หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ

 

 

 

ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ

*ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ*
*carnival innovative trainer*
นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม
ผู้สร้างกลยุทธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการ
เพื่อบูรณาการจิตสำนึกมนุษย์สู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
www.oknation.net/blog/carnival
www.facebook.com/kruofftraining
 

ประสบการณ์และผลงาน

1 .Team Excellence
2.Team Buliding
3,การสร้างทัศนคติสู่ความสำเร็จ
4.EQ for Success
5,ผู้นำมือใหม่สร้างได้
6.ผู้จัดการมือใหม่หัวใจเดียวกัน
7.สื่อสารเปิดใจได้ทั้งคนได้ทั้งงาน
8.TRAIN-THE-TRAINER
9.นักขายมืออาชีพ
10.ทีมขายมืออาชีพ
11.Service mind สร้างได้ถ้าใจพร้อม
12.การสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ ESB
13.Proud to be a Leader ผู้นำในดวงใจลูกน้อง
14.Building the Best งานได้ผล คนเป็นสุข
15.ศิลปะการครองใจประชาชนของข้าราชการ