หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

 
 
 
 
อาจารย์กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์
 
การศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA)
วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ผลงานและประสบการณ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้สอนศาสตร์บูรณาการ
ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Public Speaking , Train the Trainer, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM& CEM, MC , EQ ,Positive Thinking for Excellence , Mind Training , Training Roadmap , เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนในงานขายและงานบริการ และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
-บ. ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)    
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพทางเลือกแบบจีน   Mind Training    และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการ ของศูนย์ฯ
 
- บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
 ตำแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
 
- บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
 
- บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ( AIS ) 
ตำแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
- ธนาคารไทยทนุ ตำแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
- บริษัท เดอะเนชั่น กรุ๊ปตำแหน่ง : Sale Advertising

ความเชี่ยวชาญ
-  ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะในการสื่อสารและนำเสนอ อาทิ Personality Development, Professional Presentation Skill , Mind Training , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, Positive Thinking for Excellence , CRM& CEM, Pro MC & Train the Trainer และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc.
 
-        วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายพันคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจพลาซ่า และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น
   
องค์กรที่ได้เคยบรรยาย
 
1. ธนาคารกรุงไทย                 
2. ธนาคารกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
4. ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข
5. ศูนย์การค้าแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ 
6. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) Amway
7. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) 
8. สยามคูโบต้า
9. ไทยประกันชีวิต               
10. สโรรักษ์ ประเทศไทย จำกัด
11. All outt co. Ltd.  
12. Panasonic (สมุทรปราการ)
13. กรุงไทยบริการ (KGS)  
14. สุพรรณณิการ์ โฮม รีสอร์ท
15. ธนาคารกสิกรไทย
16. PTT CHEM (ปตท. เคมิคอล)
17. HQ Thai
18. Asia Magnetic
19. Ace Insurance
20. นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี
21. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)    
20. Super Star Academy
21. Entech Enterprise.
22. Marine Group.
23. กระทรวงยุติธรรม (ด้านฝึกอบรม)
24. Optimal Tech Co.,Ltd.
25. ไทยศรีประกันภัย
26. สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
27. Hakuhodo (Bangkok) Co. Ltd.
28. Asia Pacific Petrochemical Co. Ltd.
29. สำนักงาน ศาลปกครอง (แจ้งวัฒนะ)
30. Promise (Thailand) Co.,LTD.
31. บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)     *บรรยายประจำ 5 หลักสูตร
33. MK SUKI (บจ. เอ็มเคเรสเตอร์รอง) 
34. KUDOS by Tarakorn   
35. Panasonic Electric Works Co., Ltd. (Ayutthaya)
36. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 3 จ.พิจิตร
37. บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด
38. Bank of China
39. ASTV
40. MC Technos Co., Ltd.
41. วิทยาลัยเทคนิค จ.ราชบุรี
42. MisuMi (Thailand) Co., Ltd.
43. Takeda (Thailand), Ltd.
44. สรรพากร จังหวัด สงขลา
45. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (AGC Group)
46. บ. เอส เอ็ม ซี จำกัด
47. วิทยาลัย อ้อมน้อย
48. Formica Thailand Co. Ltd.,
49. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (CPF)
50. IRPC
51. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
52. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ
53. THANN Co. Ltd., (บ. ธัญ เนเชอรัลบิวตี้แอนด์สปา จำกัด)

ทีมงาน Top Servce Training และวิทยากรทุกท่าน เป็นวิทยากรที่มีหัวใจเป็นครู มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ รู้สึกดีและภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้งานได้จริง...

ด้วยความตั้งใจดีของเรา เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศิลปะการถ่ายทอดความรู้ ที่สร้างความสุขใจ และความรู้ในมุมมองใหม่ ให้ผู้เรียนได้มีอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาคนรอบข้างให้เป็นคนเก่ง คนดี ในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นค่ะ...

ด้วยความปรารถนาดี

ทวีวรรณ กมลบุตร