หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Service Mind and The Power of Inner World

 
สัมมนา วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 


หลักสูตร Service Mind and The Power of Inner World

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการเป็นสิ่งที่ลูกค้า

ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ

ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า

ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้

ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า

สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและ

สร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ

 

ที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจ

ในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ

เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน

 

หัวข้อการเรียนรู้ วัน

 

  • Service Mind คืออะไร และสำคัญอย่างไร
  • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
  • การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
  • เรียนรู้ตัวตนของเรา Being ดี ๆ เพื่อเติบโตในองค์กร
  • Mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข
  • คิดบวก + อารมณ์ดี ช่วยเสริมศักยภาพงานบริการที่เป็นเลิศ    
  • การสื่อสารและประสานงานกับลูกค้าภายใน

*         เตรียมงาน

*         เตรียมวางแผนและป้องกัน

*         เตรียมจัดการ

*         เตรียมประสานงาน

*         เตรียมแก้ไขและทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

  • คำขอบคุณและความรักของเราสู่โลกใบนี้ เพื่อชีวิตที่เติบโต
  • คุณค่าดี ๆ ที่มีอยู่ในตัวเรา พร้อมเติบโตได้ทุก ๆ วัน

 

 

Workshop:

 

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 

วิทยากร  : คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

 

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 964 ท่าน