หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ

 

 

อ.ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ประสบการณ์
o อดีต Senoir Marketing Executive บริษัท แอดวานซ์ ดาด้าเน็ทเวิร์ค คอมมูเนเคชั่น จำกัด
 
o ผู้เขียนและพัฒนาหลักสูตร "คอมพิวเตอร์แคมป์ สำหรับเด็ก"
 
หัวข้อบรรยาย
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายหลักสูตร
o การสื่อสาร Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
o เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ
o การนำเสนอแผนงานด้วยโปรแกรม PowerPoint
o ศิลปะการสื่อสารโทรศัพท์ให้ประทับใจ
o การให้บริการ อย่างมืออาชีพของ Call Center
o กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงาน
o ครบเครื่องเรื่องงานขาย
 
ประสบการณ์การบรรยาย
oบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
oบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
oบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด
oบริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด