คือ "ตัวเราเอง" จริง ๆ แล้ว การทำความรู้จักตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากกินไป หากเราให้เวลากับตัวเอง และมีคนที่ให้คำแนะนำ วิธีการดี ๆ ที่จะทำให้เราค้นหาตัวเอง พัฒนาตัวเอง วางแผนชีวิต ทำให้เราได้เรียนรู้และฟังตัวเองมากขึ้น
 
การวางแผนชีวิตที่ดี จะทำให้เรามีเข็มทิศ มีแนวทางของชีวิตที่เราสามารถออกแบบชีวิตเราได้เอง ความสุข ความฝัน ที่เราเคยคิดไว้ มันจะไม่ใช่เป็นเพียงความคิดอีกต่อไป เมื่อเราวางฝแผน และลงมือทำทีละนิด ทีละหน่อย สิ่งที่เราคาดหวังไว้ ก็จะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น และความมหัศจรรย์ของชีวิต เราสามารถสร้างได้.. ด้วยตัวเราเอง มั่นใจได้เลยค่ะ
 
วัตถุประสงค์
 
1. เรียนรู้วิธีการค้นหาตัวเอง
2. เรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิต และลงมือทำจริงในวันสัมมนา
 
 หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต
 
1)  รู้จักตัวเอง และเหตุผล ทำไมเราต้องวางแผนชีวิต
2)  วิธีค้นหาความสุขให้ตัวเอง
3)  เขียนเป้าหมายชีวิต
4)  เทคนิคการวางแผนชีวิต (ปี 2011 - ปี 2013 - ปี 2015)
5)  ใส่ระยะทางของความสำเร็จ
6)  ทำอย่างไร ให้แผนชีวิตสำเร็จ
7)  วิธีการลงมือทำ ให้กำลังใจ และมีวินัยให้ตัวเอง
8)  เริ่มต้นลงมือทำทันที
9)  ให้รางวัลกับตัวเองทุกครั้ง ที่แผนชีวิตสำเร็จ
 
Workshop ลงมือออกแบบ และเขียนแผนชีวิต ในระยะเวลา 1-3-5 ปี
 
ชีวิตของเราออกแบบได้เสมอค่ะ..
 
ด้วยความปรารถนาดี
ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต 9.00 - 12.00 มอบของขวัญให้กับพนักงานของคุณ

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 
พิเศษจัดหลักสูตร 9.00 - 12.00  

สร้างเป้าหมาย สร้างแผนชีวิต สร้างความสำเร็จให้ชีวิตของคุณ 

 
หลักสูตรพิเศษครึ่งวัน
ออกแบบวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2554
 
วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
หลักสูตร มหัศจรรย์การวางแผนชีวิต
 
บ่อยครั้งที่มีผู้คนมากมาย บอกว่าอยากค้นพบตัวเอง อยากทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่เราจะค้นหาตัวเอง หลาย ๆ คน พบว่า คนที่เราเข้าใจยากที่สุด คือ "ตัวเราเอง" จริง ๆ แล้ว การทำความรู้จักตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากกินไป หากเราให้เวลากับตัวเอง และมีคนที่ให้คำแนะนำ วิธีการดี ๆ ที่จะทำให้เราค้นหาตัวเอง พัฒนาตัวเอง วางแผนชีวิต ทำให้เราได้เรียนรู้และฟังตัวเองมากขึ้น
 
การวางแผนชีวิตที่ดี จะทำให้เรามีเข็มทิศ มีแนวทางของชีวิตที่เราสามารถออกแบบชีวิตเราได้เอง ความสุข ความฝัน ที่เราเคยคิดไว้ มันจะไม่ใช่เป็นเพียงความคิดอีกต่อไป เมื่อเราวางฝแผน และลงมือทำทีละนิด ทีละหน่อย สิ่งที่เราคาดหวังไว้ ก็จะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น และความมหัศจรรย์ของชีวิต เราสามารถสร้างได้.. ด้วยตัวเราเอง มั่นใจได้เลยค่ะ

                                                                                                                                                                                                                  

Selling Skill - หลักสูตร การขาย

in-house training

The Selling Success!!!

วิทยากร อาจารย์ ปวีณวัจ พงศ์ภาณุสรณ์

โดย : อาจารย์ ปวีณวัจ   พงศ์ภาณุสรณ์
         Innovative Outbound Call center Trainer
 
ใคร..ควรเข้าอบรม
·    พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง
·    พนักงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง (Refresh)
·    ทีมลีดเดอร์, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้จัดการ,
·    คอล์เซ็นเตอร์ Trainer
            
จำนวนผู้เข้าอบรม                        20  ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม                    2   วัน
รูปแบบการฝึกอบรม         Interactive Workshop
การเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม ข้อโต้แย้งจากลูกค้า 
 
What you will learn :
 • สูตรสำเร็จ การประสบการขายแบบ A-B-C sale process ง่าย และทำได้จริงทันที
 • ความมั่นใจ และเทคนิค การตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า  
 • ความเชื่อมั่น ในการตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย 
 • การเป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งแบบมืออาชีพ (Consultative Selling)
 • เกิดความเชื่อมั่นในบทสนทนา และใช้ถ้อยบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ 
 • ความมั่นใจในการตั้งเป้าหมาย
 • สามารถวิเคราะห์บทสนทนา ของตนเอง และผู้อื่นได้ 
 • สามารถวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองได้     
 • สามารถสร้างยอดขายให้ตนเองได้มากขึ้น
 • มั่นใจ และสามารถสร้างบทสนทนา และบทสนทนาในการปิดการขาย และการตอบข้อโต้แย้งอย่างเป็นธรรมชาติ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการ จากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรจุดประกายงานขายและงานบริการจากมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ
 
Build up inspiration and how to learn Sales and Service to be Professional     
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
ออกแบบหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
การทำงานในปัจจุบัน งานขายและงานบริการเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคนทำงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด และคนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ งานขายทำให้เรารู้วิธีการนำเสนอสินค้าและตัวพนักงานให้ลูกค้าเชื่อมั่น และงานบริการทำให้เราได้รู้วิธีการทำให้ลูกค้าประทับใจ และอยากซื้อกับเราอย่างต่อเนื่อง ถ้างานขายคือประตูขุมทรัพย์ งานบริการคือกุญแจเปิดประตูให้เราสามารถหยิบขุมทรัพย์ได้ตลอดเวลา 
 
ดังนั้นอาวุธของคนทำงานในปัจจุบัน การขายไอเดียและนำเสนอไอเดียการทำงานจะช่วยทำให้เราสร้างโอกาสในการทำงานได้ง่ายขึ้น และการบริการลูกค้า รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร ก็จะช่วยทำให้พนักงานทำงานเป็นทีม รับงานและส่งงาน ทำให้ภาพรวมการทำงานทั้งองค์กรได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
 
หลักสูตร จุดประกายงานขายและงานบริการ... จากมือใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ   ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เริ่มต้นงานขายและงานบริการ ให้รู้ความสำคัญของงานขายและงานบริการ รู้เทคนิค รู้วิธีการทำงานที่มีเครื่องมือดี ๆ ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และที่สำคัญช่วยสร้างความมั่นใจให้พนักงาน ช่วยทำให้พนักงานสร้าง Service Mind ให้เกิดขึ้นในใจ พร้อมบริการลูกค้าทั้งภายนอก ภายในได้อย่างเต็มศักยภาพงานขายและงานบริการ 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการขายและการบริการลูกค้า
2. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ได้ทันที
3. เพือเรียนรู้และมีวิธีการนำเสนอการขาย รวมถึงรู้วิธีในการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมั่นใจ
            
สิ่งที่องค์กรและกลุ่มพนักงานจะได้รับ
 
1) ได้เข้าใจ ลูกค้าสำคัญต่อองค์กร ที่จะต้องช่วยกันนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงช่วยบริการให้ประทับใจเสมอ
2) ได้รู้วิธีการ เทคนิคในการขายและการบริการ จากมือใหม่... ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
3) ได้วิธีพัฒนาศักยภาพพนักงาน และสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่ดีขึ้นระหว่างทีมงาน    

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า (2 วัน)

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า 
 
(หลักสูตร 2 วัน)
 
ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ  กมลบุตร
 
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
 
กลยุทธ์สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ คือเน้นการขายสินค้าและส่งมอบบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้ซื้อมากขึ้น ใช้บริการมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อลูกค้ารายใหม่มากขึ้น เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถขยายตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการได้เข้มแข็งคือ สร้างอาวุธให้พนักงานมีเทคนิคในการนำเสนอสินค้าและบริการ  สามารถอ่านพฤติกรรมลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงใจมากที่สุด

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

NLP for Sale and Service Excellence / เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

วิทยากร วิทยากร คุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

NLP for Sale and Service Excellence

เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

วิทยากร อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม
Personality Development Pro, Coaching , Pro Presentation Skill , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Emotional Management , Training the Trainer , Leadership , NLP for Success and etc.
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกแห่งการขายและการบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจในทุกๆองค์กร ได้วิวัฒนาการและมีเทคนิคใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง นักขายและบริการมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวางแผน เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนการรักษาลูกค้าในอยู่กับเราไปนานๆได้ย่อมทำให้นักขาย และบริการประสบความสำเร็จ ซึ่งการการขายและการบริการที่องค์กรจะต้องเน้นโดยการนำลูกค้า เป็นจุดศูนย์กลาง และเปลี่ยนจากการขายโดยใช้การนำเสนอสินค้า อย่างเดียวมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่องค์กรมีกับลูกค้าเป็นหลักการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นคำตอบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทางหนึ่งในยุคปัจจุบันที่จะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder

                                                                                                                                                                                                                  

Service Excellence - กลยุทธ์การบริหารบริการที่ยอดเยี่ยม

in-house training

2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ

วิทยากร วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

เรื่อง เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ (CEM)

 ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร How to Build the Service Excellence 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR
 
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราต้องพัฒนาบริการให้โดดเด่น เพื่อสร้างกลยุทธ์มัดใจลูกค้าให้ใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หรือยิ่งลูกค้าประทับใจและช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ให้ด้วย ยิ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจเลยทีเดียว ถ้าจะมีธุรกิจใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จผูกใจลูกค้าได้ยาวนานอย่างแท้จริง องค์กรนั้นจะมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าต้องเป็นหลัก จะมุ่งคิดถึงความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
 
และการบริการจะผลได้นั้น คัมภีร์สำคัญคือ การพัฒนาคนและพัฒนาบริการไปพร้อมกัน เพราะคนเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดบริการที่เป็นเลิศได้ เพราะคน เป็นผู้ส่งมอบบริการ และเพราะคนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า ทุกครั้ง ทุกช่วงเวลา ทุกโอกาส  
 
นอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน
 
ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร  Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...
ทีมงานและผู้บริหารทีมบริการและการขาย ทีมงานอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ
 
ความสำคัญ... 
การบริการ...ที่หลายองค์กรรับรู้และปฏิบัติกันมา อาจจะเป็นเฉพาะมุมมองการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น

ซึ่งบางครั้ง "รูปแบบการบริการแต่เพียงผิวนอก" อาจไม่ใช่คำตอบในการสร้างความภักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน การเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพของทีมบริการ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ความตระหนักรู้ในบทบาทที่สำคัญของตนเอง บวกกับการเข้าใจและสามารถนำกลยุทธ์ของการบริการ มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบ...จึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุด...

สำหรับการบริการลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทีมงานสามารถสรรค์สร้างบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยศักภาพที่เต็มเปี่ยม เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรสัมมนาฝึกอบรม 1 วัน     

 
เรื่อง เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ
 
How to build CEM and Touch Point for Service Excellence
 

 หลักการและเหตุผล

 ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าให้ได้

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

7 Tools for Service Excellence หลักสูตร 1 วัน

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 7 Tools for Service Excellence:  (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมบริการ ที่ต้องการพัฒนาทีมบริการ พัฒนาขั้นตอนการทำงาน พัฒนาวิธีคิด พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาความสามารถ ให้ทีมบริการเข้มแข็ง พร้อมบริการลูกค้าด้วย Service Mind ที่เต็มเปี่ยม 

 หลักสูตรนี้ เหมาะกับใครบ้าง :
 
-          ผู้ที่ทำงานด้านบริการ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
-          ผู้ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพให้เกิดขึ้นทั้งกลุ่มพนักงานและกลุ่มลูกค้า
 
สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตร:  
 
- เครื่องมือในการพัฒนาบริการที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการและมุมมองใหม่ ๆ
- เรียนรู้และพัฒนาการคิดบวก ให้กับตัวเองและพัฒนาทีมบริการ
- เรียนรู้ กลยุทธ์และปัจจัยความสำเร็จของงานบริการ และนำมาพัฒนาองค์กร
- สร้างเครื่องมือและเริ่มต้นจัดทำ KM ที่ง่าย ๆ
- เรียนรู้วิธีการจัดการบริการผ่าน CEM ที่สร้างประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้า
- เรียนรู้วิธีเปิดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและกลุ่มพนักงาน

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 หลักสูตร Service Excellence & Service Improement

 การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร
 
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้น ที่ให้บริการลูกค้าหากว่าทึกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวันดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
 
จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
 
รูปแบบการสัมมนา
        -  บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ
        -  Workshop
        -  Case Study
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
      - พนักงานบริการ
      - ผู้บริหารการบริการ
      - บุคคลทั่วไปที่สนใจ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร  

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 12:00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถานีรถไฟฟ้าอโศก

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  

พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น

ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น 

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554
 
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าให้ดีมากขึ้น และช่วยนำเสนอ ให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าอยากใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง
 
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ที่วิธีการบริการของพนักงาน ทักษะในการสนทนา เจรจาต่อรองกับลูกค้า นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้รับทางเลือกที่น่าสนใจและเลือกใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill เป็นหลักสูตร ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านบริการ และส่งเสริมการเจรจาต่อรองให้เกิดผลสำเร็จในการบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM)

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร
 
Service Excellence &
Customer Experience Management (CEM)                                                                                                                                          

ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ดังนั้น พนักงานช่วยมีวิธีคิดใหม่ ๆ ในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบริการลูกค้าได้มืออาชีพมากขึ้น  
                                                                             
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้น ที่ให้บริการลูกค้าหากว่าทึกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวันดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
 
จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554  

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  การทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพของพนักงาน สำคัญมากต่อการพัฒนาผลการทำงาน สร้างบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า  

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People จะช่วยให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้

ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น 

ที่สำคัญหลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ และสามารถขยายผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ที่ทำให้องค์กรได้พัฒนาก้าวสู่แถวหน้าเหนือคู่แข่ง

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Key Success of Service Excellence

 

Pro. Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร

 
เขียนหลักสูตร : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554
 
ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
 
หลักการและเหตุผล
 
 

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

 
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence
 
 
 
Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555
ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
 
ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร
 
 
 
ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าการให้บริการที่น่าประทับใจ เป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งหมายรวมถึงเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา ให้รู้สึกดีและประทับใจในบริการของเรามากขึ้น

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร Service Excellence in AEC &
 
10 ways for basic Business English Conversation
 
 
 
ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจที่เตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้พัฒนาทักษะบริการให้ยอดเยี่ยมครองตลาด และเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจ พร้อมสื่อสาร สนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบ ๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันมากขึ้น  และพนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ยังช่วยเสริมให้อาวุธด้านบริการลูกค้า ที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าที่น่าประทับใจมากขึ้น

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

Service Essential for Supervisor and Manager

วิทยากร Trainer and Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager 

 

Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr

หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน

ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะช่วยทำให้การบริหารงานบริการเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Excellence in Action and the Happiness in YOU : 2018 April 12

วิทยากร Pro. Trainer Taweewan Kamonbutr ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

 

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ

เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล

ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม

ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

 

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น

เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค

ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ

ที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า 

เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

เพราะเชื่อว่า ความสุขของพนักงาน สร้างรอยยิ้ม และความชีวิต ชีวา ความกระตือรือร้น ดังนั้น

เมื่อพนักงานรู้ตัวว่า ตัวเองมีคุณค่า มีพลัง มีความสำคัญ มีความสามารถ พนักงานจะทำอย่างเต็มที่ เต็มหัวใจ

เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อรอยยิ้มและความสุข ที่สร้างได้ในทุก ๆ วันของการทำงาน

 

พิเศษมาก ๆ สำหรับ หลักสูตร Service Excellence in Action แล้วเน้นให้มีการคิด วางแผน

และลงงานจริง สำหรับการลงมือทำ ที่เห็นผลลัพธ์ใน 1 สัปดาห์ถัดไปทันที 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน


 หัวข้อการเรียนรู้ วัน

 1. สร้างวันดี ๆ กับงานบริการ ด้วยคุณค่าของความสุข

                       - ค้นหาความสุข เราคือใคร ความสุขในการทำงานสร้างได้

                       - เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ 3S Smile Smart Smooth

ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า

2. สร้างทัศนคติ “Can Do Attitude” สำหรับการบริการลูกค้าภายในและภายนอก

                       - ทัศนคติ ปัญหาของลูกค้า คือ งานของเรา

- เรียนรู้ตัวตน และบทบาทสำคัญของพนักงานทุกคน

3. กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการให้ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจทำได้ทุกวัน

- Customer Experience Management (Mini CEM)

ออกแบบ Touch Points สร้างจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

- WOW Service in Action

4. เทคนิคและช่องทางการส่งมอบบริการที่ง่ายและทำได้ทุกวัน

        - 3 แนวทางวิธีการบริการที่สร้างสรรค์ความประทับใจ

        - อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ

        - 3 วิธีการง่าย ๆ ให้ได้ใจลูกค้า

5. Be Smart and Be Professional

                - Be Smart พร้อมบริการ พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

                        - Be Professional บริการที่เป็นมืออาชีพ สร้างได้

                - Be Proactive บริการที่เต็มที่ มั่นใจ พร้อมทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

6. One Action and One Commitment

คำถาม และคำตอบ

มอบหมายงานให้ทำจริง 1 เรื่อง ภายใน 1 สัปดาห์

Workshop:

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

วิทยากร  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Service Mind to Service Improvement -

in-house training

SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้
 
วิทยากร     อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 
 
เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา
 
โจทย์ใหญ่ สำหรับทุกองค์กรธุรกิจ คือ ทำอย่างไรให้พนักงานขององค์กร รักงานบริการ ยินดี ทุ่มเท พัฒนางานบริการอย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบบริการดี ๆ ให้ลูกค้าได้สัมผัส และการที่จะทำให้พนักงานมีใจรักงานบริการนั้น จำเป็นต้องมีกลวิธีในการถ่ายทอด ปลูกฝังวิธีคิดด้านบวกกับงานบริการและปัญหาของลูกค้า
 
ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว ความสำคัญของการบริการลูกค้า คือสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ ทั้งผู้ส่งมอบบริการและองค์กร ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ทว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ที่จะต้องให้บริการอยู่เสมอทุกวัน
และเพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น  สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม
 
หลักสูตรนี้ เหมาะกับพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการเสริมอาวุธบริการ เพิ่มระดับ Service Mind ให้สูงขึ้น

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ
 
(Professional Service Communication & Complaint Management)
 
ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า
 
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill
 
 
วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
 
องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลังโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้อย่างมหัศจรรย์  

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight 
 
 
ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
หลักการและเหตุผล
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน
ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการ ระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work
 
 
ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้า มีรอยยิ้ม มีความสุข และใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญพนักงานผู้ให้บริการจะรู้สคกดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เราสร้างได้...
นอกจากนี้องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน

                                                                                                                                                                                                                  

Strengths Coach "Stretch Your Strengths" - หลักสูตร สร้างและพัฒนาจุดแข็งให้ทีม

in-house training

หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach)

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

 

หลักสูตร Stretch Your Strengths

 

"Strengths Coach"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

Day I

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  กรอบแนวคิดจุดแข็ง A.I.M.

§  Insight

§  Application

§  Meaningful impact

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

o  สรุปการเรียนรู้วันที่ 1 และการบ้าน สำหรับวันที่ 2

 

 

 

 

 

Day II

o  การค้นพบในวันแรกของการเรียนรู้

§  หนึ่งสิ่ง... สำคัญที่ค้นพบ

§  หนึ่งสิ่ง... ที่สงสัย

§  หนึ่งสิ่ง... ที่ได้เรียนรู้กับตัวเอง

o  สี่บทสนทนาเริ่มต้น การโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง

§  สร้างความสัมพันธ์ในการโค้ช

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ช เข้าในคุณสมบัติของจุดแข็ง

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชตระหนักรูและเห็นคุณค่าพรสวรรค์

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชของคุณเริ่มต้นฝึกฝน เพื่อพัฒนาพรสวรรค์

o  ห้าเบาะแส ที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์

§  ความปรารถนา

§  การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

§  ขั้นตอน

§  แววแห่งความเป็นเลิศ

§  ความพึงพอใจ

o  Workshop: Role Play การค้นหาจุดแข็ง

§  ฟังให้ได้ยิน คุณสมบัติ

§  หลักฐานที่ได้ยิน คำ หรือ การกระทำอะไร ที่สะท้อนถึงคุณสมบัติ

o  หมวดหมู่ของจุดแข็ง ที่ให้พลัง ช่วยผสมผสาน และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิต

§  การปฏิบัติ

§  การโน้มน้าว

§  การสร้างความสัมพันธ์

§  การคิดเชิงกลยุทธ์

o  ประเภทของทีม ที่พัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง

§  พึ่งพากัน

§  เป็นอิสระ

§  ทีม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (มีการใช้จุดแข็ง)

o  Workshop: การโค้ชทีม

o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่ช่วยในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ที่ทำให้เข้าใจ เห็นผล และอยากลงมือทำ

Case Study, Role Play และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Supervisory Skill - หลักสูตร หัวหน้างาน

in-house training

หลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน

วิทยากร อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
 
เขียนหลักสูตร วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 
 
อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
 
หลักการ และเหตุผล
 
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ เป็นพื้นฐาน
ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน
 
การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน
คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเอง และพนักงาน จะสามารถสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้
 
ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ
เหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
ดังนั้นมาเติมเต็ม วิธีการและเทคนิคดี ๆ ในการบริหารงานและบริหารคน
กับหลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน ด้วยกันนะคะ.. 
 
 วัตถุประสงค์
 
•          เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
•          เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการงานประจำวันที่จำเป็น
•          เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
•          เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาทีมงาน
•          เพื่อให้มีทักษะการสอนงาน ที่มุ่งเน้นการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเนื้องาน

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพือความสําเร็จขององค์กร (Supervisory Skills Development)

วิทยากร คุณธนุเดช ธานี

 

การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพือความสําเร็จขององค์กร (Supervisory Skills Development)

วิทยากร คุณธนุเดช ธานี
 
 
 
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึง ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้างานหรือผู้นําองค์กรระดับต้นเป็นกําลังสําคัญทีมี ส่วนช่วยกําหนดความสําเร็จขององค์กร เพราะเป็นตําแหน่งทีจะต้องเชือมโยงนโยบายขององค์กรสู่การ ปฏิบัติจริง เป็นผู้ทีต้องรับผิดชอบทังเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับ การแต่งตังใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานทีมีประสิทธิภาพนัน ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรืองของการ บริหารงานและการบริหารคน เพือทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท ดังนันการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ ให้มีความสามารถทังในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน และบริหารความคิด จึงเป็นสิงสําคัญเพือความสําเร็จขององค์กร หลักสูตรนีได้จัดขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทักษะหัวหน้า งานยุคใหม่ โดยได้ออกแบบและพัฒนาขึนจากประสบการณ์ในการทํางานจริงในการพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลางและระดับต้นในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่กว่า 21 ปีของวิทยากรมากลันกรองและถ่ายทอด เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
 
วัตถุประสงค์ :
1. เพือสร้างความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้า ผู้นํา และความคาดหวังจากองค์กร
2. เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของตน ค้นหาจุดเด่นและสิงทีคาดหวังในตนเอง
3. เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสําเร็จในงาน

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร People & Task Management for effective work for First Line Manager (พิเศษ เข้มข้น Workshop 2 วัน)

วิทยากร Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร People & Task Management for effective work  for First Line Manager 
(พิเศษ เข้มข้น workshop 2 วัน)
 
 
Updated: on Monday 1st, October 2012
 
ออกแบบโดย Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร
 
 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
 
 
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร SMART Manager & Positive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน
 

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร People Management & Action Plan for Supervisor and Manager

วิทยากร Trainer and Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

 

                                                                                                                                                                                                                  

Telesales เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ - เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์

in-house training

เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)

วิทยากร อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

การขายทางโทรศัพท์สร้างความประทับใจ ใส่ใจบริการ ผสานผลสำเร็จ
 
vโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์และวิธีการสื่อสารที่สามารถ นิยามได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนัดหมาย การเตรียมความพร้อม อุ่นเครื่อง ก่อนพบเจอกันในสนามจริง
vหากเรามองไปรอบตัว จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ใส่ใจกับความสะดวกแต่ด้านประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม เช่น นักขาย จะเน้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน
vการนำเสนอ นัดหมาย ทางโทรศัพท์จึงมีความจำเป็นต้องมีเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา
vที่สำคัญ พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์นั้น เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าต้องใช้ความสามารถทางวาจา เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเชื่อมั่น ด้วยน้ำเสียงเป็นหลัก และสุ่มเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธได้ตลอดเวลา ดังนั้นหัวใจสำคัญของพนักงานกลุ่มนี้ต้องเน้นเรื่องความมีวินัยกับเป้าหมาย
vเชื่อมั่นได้เลยว่ากลุ่มคนที่สามารถผ่านด่านการเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์ได้แล้วนั้น สอบผ่านการเป็นพนักงานขายมืออาชีพได้อย่างแน่นอน กับอนาคต “นักขายมือทอง” ขององค์กร
 1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก เข้าใจ นิยามการเป็นนักขายทางโทรศัพท์ (tele sales) อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก เชื่อมั่นกับอาชีพที่ตนเลือกทำ อย่างภาคภูมิใจ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิค และวิธีการชนะใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ในสไตล์ตัวเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรัก ศรัทธา และกระตือรือร้นพัฒนาตนเองให้มุ่งเป็นพนักงานขายที่ดี

                                                                                                                                                                                                                  

Thinking Skill - ทักษะการคิด ที่เสริมและสร้างสรรค์ผลงาน

in-house training

หลักสูตร The Five Way of Thinking Skill to Success

วิทยากร Pro. Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร The Five Way of Thinking Skill to Success
 
เสริมสมอง 5 แกนคิด เติมพลังชีวิตสู่ความสำเร็จ 
 
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
 
การเสริมแนวคิดด้านบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดนอกกรอบ และคิดวิเคราะห์ จะช่วยทำให้เรารู้จักตัวเอง ภูมิใจ สนุก ที่สำคัญจะเป็นดึงศักยภาพของเราด้านความคิดหลาย ๆ ด้านมาสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้เกิดขึ้น ทำให้เรามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ ซึ่งไปสู่การลงมือทำในสิ่งที่เรารัก เราชอบ เราถนัด ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ เราจะเชื่อมั่นมั่น รู้สึกสนุก ตื่นเต้น มีพลัง พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพ พลังด้านบวกที่เกิดจากความคิดนอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะอยากทำผลงานดี ๆ ที่มีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้เรามีความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเติมเต็มให้เราได้เพิ่มขึ้น

                                                                                                                                                                                                                  

Time Management for effective result -

in-house training

หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร Time Management for Life Balance & Effective Work  

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน

วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

ออกแบบหลักสูตร วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

เวลาที่ธรรมชาติมอบให้เราคือ 24 ชั่วโมง เราทุก ๆ คนได้รับเวลาอย่างเท่าเที่ยมกัน สิ่งที่น่าเสียดายคือ เวลาที่แต่ละคนได้รับ เราต่างก็ใช้เวลาให้มีคุณค่าแตกต่างกันออกๆป บางคนสามารถใช้เวลาไม่นานนัก ก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และยิ่งใหญ่  แต่สำหรับคนบางคน... อาจจะใช้เวลาทั้งชีวิต ถึงจะได้รับความสำเร็จตามที่วางเป้าหมายเอาไว้ และบางคนในขณะที่ดำเนินชีวิต ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตตัวเองมีรอยยิ้ม หรือมีความสุขมากนัก บางคนก็จัดเวลาได้ไม่สมดุล ให้งานมากไป ให้ครอบครัวมากไป ให้ตัวเองมากไป ชีวิตก็เลยขาดความสุข หรือเดินถอยหลัง และบางคนอาจจะเสียดายเวลาที่ผ่านไป ที่ไม่ได้ทำสิ่งดี ๆ ที่อยากทำ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา สร้างคุณค่า สร้างผลงาน ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่ มีวิธีการดี ๆ ในการวางแผน จัดเวลาดี ๆ ให้ชีวิต ไม่ให้ใครมาขโมยเวลาดี ๆ ของเราไป และถ้าเราสามารถทำได้ดี เวลาที่เราจะได้รับนั้น อาจจะทำให้เรามีมากกว่า 24 ชั่วโมง

  หัวข้อการเรียนรู้

 1. เวลา คือ โอกาสที่ธรรมชาติมอบให้เรา
  • เวลา คือ สิ่งที่คนเรา มีเท่าเทียมกัน คุณใช้เวลาอย่างไร
  • เวลา ในอดีต คุณเสียดายในเรื่องอะไรบ้าง
  • เวลา ในปัจจุบัน คุณทำอะไรได้ดีที่สุด
  • เวลา ในอนาคต คุณอยากเห็นตัวเอง มีชีวิตอย่างไร
 2. เวลา 24 ชั่วโมง กับสิ่งสำคัญ
  • คุณบริหารเวลา 24 ชั่วโมงของคุณอย่างไร
  • คุณเคยทำอะไร ที่ใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลลัพธ์สูงค่าบ้างไหม
  • คุณเคยถูกขโมยเวลา ไปบ้างไหม
 3. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย กับเวลา... ที่ท้าให้เราลงมือทำ
  • คุณตั้งเป้าหมาย แล้วได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทุกครั้ง หรือไม่
  • อะไรคือ อุปสรรคของการตั้งเป้าหมาย
  • เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และได้ผลมหัศจรรย์
 4. เทคนิคการจัดลำดับและเลือกทำสิ่งที่สำคัญ
  •  แบ่งประเภทความสำคัญ 3 ระดับ สำคัญมาก + สำคัญ  + ไม่สำคัญ
  • งานที่สำคัญ... คืองานประเภทไหน
  • งานที่สำคัญ... ควรวางแผน แยกประเภท และจัดลำดับอย่างไร
 5. การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
  • จัดแบ่งงาน
  • จัดแบ่งเวลา
  • จัดแผนงาน
 6. ถ้าเราบริหารเวลาได้ดี เราจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง
  • บริหารเวลาได้ดี ได้ผลลัพธ์ดี ๆ เรื่องอะไรบ้าง
  • ทำไม บริหารเวลาได้ดี ถึงมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง
  • วันนี้ ต้องทำอย่างไร ให้เราบริหารเวลาได้ดีกว่าเมื่อวาน...
 7. Work Life Balance กับ สมการของชีวิต
 8. 3 เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต
  1. รู้จักเป้าหมาย
  2. รู้จักชีวิตตัวเอง
  3. รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต

  Workshop ออกแบบบริหารเวลา รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน เพื่อผลสำเร็จและคุณค่าของชีวิต

หลักสูตรดี ๆ ที่ช่วยทำให้คุณค้นหาเวลาดี ๆ ให้ตัวเองได้มากกว่า 24 ชั่วโมง ค่ะ

ติดต่อ ทีมงาน Top Service Training เพื่อจองหลักสูตร M: 089 - 920 - 1312 หรือ M: 087 - 970 - 1212

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานของคุณ

ทวีวรรณ กมลบุตร และทีมงาน Top Service Training

www.topservicetraining.com

 

                                                                                                                                                                                                                  

Train The Trainer (Basic) - Train The Trainer (สำหรับวิทยากรภายในองค์กร)

in-house training

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

วิทยากร Trainer & Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรพิเศษ Train The Trainer (For Beginner) 
 

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (สำหรับผู้เริ่มต้น หรือ มือใหม่) เรียน 2 วัน 
 
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
ใครที่มีฝันอยากเป็น Trainer  อยากเป็นวิทยากรอาชีพ และสามารถพัฒนาตัวเอง

ให้สามารถเป็นวิทยากร ที่เติบโตได้ในยุค AEC การเตรียมตัวในปี  2014

 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่เราต้องมีเส้นทางที่ช่วยเรา วิธีการที่ช่วยเรา

 แนวทางดี ๆ ที่ช่วยเรา เดินสู่อาชีพวิทยากร  หัวใจของการเป็นครู ต้องรักที่จะสอน รักที่จะแบ่งปัน

 รักอาชีพการสอน รักอาชีพ Trainer ต้องการพัฒนาความสามารถและสร้างเส้นทางวิทยากรของตัวเอง

ชีวิตดี ๆ สร้างได้  อนาคตดี ๆ ออกแบบได้  

พิเศษ!!! ผู้เข้าเรียน TTT รุ่นนี้

  +++  จะได้ฝึกการสอนและอัด VDO สำหรับทำ e-Learning +++ 

  อยากเป็นวิทยากร ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

1) การสร้างแบรนด์ Trainer ของตัวเอง ในสไตล์ของเราเอง

2) การสร้างหลักสูตร ที่ช่วยเสริมแบรนด์ของเราให้แข็งแรง

3) การเตรียมตัวออกแบบเขียน Profile ลงสู่ตลาด Trainer

4) ออกแบบเป้าหมาย เส้นทางวิทยากร ที่เสริมสร้างความแข็งแรงสู่ยุค AEC

5) การต่อยอดหลักสูตร ระดับนานาชาติของ Trainer เพื่อเสริมศักยภาพพร้อมสอนเป็นภาษาอังกฤษ

