หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

 

 

วิทยากร : อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :
 
- ที่ปรึกษา และ โค้ช (Coach And Consultant)
  
ผลงานที่ปรึกษาด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 
- บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
- บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
- บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด
 
 
Sunitcha Chobchai Profile
 
@ สิ่งที่ยึดมั่น : การลงมือทำ = สำเร็จ และประสบการณ์
@ ความเชื่อ: คนอยากเปลี่ยนแปลง อยากพัฒนา ด้วยตัวเอง เพื่อตัวเอง
 
ประวัติการศึกษา
การศึกษาปริญญาโท     คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
 
ปี 2546 

o ผู้บริหารส่วนงานเทเล มาร์เก็ตติ้ง 

o ผู้บริหารสำนักบริหารกรรมการผู้จัดการ   

ปี 2548 - 2550

o ผู้บริหารงานส่วนงานลอจิสติคส์                              
o ผู้บริหารฝ่ายการตลาด                                              
o ผู้บริหารงานฝ่ายบริการ                                          
     
สถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง ปี 2552
 
o ที่ปรึกษางานขาย และการวางระบบงานองค์กร     
 
o วิทยากรบรรยาย                                                       
 
 
ผลงาน(บางส่วน)ลูกค้าที่ได้ร่วมเป็นทีมวิทยากร
 

o บริษัท เบนไมเยอร์ เคมิคอล จำกัด
o ร้านวีเทค ช็อป กาญจนบุรี
o NC Housing
o PAGO Salee Printing
o บริษัท เคมเทรด/เคมแฟค จำกัด
o บริษัท กรุงเทพแลนด์ จำกัด
o บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
o สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ (SIBA)
o บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
o บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด
o Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co,.Ltd.
o บริษัท วาย เอส เอส จำกัด
o บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดันตรี จำกัด
o Central Marketing Group (CMG)
o โรงพยาบาล กรุงธนบุรี
o บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว)
o บริษัท ดีโบลด์ จำกัด
o ร้านวีเทค ช็อป กาญจนบุรี
o ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
o บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
o ศาลปกครอง
o บริษัท โกชูโคซัน จำกัด