หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


รวมหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา Public Training

Public TrainingTop Service Training มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาจัดทำหลักสูตรพิเศษ สำหรับคนไทย ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการเติมเต็มศักยภาพให้กับตัวเอง เราได้ออกแบบหลักสูตรที่ช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น

เพราะเรารู้ว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ และเราทุกคนมีศักยภาพมากมายที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ Top Service Training เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานการสอน ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความเร่งรีบชีวิตของคนทำงาน ความเครียดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทั้งความรู้ ความสนุก ความสุข มิตรภาพ และความรู้สึกดี ๆ ติดตัวกลับไป เพราะความรู้เราอาจจะหาอ่านเองได้ แต่ประสบการณ์ดี ๆ ในห้องสัมมนา ที่มากกว่าความรู้นั้น ให้โอกาสเราช่วยส่งมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับองค์กรของคุณนะคะ...

 
หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน มกราคม  2018

public training

หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 2 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

หลักสูตร Stretch Your Strengths

 

"Strengths Coach"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง 

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

 

เนื้อหาการเรียนรู้

Day I

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  กรอบแนวคิดจุดแข็ง A.I.M.

§  Insight

§  Application

§  Meaningful impact

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

o  สรุปการเรียนรู้วันที่ 1 และการบ้าน สำหรับวันที่ 2

 

 

 

 

 

Day II

o  การค้นพบในวันแรกของการเรียนรู้

§  หนึ่งสิ่ง... สำคัญที่ค้นพบ

§  หนึ่งสิ่ง... ที่สงสัย

§  หนึ่งสิ่ง... ที่ได้เรียนรู้กับตัวเอง

o  สี่บทสนทนาเริ่มต้น การโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง

§  สร้างความสัมพันธ์ในการโค้ช

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ช เข้าในคุณสมบัติของจุดแข็ง

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชตระหนักรูและเห็นคุณค่าพรสวรรค์

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชของคุณเริ่มต้นฝึกฝน เพื่อพัฒนาพรสวรรค์

o  ห้าเบาะแส ที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์

§  ความปรารถนา

§  การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

§  ขั้นตอน

§  แววแห่งความเป็นเลิศ

§  ความพึงพอใจ

o  Workshop: Role Play การค้นหาจุดแข็ง

§  ฟังให้ได้ยิน คุณสมบัติ

§  หลักฐานที่ได้ยิน คำ หรือ การกระทำอะไร ที่สะท้อนถึงคุณสมบัติ

o  หมวดหมู่ของจุดแข็ง ที่ให้พลัง ช่วยผสมผสาน และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิต

§  การปฏิบัติ

§  การโน้มน้าว

§  การสร้างความสัมพันธ์

§  การคิดเชิงกลยุทธ์

o  ประเภทของทีม ที่พัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง

§  พึ่งพากัน

§  เป็นอิสระ

§  ทีม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (มีการใช้จุดแข็ง)

o  Workshop: การโค้ชทีม

o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่ช่วยในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ที่ทำให้เข้าใจ เห็นผล และอยากลงมือทำ

Case Study, Role Play และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
สำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
เนื้อหาการเรียนรู้
ü 5C for Supervisory Skill
*       Communication
*       Coordination
*       Coaching
*       Creativity
*       Commitment
 
 • เทคนิคการสื่อสาร
  • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
  • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
  • การโน้มน้าวสร้างพลัง
  • การสื่อสารอย่างผู้นำ
  • เทคนิคการฟังเชิงรุก
 
ü เทคนิคการประสานงาน
§ การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
§ อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
§ การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
§ กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
§ กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
§ กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
§ การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
ü เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ
 
*         การมอบหมายงาน
*         การปรึกษาหารือ
*         การสอนงาน
*         การสั่งงาน
*         เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 
เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา
 


ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

 


(Professional Service Communication & Complaint Management)

 

 

หลักการและเหตุผล

 

การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่าน ควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารเชิงบวกกับลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกด้านบวกกับเรามากขึ้น

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลของบริการที่ดีเยี่ยม 

 

 

 

       

 

หัวข้อการอบรม-สัมมนา

 

Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่ายๆ
 • Positive Thinking & EQ ช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น
 • เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยThink & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์จุดประกายบริการที่โดดเด่น
 • เสริมจุดแข็งบริการด้วยCRM และCEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การสร้างService Quality และService Operation
 • การสร้างCommitment เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
 • เทคนิคการทำคู่มือ“เกร็ดความรู้งานบริการแบบมืออาชีพ”
 

 

Complaint Management
 • เรียนรู้ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนและสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาส
 • ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาEQ สำหรับผู้รับข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
 • การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
 • สรุปคำถามและคำตอบ
   
 
มีกิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์
 
 

 

มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 
ทฤษฎี35 %  +  กิจกรรม65 % 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training ขอบคุณมากค่ะ  :)
ติดต่อ 087-970-1212 //  089-920-1312
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 


หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

 

Home Training บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

Home Training บางใหญ่ บ้านความรู้ อบอุ่น เปี่ยมพลังของการเรียนรู้

 

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และคน คือกุญแจ

สำคัญของการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ หลักสูตร Service Mind to Service

Excellence  เราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน ทุกคนมี Service Mind

ทุกคน สามารถบริการ

ธุรกิจที่กำลังขยายและมีการเติบโต ในแต่ละวันจึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ

เป็นจานวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับมือกับปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเปรียบ

เทียบกับอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์การค้า จึงเป็นสาเหตุของความเครียดในการทำงาน ส่งผล

ต่อการควบคุมอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริการ เข้าใจธรรมชาติของ

การบริการ เข้าใจลูกค้า และรู้วิธีการบริการอย่างสร้างสรรค์ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการเรียนรู้

 • เรียนรู้และสร้างความสุขง่าย ๆ ในงานบริการลูกค้า
 • รู้จักลูกค้า ธรรมชาติของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
 • เรียนรู้และสร้างสัมผัสทั้ง 5 ของภาษารักที่ทำให้ลูกค้าหลงรัก
 • การบริหารอารมณ์  สร้าง EQ ให้สุขง่ายสบายใจและมีความสุขกับงานบริการลูกค้า
 • เรียนรู้ ด้านของประสบการณ์ลูกค้า

ก่อนเป็นลูกค้า

ระหว่างเป็นลูกค้า

เข้ามาเป็นลูกค้า

 

 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเอง และลูกค้า (Rapport)
 • เรียนรู้ เข้าใจและปรับใช้กับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท DISC
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาสในอนาคต
 • Role-play : การปฏิบัติต่อลูกค้า
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และการใช้คำถาม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น งานง่ายขึ้น คิดบวก อารมณ์ดีมากขึ้น
 • ได้การเข้าใจตัวเองและแนวทางการทำงาน Proactive

 

 •  หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน
 • จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ
 • สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน
 • และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่
 • ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น  

 

สอบถามเพิ่มเติม

ทีมงาน Top Service Training

 

089-920-1312, 087-970-1212, 086-970-9080 (ทุกช่วงเวลา)


หรือ 
topsvtraining@hotmail.com  info@topservicetrainingl.com

 

 ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ // New Manager to Professional Managef Public โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
N e w   M a n a g e r  
 
 

ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้

 

 
 
 

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

หลักสูตรที่ออกแบบมาด้วยประสบการณ์ของผู้จัดการที่เริ่มต้นแบบมือใหม่

พบปัญหา พบความท้าทาย และอยากให้เราสามารถทำให้ได้ดี ทั้งเรื่องงาน เรื่องคน

ความท้าทายเหล่่านี้ ดูแลได้ ให้เราสามารถใช้เครืื่องมือในการบริหารจัดการ

เครื่องมือในการดูแลทีมงาน ที่ทำให้ได้ใจ ได้ผลงาน ได้การสื่อสารที่มีพลัง

เป็นหลักสูตรดี ๆ ที่แนะนำ สำหรับผู้ที่กำลังเติบโต เป็นระดับหัวหน้างาน ที่ต้องการการเติบโต

ต้องการความมั่นใจ ต้องการดูแลทีมงาน ให้ทำงานเป็นทีม ต้องการสื่อสารที่ได้ใจทีมงาน

ต้องการสร้างเป้าหมายให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในปี 2561 หลักสูตรนี้ ช่วยให้เครื่องมือ

ให้แนวทาง ให้ความมั่นใจ และเพิ่มความเป็นไปได้

ด้วยเทคนิค การทำ One Action One Commitment ที่ทรงพลัง

ติดต่อจองที่นั่ง ได้ที่ M: 087 9701212  /  02 9266886  / 089 920 1312

 

  เพราะการเรียนรู้ คือ การสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้ชีวิตเราเติบโต

ด้วยพลังของการแบ่งปัน ทีมงาน Top Service Training

 
 
 

 

 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้    
 
 
ออกแบบหลักสูตรโดย...อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Service Mind to Service Excellence โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 


 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Service Mind 

 

 to Service Excellence 

จ้ดที่โรงแรม จัสมินฯ สุขุมวิท 23  BTS สถานีอโศก 

 

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และคน คือกุญแจ

สำคัญของการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ หลักสูตร Service Mind to Service

Excellence  เราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน ทุกคนมี Service Mind

ทุกคน สามารถบริการ

ธุรกิจที่กำลังขยายและมีการเติบโต ในแต่ละวันจึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ

เป็นจานวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับมือกับปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเปรียบ

เทียบกับอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์การค้า จึงเป็นสาเหตุของความเครียดในการทำงาน ส่งผล

ต่อการควบคุมอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริการ เข้าใจธรรมชาติของ

การบริการ เข้าใจลูกค้า และรู้วิธีการบริการอย่างสร้างสรรค์ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการเรียนรู้

 • เรียนรู้และสร้างความสุขง่าย ๆ ในงานบริการลูกค้า
 • รู้จักลูกค้า ธรรมชาติของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
 • เรียนรู้และสร้างสัมผัสทั้ง 5 ของภาษารักที่ทำให้ลูกค้าหลงรัก
 • การบริหารอารมณ์  สร้าง EQ ให้สุขง่ายสบายใจและมีความสุขกับงานบริการลูกค้า
 • เรียนรู้ ด้านของประสบการณ์ลูกค้า

ก่อนเป็นลูกค้า

ระหว่างเป็นลูกค้า

เข้ามาเป็นลูกค้า

 

 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเอง และลูกค้า (Rapport)
 • เรียนรู้ เข้าใจและปรับใช้กับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท DISC
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาสในอนาคต
 • Role-play : การปฏิบัติต่อลูกค้า
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และการใช้คำถาม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

 

ทีมงาน Top Service Training

 

089-920-1312, 087-970-1212, 086-970-9080 (ทุกช่วงเวลา)

email: cs@topservicetraining.com

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2018

public training

หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 2 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

หลักสูตร Stretch Your Strengths

 

"Strengths Coach"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง 

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

 

เนื้อหาการเรียนรู้

Day I

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  กรอบแนวคิดจุดแข็ง A.I.M.

§  Insight

§  Application

§  Meaningful impact

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

o  สรุปการเรียนรู้วันที่ 1 และการบ้าน สำหรับวันที่ 2

 

 

 

 

 

Day II

o  การค้นพบในวันแรกของการเรียนรู้

§  หนึ่งสิ่ง... สำคัญที่ค้นพบ

§  หนึ่งสิ่ง... ที่สงสัย

§  หนึ่งสิ่ง... ที่ได้เรียนรู้กับตัวเอง

o  สี่บทสนทนาเริ่มต้น การโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง

§  สร้างความสัมพันธ์ในการโค้ช

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ช เข้าในคุณสมบัติของจุดแข็ง

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชตระหนักรูและเห็นคุณค่าพรสวรรค์

§  ช่วยให้ผู้รับโค้ชของคุณเริ่มต้นฝึกฝน เพื่อพัฒนาพรสวรรค์

o  ห้าเบาะแส ที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์

§  ความปรารถนา

§  การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

§  ขั้นตอน

§  แววแห่งความเป็นเลิศ

§  ความพึงพอใจ

o  Workshop: Role Play การค้นหาจุดแข็ง

§  ฟังให้ได้ยิน คุณสมบัติ

§  หลักฐานที่ได้ยิน คำ หรือ การกระทำอะไร ที่สะท้อนถึงคุณสมบัติ

o  หมวดหมู่ของจุดแข็ง ที่ให้พลัง ช่วยผสมผสาน และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิต

§  การปฏิบัติ

§  การโน้มน้าว

§  การสร้างความสัมพันธ์

§  การคิดเชิงกลยุทธ์

o  ประเภทของทีม ที่พัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง

§  พึ่งพากัน

§  เป็นอิสระ

§  ทีม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (มีการใช้จุดแข็ง)

o  Workshop: การโค้ชทีม

o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่ช่วยในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ที่ทำให้เข้าใจ เห็นผล และอยากลงมือทำ

Case Study, Role Play และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

 

Home Training บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

Home Training บางใหญ่ บ้านความรู้ อบอุ่น เปี่ยมพลังของการเรียนรู้

 

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และคน คือกุญแจ

สำคัญของการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ หลักสูตร Service Mind to Service

Excellence  เราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน ทุกคนมี Service Mind

ทุกคน สามารถบริการ

ธุรกิจที่กำลังขยายและมีการเติบโต ในแต่ละวันจึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ

เป็นจานวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับมือกับปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเปรียบ

เทียบกับอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์การค้า จึงเป็นสาเหตุของความเครียดในการทำงาน ส่งผล

ต่อการควบคุมอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริการ เข้าใจธรรมชาติของ

การบริการ เข้าใจลูกค้า และรู้วิธีการบริการอย่างสร้างสรรค์ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการเรียนรู้

 • เรียนรู้และสร้างความสุขง่าย ๆ ในงานบริการลูกค้า
 • รู้จักลูกค้า ธรรมชาติของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
 • เรียนรู้และสร้างสัมผัสทั้ง 5 ของภาษารักที่ทำให้ลูกค้าหลงรัก
 • การบริหารอารมณ์  สร้าง EQ ให้สุขง่ายสบายใจและมีความสุขกับงานบริการลูกค้า
 • เรียนรู้ ด้านของประสบการณ์ลูกค้า

ก่อนเป็นลูกค้า

ระหว่างเป็นลูกค้า

เข้ามาเป็นลูกค้า

 

 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเอง และลูกค้า (Rapport)
 • เรียนรู้ เข้าใจและปรับใช้กับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท DISC
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาสในอนาคต
 • Role-play : การปฏิบัติต่อลูกค้า
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และการใช้คำถาม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น งานง่ายขึ้น คิดบวก อารมณ์ดีมากขึ้น
 • ได้การเข้าใจตัวเองและแนวทางการทำงาน Proactive

 

 •  หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน
 • จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ
 • สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน
 • และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่
 • ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น  

 

สอบถามเพิ่มเติม

ทีมงาน Top Service Training

 

089-920-1312, 087-970-1212, 086-970-9080 (ทุกช่วงเวลา)


หรือ 
topsvtraining@hotmail.com  info@topservicetrainingl.com

 

 ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ) ฟรี+++ Coaching ต่อเนื่องอีก 2 ครั้งผ่าน Online Training

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
 
หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ
และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

 

(Professional Service Communication & Complaint Management)

  

หลักการและเหตุผล

 

การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่าน ควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารเชิงบวกกับลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกด้านบวกกับเรามากขึ้น

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลของบริการที่ดีเยี่ยม 

 

 

 

       

 

หัวข้อการอบรม-สัมมนา

 

Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่ายๆ
 • Positive Thinking & EQ ช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น
 • เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยThink & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์จุดประกายบริการที่โดดเด่น
 • เสริมจุดแข็งบริการด้วยCRM และCEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การสร้างService Quality และService Operation
 • การสร้างCommitment เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
 • เทคนิคการทำคู่มือ“เกร็ดความรู้งานบริการแบบมืออาชีพ”
 

 

Complaint Management
 • เรียนรู้ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนและสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาส
 • ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาEQ สำหรับผู้รับข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
 • การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
 • สรุปคำถามและคำตอบ
   
 
มีกิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์
 
 

 

มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 
ทฤษฎี35 %  +  กิจกรรม65 % 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training ขอบคุณมากค่ะ  :)
ติดต่อ 087-970-1212 //  089-920-1312
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
สำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
เนื้อหาการเรียนรู้
ü 5C for Supervisory Skill
*       Communication
*       Coordination
*       Coaching
*       Creativity
*       Commitment
 
 • เทคนิคการสื่อสาร
  • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
  • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
  • การโน้มน้าวสร้างพลัง
  • การสื่อสารอย่างผู้นำ
  • เทคนิคการฟังเชิงรุก
 
ü เทคนิคการประสานงาน
§ การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
§ อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
§ การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
§ กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
§ กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
§ กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
§ การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
ü เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ
 
*         การมอบหมายงาน
*         การปรึกษาหารือ
*         การสอนงาน
*         การสั่งงาน
*         เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 
เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา
 


ทวีวรรณ  กมลบุตร

Certified Strengths Coach “GALLUP”

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน เมษายน  2018

public training

หลักสูตร Service Excellence in Action and the Happiness in YOU

วิทยากร Pro. Trainer Taweewan Kamonbutr ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

 

 

หลักสูตร Service Excellence in Action

 

 

 and the Happiness in YOU

 

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ

เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล

ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” 

 

เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม

ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

 

เพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

Service Excellence คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น

เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค

ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ

ที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า 

เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

เพราะเชื่อว่า ความสุขของพนักงาน สร้างรอยยิ้ม และความชีวิต ชีวา ความกระตือรือร้น ดังนั้น

เมื่อพนักงานรู้ตัวว่า ตัวเองมีคุณค่า มีพลัง มีความสำคัญ มีความสามารถ พนักงานจะทำอย่างเต็มที่ เต็มหัวใจ

เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อรอยยิ้มและความสุข ที่สร้างได้ในทุก ๆ วันของการทำงาน

 

พิเศษมาก ๆ สำหรับ หลักสูตร Service Excellence in Action แล้วเน้นให้มีการคิด วางแผน

และลงงานจริง สำหรับการลงมือทำ ที่เห็นผลลัพธ์ใน 1 สัปดาห์ถัดไปทันที 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ  
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ แนวคิดดี ๆ ทักษะดี ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าได้ทุกวัน


 หัวข้อการเรียนรู้ วัน

 1. สร้างวันดี ๆ กับงานบริการ ด้วยคุณค่าของความสุข

                       - ค้นหาความสุข เราคือใคร ความสุขในการทำงานสร้างได้

                       - เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ 3S Smile Smart Smooth

ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า

2. สร้างทัศนคติ “Can Do Attitude” สำหรับการบริการลูกค้าภายในและภายนอก

                       - ทัศนคติ ปัญหาของลูกค้า คือ งานของเรา

- เรียนรู้ตัวตน และบทบาทสำคัญของพนักงานทุกคน

3. กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการให้ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจทำได้ทุกวัน

- Customer Experience Management (Mini CEM)

ออกแบบ Touch Points สร้างจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

- WOW Service in Action

4. เทคนิคและช่องทางการส่งมอบบริการที่ง่ายและทำได้ทุกวัน

        - 3 แนวทางวิธีการบริการที่สร้างสรรค์ความประทับใจ

        - อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ

        - 3 วิธีการง่าย ๆ ให้ได้ใจลูกค้า

5. Be Smart and Be Professional

                - Be Smart พร้อมบริการ พร้อมเสมอสำหรับลูกค้า

                        - Be Professional บริการที่เป็นมืออาชีพ สร้างได้

                - Be Proactive บริการที่เต็มที่ มั่นใจ พร้อมทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

6. One Action and One Commitment

คำถาม และคำตอบ

มอบหมายงานให้ทำจริง 1 เรื่อง ภายใน 1 สัปดาห์

Workshop:

แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

วิทยากร  คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน (9.00 – 16.00 น.)

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่   ทีมงาน Top Service Training

โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

ทีมงาน Top Service Training

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และออกแบบก้าวเล็ก ๆ ของชีวิตที่ใช่ของเรา

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม  2018

public training

หลักสูตร "Coaching Tools for Parents" Build up Happiness Moment in your family

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561

A มีความตัั้งใจ ทำโปรแกรม

 

 

"Coaching Tools for Parents"

Build up Happiness Moment in your family

 

อยากช่วยคุณพ่อ คุณแม่ เรียนรู้แนวทางการโค้ชแบบง่าย ๆ 

ไปใช้ที่บ้าน ดูแล ลูกหลานในบ้าน

และที่สำคัญใช้ดูแลจิตใจของเรา ในการอยู่ร่วมกัน

กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

เพื่อสร้างสรรค์ บ้านให้เป็นช่วงเวลาของความสุขในครอบครัวนะคะ

 

มีค่าใช้จ่าย เป็นค่าเรียน คนละ 2,900 บาท 

มีอาหารกลางวัน ฝีมือคุณยาย นะคะ "อร่อยมากกก"

ขออนุญาตรับประมาณ 10-12 คนนะคะ

เรียน 9.00 - 16.00 น. นะคะ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันอังคาร ที่ 8  พฤษภาคม  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และออกแบบก้าวเล็ก ๆ ของชีวิตที่ใช่ของเรา

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) สร้างผลงาน สร้างทีมคุณภาพ

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันพุธ ที่  23 พฤษภาคม  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน มิถุนายน  2018

public training

หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และออกแบบก้าวเล็ก ๆ ของชีวิตที่ใช่ของเรา

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

วิทยากร ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

 

 


หลักสูตร Service Mind to Service Excellence

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และคน คือกุญแจ

สำคัญของการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ หลักสูตร Service Mind to Service

Excellence  เราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน ทุกคนมี Service Mind

ทุกคน สามารถบริการ

ธุรกิจที่กำลังขยายและมีการเติบโต ในแต่ละวันจึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ

เป็นจานวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับมือกับปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเปรียบ

เทียบกับอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์การค้า จึงเป็นสาเหตุของความเครียดในการทำงาน ส่งผล

ต่อการควบคุมอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่

ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริการ เข้าใจธรรมชาติของ

การบริการ เข้าใจลูกค้า และรู้วิธีการบริการอย่างสร้างสรรค์ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาการเรียนรู้

 • เรียนรู้และสร้างความสุขง่าย ๆ ในงานบริการลูกค้า
 • รู้จักลูกค้า ธรรมชาติของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
 • เรียนรู้และสร้างสัมผัสทั้ง 5 ของภาษารักที่ทำให้ลูกค้าหลงรัก
 • การบริหารอารมณ์  สร้าง EQ ให้สุขง่ายสบายใจและมีความสุขกับงานบริการลูกค้า
 • เรียนรู้ ด้านของประสบการณ์ลูกค้า

ก่อนเป็นลูกค้า

ระหว่างเป็นลูกค้า

เข้ามาเป็นลูกค้า

 

 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเอง และลูกค้า (Rapport)
 • เรียนรู้ เข้าใจและปรับใช้กับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท DISC
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาสในอนาคต
 • Role-play : การปฏิบัติต่อลูกค้า
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และการใช้คำถาม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น งานง่ายขึ้น คิดบวก อารมณ์ดีมากขึ้น
 • ได้การเข้าใจตัวเองและแนวทางการทำงาน Proactive

 

 •  หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน
 • จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ
 • สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน
 • และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่
 • ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น  

 

สอบถามเพิ่มเติม

ทีมงาน Top Service Training

 

089-920-1312, 087-970-1212, 086-970-9080 (ทุกช่วงเวลา)


หรือ 
topsvtraining@hotmail.com  info@topservicetrainingl.com

 

 ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน กรกฏาคม  2018

public training

หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และออกแบบก้าวเล็ก ๆ ของชีวิตที่ใช่ของเรา

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน สิงหาคม  2018

public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันศุกร์ ที่ 10  สิงหาคม  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

                                                                                                                                                                                                                  
public training

หลักสูตร Be the Best in You สร้างชีวิตที่ใช่ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง (Strengths Coach) 1 วัน

วิทยากร Taweewan Kamonbutr Certified Strengths Coach "GALLUP"

 

 

หลักสูตร Be the Best in You

by Stretchs Coaching 

 

"สร้างชีวิตที่ใช่ ด้วยพรสวรรค์ และจุดแข็ง"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

 

 

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

ที่ทำให้ชีวิตเรามีสมดุลของความสุข และความสำเร็จได้อย่างลงตัว

 

คุณได้อ่านตัวเอง ได้รู้ ได้มองเห็นมากน้อยเพียงใด ว่าเรามีพรสวรรค์ เรามีจุดแข็งอะไร

พรสวรรค์ของเรา สะท้อนมาจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยธรรมชาติของเรา

เป็นที่มาของศักยภาพและพลังที่แท้จริงของแต่ละคน  หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 

จะช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นพรสวรรค์ เข้าใจ ยอมรับ และเดินทางสู่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 

รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เพื่อจะโค้ชให้กับทีมพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

และมีพลังในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานของทีมที่พัฒนาจุดแข็งจะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  

 

เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองเป็นโค้ชจุดแข็ง คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและช่วยโค้ชพนักงาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารคน บริหารทีมที่ยอดเยี่ยม

 

การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ

ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผลและรู้สึกได้ถึงพลัง ที่อยากทำให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

o  ความจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่เราใช้จุดแข็ง และจุดอ่อนสร้างผลงาน

o  พรสวรรค์คืออะไร   จุดแข็งคืออะไร

o  Strengths Coach คืออะไร

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจ Top Five (อ่านรายงานพรสวรรค์)

o  การพัฒนา โดยอาศัยจุดแข็ง

o  คุณสมบัติเด่น คุณสมบัติสนับสนุน และคุณสมบัติรอง

o  เรียนรู้คุณลักษณะ และคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติเฉพาะตัว

o  Workshop: ตระหนักรู้พรสวรรค์ ค้นหา วิเคราะห์และยืนยัน

§  Name IT  (ค้นหา)

§  Claim IT  (รับรู้)

§  AIM IT     (มุ่งเป้า)

o  เรียนรู้พลัง และข้อได้เปรียบของพรสวรรค์ ที่ถูกพัฒนามาเป็นจุดแข็ง

o  ห้าหลักการปฏิบัติในการเดินทางค้นหาจุดแข็งของแต่ละคน

o  Workshop: เริ่มต้น โค้ชจุดแข็ง

o  ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ชีวิต และออกแบบก้าวเล็ก ๆ ของชีวิตที่ใช่ของเรา

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน กันยายน  2018

public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันศุกร์ ที่  21  กันยายน  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม  2018

public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันศุกร์ ที่  19  ตุลาคม   2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน  2018

public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันศุกร์ ที่  16  พฤศจิกายน  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้

 

                                                                                                                                                                                                                  


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน ธันวาคม  2018

public training

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้
 
 (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ)
 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือหน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ
 
แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม
แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 
 
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้
 
เปิดสอน วันศุกร์ ที่  14  ธันวาคม  2561
 
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช้ทำงานได้ทันที

1) เรียนรู้ Leader & Manager

2) บทบาท ผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ

3) ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่

4) Task Management and Achievement

5) People Management and Motivation

6) Mini Coaching to Team

7) GROW Model and Excellence Outcome

8) Time Management

9)  มอบหมายงานให้ทำต่อเนื่อง หนึ่งสัปดาห์

คำถาม และคำตอบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้