6) การพัฒนาทักษะการสอน การลองสอน  และรับ Positive Feedback สำหรับลงสอนจริง

ขอเชิญเข้าโปรแกรมหลักสูตร Train The Trainer  ด้วยระยะเวลา 2 วัน  

ครู A จะช่วยพัฒนาคุณ และช่วยกันออกแบบการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน แน่วแน่

สร้างอนาคตของตัวเองในปี 2014 กับโปรแกรม Train The Trainer นะคะ

  สนใจติดต่อโปรแกรม Train The Trainer  ที่ M: 087 - 970 - 1212

หรือ M: 089 - 920 - 1312  หรือ เมล cs@topservicetraining.com

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน

วิทยากร อาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน) 
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค  มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร

                                                                                                                                                                                                                  

Train The Trainer Advance for AEC -

in-house training

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

วิทยากร Coach Taweewan Kamonbutr

In-House Training

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  

 
เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ
 
    หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC  

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยเรียนรู้เสริมแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock

                                                                                                                                                                                                                  

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ - ครบเครื่อง การบริหารแรงงานสัมพันธ์ บริหารใจ บริหารคน

in-house training

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

ผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำพนักงานให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ผลประกอบการดี มีกำไร...ทำให้พนักงานสุขใจ มีรายได้มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป

หลักสูตรสัมมนา “ การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน นี้ ได้รวบรวมคำแนะนำ วิธีการที่ผู้นำจะนำไปปรับใช้ทำงานร่วมกับพนักงานทุกกลุ่มงานให้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานบรรลุผลเป้าหมายที่ต้องการ

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

การสัมมนาหลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน

วิทยากร อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

การสัมมนาหลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน
 
หตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
 
เนื่องจาก การบริหารงานบุคคลทุกระดับอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์ จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ประสบความสำเร็จได้..
 
แต่หากบริหารจัดการแบบผิด ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้หลักสูตรนี้จึงรวบรวมประเด็นสำคัญ ที่ทำผิดกันมาก ๆ มาบอกกล่าว
 
เพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลมีหลักยึดที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้องและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจต่อไป

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตรการฝึกอบรม การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนาและคณะ

หลักสูตรการฝึกอบรม
 
“ การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ ”
 
 
เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
 
เนื่องจาก ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ของบุคคลากรโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉิน  จะเป็นประเด็นใหม่ที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดความอยู่รอดและก้าวพ้นภาวะวิกฤติรอบใหม่นี้ด้วย  หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง ทราบหลักการบริหารจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน และนำตัวอย่างการบริหารแผนฉุกเฉิน ไปปรับใช้ในองค์กรให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 
จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 
·       นำเสนอเหตุผล ความจำเป็นว่าทำไมต้องบริหารจัดการแผนฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
·       เสนอการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน กรณีต่าง ๆ
·       วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงได้ในองค์กรชั้นนำ
·       คณะวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาหลังการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

                                                                                                                                                                                                                  
in-house training

หลักสูตร พนักงานที่ยอดเยี่ยม

วิทยากร อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 หลักสูตร พนักงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้

1) เพราะพนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร

 1. เป็นผู้ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรมอบหมาย
 2. เป็นกำลังหลักที่ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหวัง 
2. เพราะพนักงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 • ให้เข้าใจในธุรกิจ เศรษฐกิจเบื้องต้น
 • ให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและองค์กร
 • ให้เข้าใจ ใส่ใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ให้ทำงานประสานงานกันได้ดี    
 • ให้แก้ปัญหาและพัฒนางานได้ ·      
 • ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                                                                                       
 • ให้ทำงานเป็นทีมใหญ่ได้ดี  

                                                                                                                                                                                                                  

บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์ CRM สร้างประสบการณ์ลูกค้า CEM -

in-house training

บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์บริการด้าน CRM และสร้างประสบการณ์ลูกค้ากลยุทธ์ CEM

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์บริการด้าน CRM และสร้างประสบการณ์ลูกค้ากลยุทธ์ CEM 

Customer Relationship Management (CRM) and
Customer Experience Management (CEM)
 
ออกแบบ โครงการโดย  อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
 
นำขึ้นประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
 
ระบบนี้คืออะไร
 
Customer Relationship Management (CRM) หมายถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าของเรา ได้อย่างเหนียวแน่นให้เป็นลูกค้าระยะยาว หรือเป็นเพื่อนอีกคนของเรา ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำลูกค้ารายใหม่ให้เราเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
Customer Experience Management (CEM) หมายถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ทุกครั้ง ทุกช่วงเวลา ให้ประทับใจ โดยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกส่วนงาน หรือเรียกได้ว่าทุก ๆ คน