หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์

 
 
 
 
 
ประสบการณ์และผลงานการสอน
 
ด้วยความโดดเด่นทางด้านวิชาการ อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย เช่นผู้เข้าอบรมสัมมนา ผู้ขอคำปรึกษาทางธุรกิจ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะและความโดดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี โดยทำให้ผู้เข้าฟังเกิดความเข้าใจในหลักการต่างๆได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญคือ ผู้ฟังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง อาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตรทางด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง เพื่อทำการถ่ายทอดหลักวิชาความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานเชิงธุรกิจของอาจารย์ โดยเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆ อาจารย์ได้ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อประกอบการบรรยาย
 
ด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมในเชิงธุรกิจอาจารย์ทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจ การขายและการตลาดมานานกว่า 13 ปี อีกทั้งได้เคยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเช่น ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสิ่งทอ ปิโตรเลียม อาหาร และสถาบันการฝึกอบรม อาจารย์เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์งานขาย, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทนการจำหน่าย, การเจรจาต่อรอง และการวางแผนการตลาด
 
ระดับการศึกษา
 
ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A
ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
ปัจจุบัน : วิทยากรด้านการขาย วิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านCRM วิทยากรด้านการเจรจาต่อรอง วิทยากรด้านการให้บริการ และปรึกษาการขาย ที่ปรึกษาด้านการตลาด การให้การบริการ การโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกแลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 
อดีต : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง
ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม และธุรกิจสิ่งทอ 
 
หลักสูตรการสอน 
 • การขาย และ การการเจรจาต่อรอง
 • การบริหารงานขายให้ถึงเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด
 • การส่งเสริมการขาย
 • การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การดูแลตัวแทนจำหน่าย
 • การวางแผนทางด้านการตลาด
บริษัทที่มอบความไว้วางใจในการจัดอบรมสัมนา

 • บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • บริษัท มิซูมิชิ กันยง วัฒนา จำกัด
 • บริษัท เวอร์จินเรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท เลนโซ่วิล จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ลิสสิ่ง จำกัด
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมุนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : DTAC
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บรษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • บริษัท ฮัชชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
 • บริษัท โมโตโลล่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) : TPI Polene
 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • Air Liquid Co., Ltd.
 • บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด
 • บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด
 • บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด
 • ธนาคาร กสิกรไทย
 • บริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด
โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ที่ปรึกษาโครงการ Mini BMA รุ่น 66, โครงการ R-Chewa Service Provider, โครงการพัฒนาแผนธุรกิจของนักศึกษาอาชีวะ
และบริษัทอื่น ๆ อีกหลายแห่ง