หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ

 
 
 
 

ผลงานและประสบการณ์  

Chulalongkorn University Mini-MBA Faculty of Commerce and Accountancy

Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
วิทยากรด้าน Customer Service และ CRM
วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันต่าง ๆ

ความตั้งใจดี
 
อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริการที่หลากหลายธุรกิจ ทำให้อาจารย์ไววิทย์ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มากด้วยคุณค่า ที่จะช่วยต่อยอดและขยายผลให้กับคนไทย ได้เรียนรู้ทักษะบริหารจัดการด้านบริการ ให้กับผู้เข้าสัมมนาได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์

 Customer Service Part


“Service Mind” the key of success
Service Excellence Improvement
Communication for Service Excellence
Customer Complaint Handling
Service Strategy Management
CRM & CEM


Human Improvement Part

Team Building for perfect Team
Change Attitude for success company
Communication Improvement for Excellence Company
Train the Trainer
Power of Presentation
Selling with Service Mind
People Management for Team Leader
Key Success for Leadership
Coaching Skill
Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)
การสร้างสัมพันธที่ดีในองค์กร
Change Management for Key Person

ประสบการณ์การทำงาน

 • Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
 • วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน อาทิ
  • สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • HR Center
  • NTU (Thailand)
  • สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย
  • บริษัท เค โนว์เลจ เมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
  • สมาคมช้ินส่วนยานยนต์
  • ฯลฯ
 • ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
 • อดีต Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
 • อดีต Contact Center Manager บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
 • อดีต Customer Service Manager บ. Federal Express (FedEx)
   

ประสบการณ์ฝึกอบรม

AIS
ธนาคารกสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
สามัคคีประกันภัย
Nestle’ (Thai)
Samsung Thailand Co.,Ltd.
ภัทรประกันภัย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สถาบันเทคโนโลยีสิรินทร์ แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ
Sony Device
Perrier Vittel
Thai Bridge Stone
Ricoh
บุญถาวร
Standard Chartered
Unithai Group
N.Y.K. Line (Thailand)
Fuji Koki
MMP International
MPM Technology Thailand
Phillip Electronic
Emerson Climate
กลุ่มบริษัท สยามรามา
Hitachi Construction
Siam Preserved Food
มิตรแท้ ประกันภัย
TECO
Thai Sinthered
กระจก พีเอ็มพี-เซ็นทรัล
ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไทย
รพ. โพธาราม ราชบุรี
รพ. ภาชีอยุธยา
DHL
DHL Excel Supply Chain
Siam Makro
Zuellig Pharma (Thailand)
Nissan South East Asia
Sanmiguel Beer
Summit Windmill
Yan Wor Yun
Open Source Limited
F&N United Limited
สมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน
Salee Priniting
RodenStock
Call Voice เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (SCG Group)
TCC Capital Land
TCC Technology
Reed Tradex
Harn Engineering Group
Eureka Design
Kerry Siam Logistic
สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
มีนบุรีรับสร้างบ้าน
BioTec
Siam Sempermed
Thai Container (TCC)
Specialty Tec Corporation
Premas (Thailand)
บริษัท ไทยยานยนต์
PATA Chemical Machinery
NECTEC
BTS
ธนายง
ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
CAT Telecom
กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
PTT (ปตท.)
Yamaha Motors
Betagro
CPPC PCL. (CP Group)
CP RAM (CP Group)
HOYA
Central Retail (CRC Group)
Siemens
Honda group
กลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ADIDAS
TIPCO
Surapol Food
Ocean Insurance