หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training

 

หลักสูตรสัมมนา ปี 2560 (2017)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (เรียนรู้วิธีบริหารงาน บริหารคน วิธีคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการ) ฟรี+++ Coaching ต่อเนื่องอีก 2 ครั้งผ่าน Online Training วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560                  
หลักสูตร Service Mind and The Power of Inner World วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560   วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560                  
หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560                      
หลักสูตร Positive Thinking EQ and How to Manage Your Little Voice วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560   วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560                  
หลักสูตร Smart Coaching for Your Life วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560                      
หลักสูตร เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา...   วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560                    
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC รุ่นที่ 21 (2 วัน) เปิดรับเพียง 7 ท่าน   วันศุกร์ ที่ 3 และวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560                    
หลักสูตร Service Mind to Service Excellence   วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560                    
หลักสูตร ห้องเรียนพ่อแม่ เพราะรักอาจจะยังไม่เพียงพอ           วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560        
หลักสูตร จิตตปัญญา เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม               วันอังคาร ที่ 8 และวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 วันเสาร์ ที่ 16 และวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560      
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้ (มีกลยุทธ์ในการทำงานมากขึ้น 2560)                 วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560      
หลักสูตร Stretch Your Strengths (Strengths Coach) 2 วัน             วันเสาร์ ที่ 22 และวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560   วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560      
หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)                 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน