หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

 
สัมมนา วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 

 

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 303 ท่าน